"soul" translation into Finnish

EN

"soul" in Finnish

FI

"soul" in English

EN
EN

soul {noun}

volume_up
It belongs to the soul, and the soul is not a part of the physical world.
Se liittyy sieluun, eikä sielu kuulu fyysiseen maailmaan.
The Lisbon Treaty is another excellent plan, but it lacks soul.
Lissabonin sopimus on myös erinomainen suunnitelma, mutta siltä puuttuu sielu.
Everyone gets up on their soapbox and says that Europe must be given a soul.
Kaikki puhuvat juhlapuheissa siitä, että Euroopalle on annettava sielu.
Either one has, or does not have, a soul, and Europe has nothing of the kind.
Henki joko on tai sitä ei ole, ja Euroopalla ei sitä ole.
"Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions.
"Uskonto on ahdistetun luontokappaleen huokaus, sydämettömän maailman sydän aivan kuten se on hengettömien olosuhteiden henki.
soul (also: soul music)
It is being implemented by Soul City, a South-African NGO.
Ohjelmaa toteuttaa eteläafrikkalainen kansalaisjärjestö Soul City.
I attended a huge 'Soul for Europe' forum in Berlin a few days ago, which was also attended by representatives of all the cultural agencies.
Osallistuin muutama päivä sitten Berliinissä valtavaan "Soul for Europe" -foorumiin, johon osallistui myös kaikkien kulttuurielinten edustajia.
Madam President, Commissioner, we are meeting at an unusual time, but still, the oral question that we put today was born in the 'A Soul for Europe' intergroup.
Tänään esittämämme suullinen kysymys sai alkunsa Euroopan sielua käsittelevästä "A Soul for Europe" -työryhmästä.
FI

soul {noun}

volume_up
Ohjelmaa toteuttaa eteläafrikkalainen kansalaisjärjestö Soul City.
It is being implemented by Soul City, a South-African NGO.
Osallistuin muutama päivä sitten Berliinissä valtavaan "Soul for Europe" -foorumiin, johon osallistui myös kaikkien kulttuurielinten edustajia.
I attended a huge 'Soul for Europe' forum in Berlin a few days ago, which was also attended by representatives of all the cultural agencies.
Tänään esittämämme suullinen kysymys sai alkunsa Euroopan sielua käsittelevästä "A Soul for Europe" -työryhmästä.
Madam President, Commissioner, we are meeting at an unusual time, but still, the oral question that we put today was born in the 'A Soul for Europe' intergroup.

Synonyms (English) for "soul":

soul

Context sentences for "soul" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Semira Adamu's terrible death we have witnessed the death of Europe's soul.
Rouva Adamun kauhistuttavassa kuolemassa voimme nähdä Euroopan sielun kuoleman.
EnglishThat soul needs to be a political and social soul, not just an economic one.
Tuon sielun on oltava poliittinen ja sosiaalinen, ei pelkästään taloudellinen.
EnglishWe live with mountains; they are part of our soul, and we cannot live without them.
Elämme vuorten parissa; ne ovat osa sieluamme, emmekä selviä ilman niitä.
EnglishA free press and informed public opinion are the heart and soul of a democracy.
Tiedämme että lehdistön vapaus ja julkituotu kansalaismielipide ovat demokratian keuhkot.
EnglishIn short, we are supposed to submit our whole body and soul to the administration.
Lyhyesti, meidän pitää selvittää kaikki tekemisemme hallintotoimistolle.
EnglishI should like to finish with the sentence: 'Food and drink hold body and soul together' .
Haluaisin päättää sen lauseeseen: ruoka ja juoma yhdistävät ruumiin ja sielun.
EnglishOnly in this way will we make the Union's extra bit of soul a true democratic heart.
Vain siten teemme unionin täydentävästä sielun osasta todellisen demokraattisen sydämen.
EnglishThey need a 'European soul' , as a distinguished Spanish professor once said.
He tarvitsevat "eurooppalaisen sielun", kuten eräs kuuluisa espanjalainen professori sanoi.
EnglishIt was not I who said: ' Science without conscience ruins the soul' .
Minä en ole se, joka on sanonut, että " tiede ilman omaatuntoa on sielun turmelusta" .
EnglishThey also have the right to grow up to become healthy adults, both in body and soul.
Myös heillä on oikeus kehittyä ja tulla terveiksi aikuisiksi niin sielultaan kuin ruumiiltaan.
EnglishAfter much soul-searching I have reached the point where I can face death.
Olen tutkinut sieluani niin paljon, että pystyn kohtaamaan kuoleman.
EnglishCulture has a place in the soul of a nation and roots in its place of origin.
Kulttuurin paikka on kansan sielussa ja juuret sen kotipaikassa.
EnglishOnly then can it bear fruit, and only there lies the soul of such dialogue.
Vain siten se voi olla hedelmällistä, ja vain tällaisessa sisällössä on tuon vuoropuhelun ydin.
EnglishWhat is the perversity in the human soul that causes people to resist so obvious a good?".
Mikä kieroutuma ihmisen sielussa aiheuttaa sen, että ihmisen vastustavat niin ilmeistä hyvää?"
EnglishIf nothing is done, including at European level, there is a danger that Europe will lose its soul.
Jos mitään ei tehdä myöskään EU:n tasolla, on vaarana, että Eurooppa menettää sielunsa.
EnglishAs mentioned a moment ago, it will inject feeling and soul into Europe.
Sen avulla edistämme myös eurooppalaisuuden tunnetta ja henkeä, kuten täällä juuri huomautettiin.
EnglishHowever, I am convinced that we have before us a text with a soul and a conscience.
Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tässä asiakirjassa on käsitelty ydinkysymyksiä vastuuntuntoisesti.
EnglishIt is a part of its future which is at stake right now, part of its very essence, its heart and soul.
Tällä hetkellä pelissä on osa unionin tulevaisuudesta, sen perusluonteesta ja sielusta.
EnglishThe European Union is in the process of finding its soul and getting some steel in its spine.
Jotakin on tapahtunut: unioni on saamassa selkärangan ja sielun.
EnglishIf we want to give Europe a soul, funding has to be granted.
Jos haluamme antaa Euroopalle sielun, sille on myönnettävä rahoitusta.