"soul-searching" translation into Finnish

EN

"soul-searching" in Finnish

EN

soul-searching {noun}

volume_up
soul-searching (also: self-examination)

Synonyms (English) for "soul-searching":

soul-searching

Similar translations for "soul-searching" in Finnish

soul noun
to search verb
search noun

Context sentences for "soul-searching" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter much soul-searching I have reached the point where I can face death.
Olen tutkinut sieluani niin paljon, että pystyn kohtaamaan kuoleman.
EnglishSo let us move on from soul-searching about Copenhagen and take the initiative once again.
Joten edetkäämme Kööpenhaminaa koskevasta itsetutkiskelusta ja ottakaamme jälleen aloite omiin käsiimme.
EnglishEurope was also put to the test and the European Union has to do some deep soul-searching.
Myös Eurooppa asetettiin kokeeseen ja Euroopan unionin onkin tutkiskeltava perusteellisesti omaatuntoaan.
EnglishThese are words that came to my mind this weekend, which I spent almost entirely doing some soul-searching.
Nämä sanat tulivat mieleeni viime viikonloppuna, jonka käytin lähes kokonaan pohdiskeluun.
EnglishBefore the EU takes too much control of soils maybe we need to do a bit of soul-searching.
Meidän pitäisi kenties käydä asiasta syvällistä keskustelua, ennen kuin EU ryhtyy valvomaan liiaksi maaperää.
EnglishWe have some soul-searching and some reforming to do ourselves.
Meilläkin riittää pohdittavaa ja uudistettavaa.
EnglishBut rather than looking at the global perspective, the rich world has some soul-searching and wallet-searching to do.
Sen sijasta, että tarkastelemme kokonaisvaltaisia näkökulmia, rikkaan maailman pitäisi kuitenkin mennä itseensä ja lompakolleen.
EnglishSo although we must get to the roots of the present problem, it clearly makes no sense to indulge in a surfeit of retrospection and soul-searching.
Siksi ei ole järkevää katsoa liikaa menneisyyteen ja tuijottaa omaan napaan, vaikka meidän täytyy tehdä korjauksia.
EnglishAs far as I am concerned, there is no reason for soul-searching. Europe was right to use military intervention.
Minä puolestani en epäröi: Eurooppa teki oikein puuttuessaan sotilaallisesti Kosovon tilanteeseen; Euroopan on tehtävä kaikkensa, jotta pyöveleitä rangaistaan.
EnglishThose results prompted a bout of soul-searching as to how the EU could improve the prospects for its country and thematic resolutions.
Nämä äänestystulokset antoivat sysäyksen sen pohtimiseen, miten EU voisi parantaa maa- ja aihekohtaisten päätöslauselmien mahdollisuuksia tulla hyväksytyiksi.
EnglishBut criticism of the United States will not suffice these days in Europe: we must also have the courage to do some soul-searching ourselves.
Yhdysvaltojen kritisoiminen ei kuitenkaan riitä tällä hetkellä Euroopassa. Meidän on myös oltava riittävän rohkeita tehdäksemme jonkinlaista itsetutkiskelua.
EnglishAfter much soul-searching, I have abstained, but I wish to make it clear that I think our legislative procedure in this respect was flawed.
Pitkän itsetutkiskelun jälkeen pidättäydyin äänestämästä, mutta haluan tehdä selväksi, että minun mielestäni lainsäädäntömenettelymme oli tässä suhteessa puutteellinen.
EnglishWe, as European democrats, cannot continue to bemoan the fate of Aung San Suu Kyi in Burma and go along with such an agreement without some soul-searching.
Me eurooppalaiset demokraatit emme voi yhtä aikaa surkutella burmalaisen Aung San Suu Kyin kohtaloa ja allekirjoittaa tällaista sopimusta ilman pienintäkään itsetutkistelua.
EnglishNow Germany is different, the people are different, there is a powerful message of soul-searching, correcting the past and doing better for the future coming out of Germany'.
Nyt Saksa on erilainen, ihmiset ovat erilaisia, nyt Saksasta tulee voimakas viesti itsetutkiskeluun, menneisyyden korjaamiseen ja tulevaisuuden parantamiseen".
EnglishIn short, this accident obliges the European Union to do some soul-searching and carry out an evaluation, and there must also be the readiness and political will to make adjustments if necessary.
Lyhyesti sanottuna, onnettomuus velvoittaa Euroopan unionia pohtimaan asiaa ja teettämään arvioinnin, ja sillä on oltava myös valmiutta ja poliittista tahtoa tehdä tarvittavat mukautukset.