EN sound
volume_up
{noun}

sound (also: audio, tone, voice, vote)
volume_up
ääni {noun}
Open Sound by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Avaa Ääni napsauttamalla Käynnistä-painiketta , ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
In the search box, type sound, and then click Sound.
Kirjoita hakuruutuun ääni ja valitse sitten Ääni.
If the sound you want to use isn't listed, click Browse to locate it.
Jos haluamasi ääni ei ole luettelossa, etsi ääni valitsemalla Selaa-painike.
sound (also: bay, cove, gulf, slaughter)
volume_up
lahti {noun}
sound (also: fiord, firth)
volume_up
vuono {noun}
sound (also: probe)
volume_up
koetin {noun}
sound (also: probe)
volume_up
sondi {noun}

Context sentences for "sound" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
Vankat tiedot sen sijaan saattavat antaa heille viisautta vaikeita aikoja varten.
EnglishThe Commission too must demonstrate social responsibility and sound management.
Myös komission on osoitettava sosiaalista vastuullisuutta ja järkevää hallintoa.
EnglishCreditworthiness of the debtor: Debtors must be financially sound to be eligible.
Velallisen luottokelpoisuus: Hyväksyttävien velallisten tulee olla vakavaraisia.
EnglishThe second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.
Toinen selitys on kuitenkin vakaa, ja siihen liittyy vaikea tasapainottava toimi.
EnglishSo far, this sector has enjoyed a sound reputation where security is concerned.
Tähän saakka merenkulkualan maine turvallisuuskysymyksissä on ollut moitteeton.
EnglishLooking forward, it will remain crucial to lay sound foundations for a recovery.
Jatkon kannalta on ratkaisevan tärkeää luoda vakaa pohja talouden elpymiselle.
EnglishTo succeed, a new business needs a sound commercial strategy and secure financing.
Menestyvä yritys tarvitsee terveen kaupallisen strategian ja varman rahoituksen.
EnglishGet big sound out of a thin, light PC so your movies sound as good as they look.
Hyvä äänentoisto, joten elokuvat kuulostavalta yhtä hyviltä kuin näyttävätkin.
EnglishI believe that article K.3 of the Treaty on European Union was perfectly sound.
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artikla on mielestäni täysin perusteltu.
EnglishThe Court of Auditors can then verify subsequently whether the technique is sound.
Tilintarkastustuomioistuin voi sitten jälkeenpäin tarkastaa, onko tekniikka hyvä.
EnglishThese jacks directly connect to your computer's sound card or sound processor.
Nämä liitännät ovat suorassa yhteydessä tietokoneen äänikorttiin tai äänipiiriin.
EnglishDespite these reservations, I should like to thank Mr Markov for the sound report.
Näistä varauksista huolimatta haluan kiittää kollega Markovia hyvästä mietinnöstä.
EnglishSound cards enable your computer to play music and sounds through your speakers.
Äänikortit mahdollistavat musiikin ja äänien toistamisen kaiuttimien kautta.
EnglishMake sure that your sound card is properly installed and the drivers are updated.
Varmista, että äänikortti on asennettu oikein ja että ohjaimet on päivitetty.
EnglishCharacter Map displays the characters that start with the sound you selected.
Merkistö tuo näyttöön merkit, joiden äänneasu alkaa valitsemallasi kirjaimella.
EnglishWe simply must realise that the directive on the table is a sound directive.
Meidän on tajuttava selvästi, että käsittelemämme direktiivi on hyvä direktiivi.
EnglishIt is not just a question of creating a sound working foundation for Members.
Kyse ei ole vain järkevän työskentelyperustan luomisesta parlamentin jäsenille.
EnglishThis is the critical period for sound development, but what's going on up there?
Se on äännekehityksen kriittinen vaihe, mutta mitä aivoissa on tapahtumassa?
EnglishSo I should like to sound a warning note about the extent of consumer protection.
Sen vuoksi haluaisin varoittaa antamasta kuluttajansuojalle tällaista ulottuvuutta.
EnglishMost new desktop computers come with a built-in sound card that you can replace.
Uusissa tietokoneissa on useimmiten sisäinen äänikortti, jonka käyttäjä voi vaihtaa.