"spare" translation into Finnish

EN

"spare" in Finnish

EN spare
volume_up
{adjective}

spare (also: associate, assistant, backup)
volume_up
vara- {adj.}
spare (also: lank, lean, scrawny, skinny)
volume_up
laiha {adj.}
spare (also: frugal, thrifty)
spare (also: deprived, scant, scarce, sparse)
volume_up
niukka {adj.}

Context sentences for "spare" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat they did not give us was any training for our motor mechanics or spare parts.
He eivät kuitenkaan antaneet meille varaosia tai koulutusta autonasentajillemme.
EnglishThe proposal would therefore not affect the safety or quality of spare parts.
Ehdotuksella ei näin ollen ole vaikutusta varaosien turvallisuuteen tai laatuun.
EnglishWe must spare no efforts in strengthening civil society and the freedom of speech.
Meidän on tehtävä kaikkemme kansalaisyhteiskunnan ja sananvapauden lujittamiseksi.
EnglishIn Europe, around 24% of investment involves the car and spare part industries.
Noin 24 prosenttia investoinneista Euroopassa liittyy auto- ja varaosateollisuuteen.
EnglishFirstly, it would give consumers better choice and value when they buy spare parts.
Ensinnäkin se antaa kuluttajille enemmän valinnanvaraa varaosien hankinnassa.
EnglishThank you Madam President, as you can see I still have 20 seconds to spare!
Kiitos, arvoisa puhemies, kuten näette, minulla on jäljellä vielä 20 sekuntia!
EnglishOur government will spare no effort to reach a just peace in the region’.
Hallituksemme tekee kaikkensa saavuttaakseen oikeudenmukaisen rauhan alueella."
EnglishSo there is nothing new about the matter, and I will spare you the historical details.
Asia ei siis ole uusi, mutta säästän teidät sen historialliselta kertaukselta.
EnglishI am thinking, for example, of pharmaceutical products and spare parts for cars.
Tarkoitan lääketeollisuuden tuotteita tai esimerkiksi autojen varaosia.
EnglishHospitals, for instance, have medicines but no spare parts for their equipment.
Esimerkiksi sairaaloilla on lääkkeitä, mutta ei varaosia laitteisiinsa.
EnglishIt brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.
Se toi uutta toivoa ja sillä vastattiin tarpeeseen säästää viattomien siviilien henki.
EnglishI will spare you the actual texts, but personally I am horrified by them.
Säästän teidät näiltä teksteiltä, mutta ne kauhistuttavat minua henkilökohtaisesti.
EnglishAccording to all the indicators, Slovakia meets the criteria with room to spare.
Kaikkien indikaattoreiden mukaan Slovakia täyttää kriteerit leikiten.
EnglishAt the moment car manufacturers obtain spare parts beyond and outside the European Union.
Tällä hetkellä autonvalmistajat saavat varaosia Euroopan unionin ulkopuolelta.
EnglishWe must spare the local population the disappointment that this expectation could lead to.
Meidän täytyy säästää paikallista väestöä pettymykseltä, joka tästä voisi seurata.
EnglishWe must therefore spare no expense with regard to maritime navigation.
Siksi on laadittava voimavaroja säästämättä meriliikennettä koskeva paketti.
EnglishIf we do not take a stand on them now, then we can spare ourselves the trouble altogether.
Jos emme ota niihin nyt kantaa, voimme jättää kannanoton antamatta kokonaan!
EnglishI ask you, in your new role, to spare no efforts to walk this European path with us.
Pyydän teitä uudessa tehtävässänne vakaasti kulkemaan kanssamme tätä eurooppalaista tietä.
EnglishI believe that we should spare ourselves the public ridicule and the public rejection.
Minusta meidän olisi vältettävä naurunalaiseksi ja kansalaisten halveksimiksi joutumista.
EnglishThe spare capacity of every institution must be made available to the other institutions.
Kaikkien toimielinten käyttämättömät valmiudet on saatava toisten toimielinten käyttöön.