EN

study {noun}

volume_up
(Applause) A study has been published today on safety standards at Mochovce.
(Suosionosoituksia) Tänään julkaistaan tutkimus Mochovcen turvallisuustasosta.
A scientific study was inaugurated under STOA, Parliament's assessment panel.
STOA:n, parlamentin arviointiryhmän, johdolla pantiin alulle tieteellinen tutkimus.
This study should accompany the negotiating process during the next 18 months.
Tutkimus tehdään neuvotteluprosessin aikana seuraavan puolentoista vuoden aikana.
study (also: studying)
The courses of study were also reasonably successful.
Myös opiskelu sujui kohtalaisen hyvin.
Work and study abroad may be beneficial to Lithuania's young people and our country.
Työskentely ja opiskelu ulkomailla voivat olla hyödyllisiä Liettuan nuorille ja maallemme.
It is for this reason that Europe must make itself more attractive and competitive as a place of study and education.
Tämän vuoksi Euroopan on tehtävä itsestään houkuttelevampi ja kilpailukykyisempi opiskelu- ja koulutuspaikkana.
Why not provide them with a programme that will help them to complete their studies?
Miksi ei laadita ohjelmaa, joka auttaisi heitä saattamaan opinnot päätökseen?
The next stage involves higher education and graduate and doctoral studies.
Seuraava vaihe käsittää korkea-asteen koulutuksen ja jatko-opinnot.
In other countries, such as the United States, sport and university studies are entirely compatible.
Muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, urheilu ja yliopisto-opinnot ovat täysin sovitettavissa yhteen.
study (also: workroom)
study

Context sentences for "study" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishVia the study we propose, we would like the position of farmers to be monitored.
Haluaisimme, että viljelijöiden asemaa seurataan ehdottamamme tutkimuksen avulla.
EnglishThis study should accompany the negotiating process during the next 18 months.
Tutkimus tehdään neuvotteluprosessin aikana seuraavan puolentoista vuoden aikana.
EnglishThe next Parliament will have the results of that study at the beginning of 2005.
Tutkimuksen tulokset toimitetaan seuraavalle parlamentille vuoden 2005 alussa.
EnglishResults of this study will be presented in a conference at the end of the year.
Tämän tutkimuksen tulokset esitellään vuoden lopussa pidettävässä kokouksessa.
English8:25 Last year, The New York Times published a study that the government had done.
8:25 Viime vuonna New York Times julkaisi tutkimuksen, jonka hallitus oli tehnyt.
EnglishWe wish, Mr Commissioner, the Commission to undertake a study on this matter.
Arvoisa komissaari, toivommekin, että komissio tekee tästä aiheesta tutkimuksen.
EnglishThe study is under way and the Commission is examining the second interim report.
Tutkimusta tehdään parhaillaan, ja komissio tarkastelee toista väliraporttia.
EnglishThis is not the best way in which to study and address these two serious problems.
Tämä ei kuitenkaan ole paras tapa tarkastella näitä kahta huolestuttavaa ongelmaa.
EnglishI wish that other Member States would make this a subject of study in schools.
Toivoisin monen muunkin jäsenvaltion ottavan samat asiat koulujen opetusohjelmaan.
EnglishWe should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
Meidän pitää välittää siitä, ja yksikkömme ovat tehneet kattavan tutkimuksen.
EnglishHowever, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
Laajentuminen on kuitenkin asia erikseen, ja se edellyttää huolellista tutkimusta.
EnglishThe World Health Organization just did a big study that they published this year.
Maailman terveysjärjestö teki juuri ison tutkimuksen, joka julkaistiin tänä vuonna.
EnglishI find it curious that EFSA needed three months to evaluate the Séralini study.
Minusta on omituista, että EFSA:lta vei kolme kuukautta arvioida Séralinin tutkimus.
EnglishI am pleased to say that the feasibility study you requested is nearly complete.
Voin tyytyväisenä todeta, että ehdottamanne toteutettavuustutkimus on melkein valmis.
EnglishThe survey should be undertaken by an independent study group or consultant.
Selvitys tulisi antaa puolueettoman tutkimuslaitoksen tai konsultin tehtäväksi.
EnglishWe will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
Aiomme selvittää, mitä tapahtui, sekä suorittaa tarkemmat tutkimukset ja analyysit.
EnglishI had serious doubts about the conclusions of this study and the methods used.
Minulla oli suuria epäilyksiä tämän tutkimuksen tuloksista ja sen metodeista.
EnglishWe have commissioned a study to identify business opportunities in this area.
Me olemme teettäneet tutkimuksen paikantaaksemme taloudelliset mahdollisuudet.
EnglishHere's a study published by a team of researchers as an op-ed in The New York Times.
Joukko tutkijoita julkaisi tämän tutkimuksen New York Timesin mielipidepalstalla.
EnglishA scientific study was inaugurated under STOA, Parliament's assessment panel.
STOA:n, parlamentin arviointiryhmän, johdolla pantiin alulle tieteellinen tutkimus.