EN supply
volume_up
{noun}

supply (also: delivery)
The energy area is driven by demand, supply and environmental impact.
Energia-alaan vaikuttavat kysyntä, tarjonta ja ympäristövaikutukset.
If we can reduce demand, then the supply of services will also go down.
Jos kysyntä saada vähenemään, myös palveluiden tarjonta kääntyy laskuun.
How do we handle soaring global energy demand while supply remains tight?
Kuinka selviämme kasvavasta energian kysynnästä, kun tarjonta pysyy niukkana?
supply (also: desk, deliverable)
There are also categories of natural catastrophe able to interrupt supply.
On myös sellaisia luonnonkatastrofityyppejä, joiden vuoksi energian toimitus voi keskeytyä.
Naturally, we are also interested in diversifying the supply and transport routes.
Olemme luonnollisesti myös kiinnostuneita toimitus- ja kuljetusreittien monipuolistamisesta.
The project covered the supply of drinking water, food and medication.
Hankkeeseen kuului juomaveden, ruoan ja lääkkeiden toimitus.
supply
supply
volume_up
muona {noun}

Synonyms (English) for "supply":

supply

Context sentences for "supply" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are risks from liberalisation, but they do not concern security of supply.
Markkinoiden vapauttamisessa on riskinsä, mutta ne eivät koske toimitusvarmuutta.
EnglishYour proposals will result in a more expensive and less reliable energy supply.
Ehdotuksenne merkitsevät entistä kalliimpaa ja epäluotettavampaa energiahuoltoa.
EnglishNaturally, the Member States supply arms to crisis and conflict regions as well.
Jäsenvaltiot toimittavat aseita luonnollisesti myös kriisi- ja konfliktialueille.
EnglishTurkey’s accession would help to secure better energy supply routes for the EU.’
Turkin jäsenyys auttaisi varmistamaan paremmat energiantoimitusreitit EU:lle."
EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Tämän vuoksi kannatan maataloutta ja elintarviketurvaa koskevaa tärkeää mietintöä.
EnglishIt has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
Nyt täytyy vetää yhtä köyttä energian toimittamisen ja toimitusvarmuuden alalla.
EnglishWe in Finland have not had the slightest problem with the gas supply in 40 years.
Meillä Suomessa ei ole ollut 40 vuoden aikana pienintäkään kaasuntoimitusongelmaa.
EnglishIf there is a dispute over water supply it can affect the stability of the region.
Vedensaantia koskevilla erimielisyyksillä voi olla vaikutusta alueen vakauteen.
EnglishWe all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
Me kaikki tiedämme, että lähitulevaisuudessa raaka-aineiden saanti vaikeutuu.
EnglishWe all know that Russia will not supply on credit, because it needs cash in hand.
Me kaikki tiedämme, että Venäjä ei myy luotolla, sillä se tarvitsee käteistä rahaa.
EnglishAt the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.
Samanaikaisesti unionin täytyy taata energian toimitukset sekä tulla omavaraiseksi.
EnglishSince Soviet times they have been in a joint electricity supply network with Russia.
Neuvostoajoista lähtien ne ovat olleet liitettynä Venäjän sähkötoimitusverkkoon.
EnglishFor example, in my country, security of water supply is already an important matter.
Vedensaannin turvaaminen on esimerkiksi omassa kotimaassani jo nyt tärkeä asia.
EnglishEurope needs to take action in order to assure a reliable supply of protein.
EU:n on ryhdyttävä toimiin varmistaakseen luotettavan valkuaisaineen tarjonnan.
EnglishOn the world market too, the supply of cereals dropped, partly for climatic reasons.
Viljantarjonta laski myös maailman markkinoilla, osittain ilmastollisista syistä.
EnglishAll the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
Kaikki viittaa siihen, että tämän nopean kuljetusmuodon kysyntä ylittää sen tarjonnan.
EnglishThe supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
Tällä tavoin lihan tarjontaa vähennettäisiin, jotta se vastaisi kysynnän vähenemistä.
EnglishYou will be asked to supply information such as your nationality and address.
Tällöin sinua pyydetään ilmoittamaan esimerkiksi kansallisuutesi ja kotiosoitteesi.
EnglishMoney supply and inflation targets are in competition, as the rapporteur indicated.
Rahamäärät ja inflaatiotavoitteet kilpailevat keskenään, mihin esittelijä viittasi.
EnglishOne cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
On vaikea olla huomaamatta mahdollisuutta arvioida tämän lähteen tarjontaa.