EN switch
volume_up
{noun}

switch (also: toggle)
volume_up
kytkin {noun}
The wireless switch is usually found on the front or side edge of a laptop.
Langaton kytkin on yleensä kannettavan tietokoneen etureunassa tai kyljessä.
You need a hub, switch, or router to connect computers using Ethernet.
Tietokoneiden yhdistämiseen Ethernetin avulla tarvitaan keskitin, kytkin tai reititin.
A switch costs a little more than a hub, but it speeds up the transfer rate of information.
Kytkin maksaa hieman enemmän kuin keskitin, mutta se nopeuttaa tiedonsiirtoa.
switch (also: flag, ticket)
volume_up
lippu {noun}
switch (also: rod, withe, wicker)
volume_up
vitsa {noun}
switch (also: center, centre, heart, nucleus)
volume_up
keskus {noun}
switch
And I got a switch where I can switch on the lights, on and off.
Minulla oli katkaisija, jonka avulla sain valot päälle ja pois.
switch (also: gear, point)
volume_up
vaihde {noun}
switch (also: lever)
volume_up
vipu {noun}
switch
switch
switch

Context sentences for "switch" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome computers also use a function key combination to turn the switch on or off.
Joissakin tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä.
EnglishIt is understandable that more modern computer systems are easier to switch over.
On ymmärrettävää, että uusimmat tietokonejärjestelmät voidaan muuntaa helpommin.
EnglishFor information about how switch to a different online store, see Shop online.
Lisätietoja Internet-kaupan vaihtamisesta on ohjeaiheessa Ostaminen Internetistä.
EnglishFor normal industry, the switch to fully auctioned allowances will occur in 2020.
Tavallinen teollisuus siirtyy täysin huutokaupattuihin päästöoikeuksiin vuonna 2020.
EnglishTrueSwitch is a free service that helps you move your messages over to Outlook.com.
TrueSwitch on ilmainen palvelu, jonka avulla voit siirtää viestisi Outlook.comiin.
EnglishIf you've signed up with several different stores, it's easy to switch between them.
Jos olet rekisteröitynyt useaan eri kauppaan, niiden välillä on helppo liikkua.
EnglishTo switch from taking pictures to recording a video, tap or click Video mode.
Voit siirtyä kuvien ottamisesta videon tallentamiseen valitsemalla Videotila.
EnglishThe Switch User option does not appear on the Start menu in Windows Vista Starter.
Vaihda käyttäjää -asetus ei näy Windows Vista Starterin Käynnistä-valikossa.
EnglishSwitch to another theme, wait a few moments, and then choose the RSS theme again.
Vaihda toiseen teemaan, odota hetki, ja valitse sitten RSS-teema uudelleen.
EnglishIf it is rejected, we can then switch to the rules suggested by Mr Corbett.
Jos se hylätään, voimme siirtyä niihin sääntöihin, joita jäsen Corbett ehdotti.
EnglishI will now switch to English because I am now going to be replacing Mrs Helga Trüpel.
esittelijä. - (EN) Vaihdan englantiin, koska toimin nyt Helga Trüpelin sijaisena.
EnglishIt is surely no solution to switch to genetically modified feeds imported from the US.
Ei ole mikään ratkaisu siirtyä Yhdysvalloista tuotuihin muuntogeenisiin rehuihin.
EnglishI announced in March that my intention is to switch to the home price tariff.
Ilmoitin maaliskuussa aikomuksestani alentaa hintoja kotimaan puheluhintojen tasolle.
EnglishIf you have signed up with several different stores, it is easy to switch between them.
Jos olet rekisteröitynyt useaan eri kauppaan, niiden välillä on helppo liikkua.
EnglishIf you're left-handed, you can switch the primary button to be the right button.
Jos olet vasenkätinen, voit tehdä hiiren oikeanpuoleisesta painikkeesta ykköspainikkeen.
EnglishHere's how to switch off reminders for all events on all your calendars.
Voit poistaa kaikkien kalenterisi tapahtumien muistutukset käytöstä seuraavasti:
EnglishTo switch from taking pictures to taking a video, tap or click Video mode.
Voit siirtyä kuvien ottamisesta videon tallentamiseen valitsemalla Videotila.
EnglishYou can also switch to a different user account without signing out of Windows.
Voit myös siirtyä toiseen käyttäjätiliin kirjautumatta ulos Windowsista.
EnglishThe switch to variable rate tenders in the main refinancing operations is not
Siirtymisen vaihtuvakorkoisina huutokauppoina toteutettaviin perusrahoitusoperaatioihin
EnglishTo switch accounts, you click here on the Start menu, and then click Switch User.
Tili vaihdetaan napsauttamalla Käynnistä-valikkoa ja valitsemalla sitten Vaihda käyttäjää.

Other dictionary words