"taboo" translation into Finnish

EN

"taboo" in Finnish

FI

EN taboo
volume_up
{noun}

taboo
volume_up
tabu {noun}
But that is currently a taboo subject in Europe's institutions.
Tämä aihe on kuitenkin tällä hetkellä tabu eurooppalaisissa elimissämme.
However, it seems to be taboo to express any criticism of this policy.
Tämän politiikan vähäinenkin arvostelu näyttää kuitenkin olevan tabu.
Trivialising AIDS and making it taboo are a direct route to catastrophe.
Kun asiasta tehdään tabu ja sitä vähätellään, mennään vääjäämättä kohti katastrofia.

Synonyms (English) for "taboo":

taboo

Context sentences for "taboo" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis project confronts a taboo subject, and this is particularly important.
Tässä hankkeessa käsitellään kiellettyä aihetta, ja se on erityisen tärkeää.
EnglishLet us take as an example the Community acquis, the most taboo subject of all.
Käytän esimerkkinä yhteisön lainsäädäntöä, kaikista aiheista pyhintä.
EnglishThere is nothing taboo about discussing human rights issues at the same time as trade issues.
Ei ole kiellettyä puhua ihmisoikeuskysymyksistä yhdessä kauppa-asioiden kanssa.
EnglishIt is of fundamental importance that the silence around this taboo subject is broken.
On oleellisen tärkeää, että hiljaisuus tämän tabun ympärillä murretaan.
EnglishMr President, Europe needs to move on from its taboo on writing off debt.
Arvoisa puhemies, Euroopan on lakattava ajattelemasta velan poistamista taseesta tabuna.
EnglishNo subject should be taboo - we must acknowledge the problems, as you stressed.
Yhdenkään aiheen käsittely ei saa olla kiellettyä: ongelmat on tunnustettava, kuten korostitte.
EnglishFinally we come to the great taboo, the question of who profits from the budget credits.
Lopuksi tulemme suureen tabuun, kysymykseen siitä, kuka hyötyy talousarviomäärärahoista.
EnglishSecondly, sexual violence among youth must not turn into a taboo.
Toiseksi seksuaalisesta väkivallasta nuorten keskuudessa ei saa tehdä tabua.
EnglishBreaking the fundamental Kemalist taboo is of vital importance.
On erittäin tärkeää, että jalustalle nostettu kemalistinen perusperiaate murretaan.
EnglishWhy is it almost taboo to discuss a decent investment policy?
Miksi on melkein kiellettyä keskustella kunnollisesta investointipolitiikasta?
EnglishAs far as I am concerned, there should be no taboo regarding flexibility or modernization.
Mielestäni joustavuus ja uudenaikaistaminen eivät saa olla tabuja.
EnglishBreaking down this taboo is actually the objective of the Slovak-Czech Nuclear Forum.
Itse asiassa slovakialais-tšekkiläinen Nuclear Forum -kokous tähtää juuri näiden tabujen murtamiseen.
EnglishAt the time, this was a taboo question for the Chinese, and the reply was very curt, and very dry.
Silloin tästä kysymyksestä ei Kiinassa saanut puhua ja vastaus oli hyvin kuiva ja lyhyt.
EnglishBut with the elections just around the corner, the P-word has become taboo.
Mutta vaalit lähestyvät, ja eläkkeitä ei siis saa mainita.
EnglishThese are gigantic problems but they seem to be taboo here.
Nämä ovat valtavia ongelmia, jotka näyttävät olevan tabuja parlamentille.
EnglishSecondly, we think that pensions should not be a taboo subject.
Eläkkeet eivät myöskään mielestämme saisi olla kielletty puheenaihe.
EnglishAlso, this report perpetuates the taboo of the EU's finiteness.
Mietinnöllä myös ylläpidetään EU:n rajallisuutta koskevaa tabua.
EnglishThere cannot be any taboo subjects in the European debate.
Eurooppalaisessa keskustelussa ei saa olla kiellettyjä aiheita.
EnglishThat is often a taboo subject, but I still think it is worthwhile and should be considered.
Se on usein kielletty aihe, mutta olen edelleen siltä mieltä, että se on hyödyllinen ja sitä pitäisi käsitellä.
EnglishThese are difficult subjects and are sometimes even taboo subjects.
Nämä ovat vaikeita aiheita, toisinaan jopa tabuja.