"to take place" translation into Finnish

EN

"to take place" in Finnish

EN to take place
volume_up
{verb}

to take place (also: to be, to befall, to come, to come about)
We do not believe that such incidents should take place in the current climate.
Mielestämme nykyisessä poliittisessa tilanteessa tällaista ei pitäisi tapahtua.
As I see it, the discussions should take place in a positive spirit.
Käsitykseni mukaan käsittelyn pitäisi tapahtua myönteisessä hengessä.
However, this should take place in conjunction with the usual administrative authorities.
Sen pitäisi kuitenkin tapahtua normaalien hallinnollisten toimivaltojen puitteissa.
to take place (also: to be, to do, to function, to go)
They should also take place within an agreed timeframe with effective mediation.
Niitä pitäisi myös käydä sovitulla aikavälillä ja tehokkaan sovittelun avulla.
Maybe in future, a debate could take place on the role of fingerprinting.
Ehkä tulevaisuudessa on mahdollista käydä keskustelu sormenjälkien merkityksestä.
The debate will not take place since the directive is not being reviewed.
Keskustelua ei käydä, koska direktiiviä ei tarkisteta.
A new meeting of the Co-Chairs is scheduled to take place in Tokyo on 30 May.
Uusi puheenjohtajakokous on määrä järjestää Tokiossa 30. toukokuuta.
I hope that a first meeting will be able to take place during the Swedish Presidency.
Toivon, että ensimmäinen kokous voidaan järjestää Ruotsin puheenjohtajakauden aikana.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
to take place

Similar translations for "to take place" in Finnish

take noun
to take verb
place noun
to place verb

Context sentences for "to take place" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
Ratkaisevin keskustelu maidosta käydäänkin vasta terveystarkastuksen yhteydessä.
EnglishIn about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Irlannissa järjestetään reilun viikon kuluttua kansanäänestys perussopimuksesta.
EnglishThe vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
Äänestys Caroline Lucasin mietinnöstä toimitetaan torstaina 22. huhtikuuta 2009.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Päätöslauselmaesityksiä koskeva äänestys toimitetaan seuraavan istunnon aikana.
EnglishThe vote on the resolution will take place tomorrow (Thursday 15 January 2009).
Äänestys päätöslauselmasta toimitetaan huomenna (torstaina 15. tammikuuta 2009).
EnglishI know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
Tiedän, että Euroopan parlamentti haluaisi, että tarkistus tehdään sangen pian.
EnglishThe next sitting will take place tomorrow, Wednesday 5 May from 10 a.m. to 1 p.m.
Seuraava istunto pidetään huomenna keskiviikkona 5. toukokuuta klo 10.00–13.00.
EnglishThank you, Commissioner Byrne, the vote will take place tomorrow at 11.30 a.m.
Kiitos, arvoisa komission jäsen Byrne. Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.30.
EnglishThe joint review will take place after the summer break, presumably in September.
Yhteinen tarkastelu suoritetaan kesätauon jälkeen, todennäköisesti syyskuussa.
EnglishIt is therefore a timely debate and one which I am very pleased will take place.
Kyseessä olisi siis ajankohtainen keskustelu, jonka käymisestä olisin hyvin iloinen.
EnglishA review of the constitution will take place early in the new government’s tenure.
Perustuslain tarkistukset tehdään uuden hallituksen virkakauden alkuvaiheessa.
EnglishI would not like colleagues to be under any illusions of when this will take place.
En halua, että kollegani ovat epätietoisia siitä, milloin äänestys toimitetaan.
EnglishThe vote on the motions for resolutions on Tunisia will take place on Thursday.
Äänestys Tunisiaa koskevista päätöslauselmaesityksistä toimitetaan torstaina.
EnglishMr President, I should like to take the place of the rapporteur in this matter.
Arvoisa puhemies, haluaisin mielelläni olla itse esittelijänä tässä aiheessa.
EnglishThe events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
Nämä tapahtumat eivät ole ainoastaan jossakin synkässä kaukaisessa menneisyydessä.
EnglishThe vote will take place in two weeks' time, at the next part-session in Brussels.
Äänestys toimitetaan kahden viikon kuluttua seuraavalla Brysselin istuntojaksolla.
EnglishThe vote on these three topics will take place at the end of today's sitting.
Äänestys näistä kolmesta aiheesta toimitetaan tämänpäiväisen istunnon jälkeen.
EnglishThe next discussion in Coreper on the future strategy will take place next Friday.
Coreperissa keskustellaan tulevasta strategiasta seuraavan kerran ensi perjantaina.
EnglishThe vote will therefore take place after the vote on the Langenhagen report.
Äänestys toimitetaan siis Langenhagenin mietintöä koskevan äänestyksen jälkeen.
English   Mr President, on 19 March the presidential election will take place in Belarus.
   Arvoisa puhemies, 19. maaliskuuta Valko-Venäjällä toimitetaan presidentinvaalit.