EN throw
volume_up
{noun}

throw (also: blanket, wrap)
volume_up
peitto {noun}
throw (also: bit, body, item, paragraph)
throw (also: bed cover, coat, cover, covering)
volume_up
peite {noun}
throw (also: cover, jacket)
throw (also: caprice, shy, riposte)
volume_up
heitto {noun}

Context sentences for "throw" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
Arvoisa puhemies, haluaisin tänään valottaa hieman yhtä konkreettista näkökohtaa.
EnglishThe punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
Vitsin huippukohta oli, kun joku neuvoi teitä hyppäämään helikopterista alas.
EnglishI recall our impassioned debates in this House about the throw-away mentality.
Muistan, kuinka parlamentissa keskusteltiin intohimoisesti kertakäyttöajattelusta.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
Kymmenet tuhannet ihmiset elävät ja nukkuvat kivenheiton päässä kiitoradasta.
EnglishWhy should Uganda's parliamentarians choose to throw all that goodwill away?
Miksi Ugandan parlamentin jäsenet heittäisivät tämän hyväntahtoisuuden menemään?
EnglishThis has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
Näin se on onnistunut irtautumaan kahleista ja kasvamaan ihailtavalla tavalla.
EnglishWhat we want is quite simple: throw the lobbyists out of the Commission offices!
Vaatimuksemme ovat tässä aivan yksinkertaisia: lobbarit ulos komission toimistoista!
EnglishThe amendments made to it, however, throw the baby out with the bath water.
Mietintöön tehdyt tarkistukset heittävät kuitenkin lapsen pesuveden mukana pois.
EnglishThe Council and the European Parliament must throw themselves behind that aim.
Sekä neuvoston että parlamentin on omistauduttava täysin tälle tavoitteelle.
EnglishAgain like greening, people talk about food security as a throw-away line.
Aivan kuten viherryttämisestä, ihmiset puhuvat elintarviketurvasta huolettomasti.
EnglishMight Mr Kinnock be able to throw some light on the matter this evening?
Voisiko arvoisa komission jäsen Kinnock paljastaa tästä jotakin jo tänä iltana?
EnglishI hope the House will throw out these resolutions and support the amendments.
Toivon parlamentin hylkäävän nämä päätöslauselmat ja tukevan tarkistuksia.
EnglishAnything else would throw lighted torches into the powder-keg of Europe.
Kaikki muu tarkoittaa palavien kekäleiden heittämistä Euroopan ruutitynnyriin.
EnglishThey'm even going to throw in they folks up to Gloucestershire and other foreign parts.
Siihen pistetään päälle vielä Gloucestershiren ja muiden seutujen asukkaat.
EnglishI would like to throw down a challenge to Commissioner Bangemann and his colleagues today.
Haluaisin esittää tänään haasteen komissaari Bangemannille ja hänen virkaveljilleen.
EnglishThe last thing we should do, however, is to throw a spanner in the works for road transport.
Tieliikenteelle ei tule kuitenkaan laittaa kapuloita rattaisiin, päinvastoin.
EnglishThey join forces in organisations, and the most extreme also throw stones.
He liittyvät järjestöihin, ja kaikkein radikaaleimmat heittävät kiviä.
EnglishWe should throw ourselves behind the process of regime change which is taking place in Turkey.
Meidän pitäisi tukea Turkissa käynnissä olevaa hallinnollista muutosprosessia.
EnglishWe should therefore be careful not to throw the baby out with the bathwater.
Tästä syystä meidän varottava, ettemme heitä lasta pesuveden mukana.
EnglishTo scrap these successful schemes now would be to throw away the baby with the bath water.
Jos nyt hylkäämme nämä toimivat järjestelmät, heittäisimme lapsen pois pesuveden mukana.