"to tidy" translation into Finnish

EN

"to tidy" in Finnish

EN to tidy
volume_up
[tidied|tidied] {verb}

As we do, we should try and tidy up the problems that we have caused.
Koska me uskomme, meidän olisi yritettävä siivota ongelmat, joita olemme aiheuttaneet.
Mr De Rossa suggests that the report should be adopted without delay, so that Regulation 1408/71 can be tidied up.
Esittelijä De Rossa kehottaa hyväksymään mietinnön viipymättä, jotta asetus N:o 1408/71 voidaan "siivota".
The Poles and the Germans also have a bit of tidying up to do.
Myös puolalaisten ja saksalaisten täytyy vähän siistiä tilannettaan.
Simplification must mean more than a neat and tidy system in Brussels which cannot be feasibly applied at Member State level.
Yksinkertaistamisen pitää tarkoittaa muutakin kuin Brysselissä toimivaa huoliteltua ja siistiä järjestelmää, jota ei voida helposti soveltaa jäsenvaltioiden tasolla.
We have therefore tried to do some tidying up, to clarify and to consolidate, but that does not make it a revolution.
Olemme sen vuoksi yrittäneet siistiä työjärjestystä jonkin verran, selkeyttää ja vahvistaa, mutta ei mitään vallankumouksellista.

Context sentences for "to tidy" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo our continent will have to rethink its rules rather than simply tidy them up.
Maanosamme on siis laadittava sääntönsä uudelleen eikä pelkästään korjattava niitä.
EnglishI do not, however, think we can make a fresh start if we do not tidy things up properly.
Mielestäni emme voi aloittaa puhtaalta pöydältä, jos emme selvitä asioita kunnolla.
EnglishWe know that almost nothing has been done to tidy matters up.
Tiedämme, että asioiden korjaamiseksi ei ole tehty oikeastaan mitään.
EnglishThe great problem we now have is to really tidy up the language.
Suurena ongelmanamme on nyt kielen todellinen puhdistaminen.
EnglishAdmittedly, that is only 1% of the gross national product of the 27 Member States, but it is still a tidy sum.
Määrä on ainoastaan yksi prosentti 27 jäsenvaltion bruttokansantuotteesta, mutta silti sievoinen summa.
EnglishIt is quite logical that we tidy up this anomaly and put a reference to the flag in our Rules of Procedure.
On aivan loogista, että siivoamme tämän ristiriidan pois ja lisäämme työjärjestykseemme viittauksen lippuun.
EnglishKeep your inbox tidy with automated tools like Sweep and one-click Unsubscribe.
Pidä saapuneiden viestien kansio siistinä esimerkiksi automaattisella puhdistustoiminnolla ja yhden napsautuksen tilausten peruuttamisella.
EnglishWith your help, I would like to try to tidy up the report a little and remove a number of redundant items.
Haluan yrittää saada mietinnön teidän avullanne järjestykseen ja poistaa jotkut kahteen kertaan esiintyvät kohdat.
EnglishKeep your inbox neat and tidy
EnglishAdd all that together, plus the expected supplementary budget, and it all amounts to a tidy few billions.
Kun kaikki nämä toimet lasketaan yhteen odotettavissa olevan korjaavan ja täydentävän lisätalousarvion kanssa, tuloksena on sievoinen muutaman miljardin summa.
EnglishI should also like to thank the Commission for its continuing efforts to tidy up the whole business of accounting in the area of agriculture.
Haluankin myös kiittää komissiota siitä, että se ponnistelee jatkuvasti siistiäkseen tilinpitoon liittyvää aluetta maatalousalalla.
EnglishMy group will be supporting Amendment No 3 to tidy up this part and to remove any ambiguities but the principle is still a strong one.
Ryhmäni tukee tarkistusta numero 3, jolla selkiytetään tätä osaa ja poistetaan kaikki monitulkintaisuus, mutta periaate säilyy yhä vahvana.
EnglishAfter wrestling with incorrect media information in my own music collection, I’ve adopted a few strategies for keeping the Player Library tidy.
Kun olen paininut oman musiikkikokoelmani mediatietojen parissa, olen oppinut muutaman strategian, joilla pidän Playerin kirjaston kunnossa.
EnglishFirst, I suggest we tidy things up at home in the European Union, where we are seeing a similar brain drain from the new to the old countries.
Ehdotan, että järjestämme asiamme ensin Euroopan unionin sisällä, jossa on käynnissä samankaltainen aivovienti uusista jäsenvaltioista vanhoihin.
EnglishOn the other hand, it would be very regrettable if we could not tidy up our regulation on this point when there have been so many problems in the past.
Toisaalta olisi kuitenkin erittäin valitettavaa, jos emme paranna tätä työjärjestyksen kohtaa, koska se on aiheuttanut aikaisemmin paljon ongelmia.
EnglishAs Mrs Gill mentioned, that also applies, of course, in relation to our own institution, Parliament, which will no doubt have to be persuaded to tidy up its administration.
Kuten esittelijä Gill totesi, tämä pätee tietenkin myös omaan toimielimeemme, parlamenttiin, jonka on epäilemättä siivottava hallintoaan.
EnglishWhen we had the opportunity to tidy matters up, it was you who lifted the carpet and swept the dirt under it, so I think you are playing to the gallery in this case.
Silloin kun meillä oli mahdollisuus selvittää asioita, juuri te lakaisitte roskat maton alle, joten mielestäni kosiskelette nyt tässä asiassa yleisöä.
EnglishI would also advise Prime Minister Berlusconi not to ask us for money to help tidy up his mess and his rubbish or help keep immigrants out of his country.
Antaisin myös pääministeri Berlusconille sellaisen neuvon, ettei hän pyydä meiltä rahaa sotkujensa selvittämiseen tai maahanmuuttajien pitämiseen valtionsa ulkopuolella.