"total assets" translation into Finnish

EN

"total assets" in Finnish

EN total assets
volume_up
{plural}

total assets

Similar translations for "total assets" in Finnish

total noun
total adjective
to total verb
assets noun
asset noun
Finnish

Context sentences for "total assets" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishsecond component will be the total assets of the aggregated balance sheet of monetary financial
komponentin muodostavat jäsenvaltion alueella toimivien rahalaitosten yhteenlasketun
EnglishTotal banking assets in the countries that are parties to the agreement amounted to USD 41.2 trillion in 1995.'
Pankkien omaisuus sopimukseen osallistuvissa maissa oli vuonna 1995 yhteensä 41, 2 miljardia dollaria."
Englishtotal debt to total assets
kokonaisvelan suhde kokonaisvarallisuuteen
EnglishIn each Member State, the sample was determined in such a way as to cover at least 50% of the total assets of the national banking sector.
Kussakin jäsenvaltiossa otos määritettiin siten, että se kattaa vähintään 50 prosenttia kansallisen pankkisektorin kokonaisvarallisuudesta.
EnglishThere are more than 8 000 banks in the European Union, but two thirds of total European Union bank assets are held in 44 cross-border institutes.
Euroopan unionissa on yli 8 000 pankkia, mutta kaksi kolmasosaa unionissa toimivien pankkien omaisuudesta on 44:n rajojen yli toimivan laitoksen hallinnassa.
EnglishHonourable Members, the banks tested during the 2011 exercise account for 65% of the European banking sector in terms of total assets.
Arvoisat parlamentin jäsenet, vuoden 2011 testeihin osallistuneet pankit edustavat 65:tä prosenttia Euroopan unionin pankkisektorista kokonaisvarallisuuden perusteella.