"traverse" translation into Finnish

EN

"traverse" in Finnish

EN

traverse {noun}

volume_up

Context sentences for "traverse" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThese traverse borders just as company taxation does.
Myös se on rajat ylittävää kuten ansioverotuskin.
EnglishThe Baltic Sea should also have special zones which these ships could traverse only with the protection of an escort, for example a pilot ship, with oil slick control facilities.
Itämerellä pitäisi myös olla erityisvyöhykkeitä, joilla nämä laivat voisivat kulkea vain saattoaluksen, esimerkiksi luotsialuksen, jolla on öljyntorjuntavalmius, turvaamana.
EnglishI welcome the opportunity to contribute to this debate today although, inevitably, I will traverse some of the ground that has been so ably covered by the presidency.
   . Olen iloinen, että minulla on tilaisuus osallistua tähän keskusteluun, vaikka joudunkin väistämättä kertaamaan samoja asioita, joita neuvoston puheenjohtaja jo taitavasti käsitteli.
EnglishThat aspect often reflects to the cost of the poorer population levels, especially children and women who are forced to traverse large distances in order to cover their basic energy needs.
Tämä ongelma taas koituu pahimmin köyhien kansankerrosten osalle, erityisesti lapsien ja naisten, jotka joutuvat kulkemaan pitkiä matkoja voidakseen hakea tarvitsemansa polttoaineet.