"trend" translation into Finnish

EN

"trend" in Finnish

EN trend
volume_up
{noun}

trend (also: alignment, part, alignement)
Furthermore, there is a trend towards targeting the classical supply chain.
Lisäksi on havaittavissa suuntaus tavanomaisen toimitusketjun käyttämiseen.
Indeed, the general trend seems to be that there is a penalty for residential users.
Itse asiassa yleinen suuntaus näyttää olevan se, että yksityiskäyttäjiä rangaistaan.
A dangerous trend is emerging - a new politics of polarisation.
On syntymässä vaarallinen suuntaus - uusi polarisoitumisen politiikka.
trend (also: development, drift)
The trend simply is not towards isolationism one, but towards integration.
Kehityssuunta ei yksinkertaisesti ole kohti eristäytymistä vaan yhdentymistä.
This is a trend that will certainly be further accentuated.
Tämä on kehityssuunta, jota ehdottomasti vahvistetaan jatkossa.
Whether you have book price fixing everywhere or not, that is the trend.
Ovatpa hinnat sitten joka puolella kiinteitä tai eivät, kehityssuunta on tällainen.
trend (also: fad)
volume_up
trendi {noun}
There is a trend towards the strengthening of many small businesses in Europe.
On ylipäätään trendi, että monet Euroopan pienyritykset oikeastaan vahvistuvat yhä.
Decentralisation is a further positive trend in this regard.
Tässä suhteessa hajauttaminen on tuleva myönteinen trendi.
The clear trend is for consumers to desire and demand high-quality food.
Kuluttajien trendi ja toive näkyy yksiselitteisesti korkealaatuisten elintarvikkeiden kysyntänä.
trend (also: diction, fashion, glamour, polish)
volume_up
tyyli {noun}
trend (also: craze, fad, rage, vogue)
trend (also: fad, fashion, vogue)
volume_up
muoti {noun}
Mr President, Commissioner, the consumption of vitamins and other food supplements by our society is a genuine trend rather than a fashion.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, vitamiinien ja muiden ravintolisien kulutus on enemmän kuin muoti-ilmiö, se on todellinen yhteiskunnallinen ilmiö.
trend

Synonyms (English) for "trend":

trend

Context sentences for "trend" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe situation only got worse from 2000 to 2001 and the trend continued into 2002.
Tilanne on vain pahentunut vuodesta 2000 vuoteen 2001 ja edelleen vuoteen 2002.
EnglishHow much will is there to change the course of the current trend of globalisation?
Onko olemassa riittävästi tahtoa muuttaa nykyisen globalisaatioprosessin suuntaa?
EnglishThis trend is continued by the current proposal for the rapid reaction facility.
Tätä suuntausta jatketaan tässä nopean toiminnan välinettä koskevassa ehdotuksessa.
EnglishWe must ensure that this does not turn into a disastrous trend for certain regions.
Meidän on pidettävä varamme, että tämä ei käy kohtalokkaaksi tietyillä alueilla.
EnglishThis is actually a trend that runs counter to the idea of the constitutional state.
Se on kehitystä, joka on oikeastaan täysin päinvastaista kuin oikeusvaltioajatus.
EnglishA worrying trend is that concerning the deployment of elected regional councils.
Vaaleilla valittavien paikallishallintoelinten perustamisen tilanne on huolestuttava.
EnglishTherefore, I am concerned that the positive trend will not continue next year.
Tämän vuoksi pelkään pahoin, ettei myönteinen kehitys jatku enää ensi vuonna.
EnglishBut a few years ago, I noticed a disturbing trend in leadership preparation.
Joitakin vuosia sitten huomasin huolestuttavan trendin johtamisen valmisteluissa.
EnglishHis arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
Hänen pidätyksensä on osa laajempaa kampanjaa ihmisoikeusaktivistien murskaamiseksi.
EnglishWith this compromise we have succeeded in stopping the trend in the aviation sector.
Tällä kompromissilla olemme onnistuneet pysäyttämään ilmailualan päästöjen kasvun.
EnglishRight now, it seems, however, as if the trend is in completely the opposite direction.
Tällä hetkellä kehitys näyttää kuitenkin kulkevan aivan päinvastaiseen suuntaan.
EnglishOur approval in this regard does not mean that we support every trend in the budget.
Puoltoäänemme ei tarkoita, että kannatamme jokaista suuntausta talousarviossa.
Englishstrategy, the reference value was derived using assumptions for the trend of
aikavälin periaatteen kanssa, se muodostettiin M3:n kiertonopeuden keskipitkän
EnglishThe main procedure for controlling this trend in the current term is the n+2 rule.
Tämän kehityksen kontrolloimisen tärkein menettely kuluvalla kaudella on n+2-sääntö.
EnglishAs this report fails to offer any reversal of the trend, I decided to abstain.
Koska mietinnössä ei tarjota mitään suunnanmuutosta, päätin äänestää tyhjää.
EnglishWe should, though, pull out all the stops to ensure that this trend is bucked.
Meidän olisi kuitenkin tehtävä kaikkemme varmistaaksemme, että tämä kehitys pysähtyy.
EnglishI voted in favour of the report because it basically goes against this trend.
Äänestin mietinnön puolesta, sillä pohjimmiltaan siinä vastustetaan tätä suuntausta.
EnglishAccording to the rapporteur, this will help to tackle the falling demographic trend.
Esittelijän mukaan tällä pyritään torjumaan kielteistä väestötieteellistä kehitystä.
EnglishAs regards the assumption for trend potential output growth, the Governing
Potentiaalisen tuotannon trendikasvua koskevaa oletusta tarkastellessaan EKP:n
EnglishMuch remains to be done to reverse the trend of discrimination towards the Roma.
Tehtävää on vielä paljon, jotta romaneja syrjivän kehityksen suuntaa saadaan käännettyä.