EN trip
volume_up
{noun}

trip (also: haul, journey, tour, travel)
volume_up
matka {noun}
In short, a trip on a luxury ship, and - unlike the Titanic - in complete safety.
Tämä oli siis matka loistoaluksella ja vieläpä täysin turvallinen matka - toisin kuin Titanicin matka.
It was a tiring trip, so I shall make no further preliminary remarks.
Se oli väsyttävä matka, joten en esitä muita alustavia huomautuksia.
Taking a trip to Spain will give you an experience that you will never forget.
Espanjan matka on unohtumaton kokemus!
trip (also: faux pas)
trip (also: stumble)
trip
volume_up
reissu {noun}
trip
volume_up
retki {noun}
Shall we keep the school trip back because one of the children does not have the necessary visa or shall we take the risk and go anyway?'
Pitääkö meidän perua koulun retki, koska yhdellä lapsella ei ole tarvittavaa viisumia, vai otammeko riskin ja menemme sinne kuitenkin?"
trip
trip
volume_up
trippi {noun}
trip

Context sentences for "trip" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt the end of the semester, we're taking a trip to Mexico, all expenses paid.
Lukukauden lopussa lähdemme matkalle Meksikoon, kaikki kustannukset maksetaan.
EnglishI reserve the right to formulate a personal opinion following my trip to Ukraine.
Pidätän itselleni oikeuden antaa henkilökohtaisen lausunnon Ukrainan-matkani jälkeen.
EnglishThere are people who try to go too fast and then trip over their own feet.
On henkilöitä, jotka pyrkivät liian nopeasti eteenpäin ja kompastuvat jalkoihinsa.
EnglishOnce you’re done, there are lots of one-button ways to share your TripBook.
Kun olet valmis, voit jakaa matkakirjasi usealla eri tavalla yhdellä napsautuksella.
EnglishI had the opportunity of undertaking a three-week study trip to the United States.
Minulla oli mahdollisuus tehdä kolmen viikon opintomatka Yhdysvaltoihin.
EnglishFinally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.
Lopuksi, arvoisa korkea edustaja, olette lähdössä matkalle Lähi-itään.
EnglishIgnacio is a Spaniard who was the victim of a car accident during a trip to Germany.
Espanjalainen Ignacio joutui liikenneonnettomuuteen matkallaan Saksassa.
EnglishMr Mugabe is leaving for a trip abroad with his entourage, and you are well aware of it.
Mugabe lähtee matkalle samoin kuin hänen lähipiirinsä, ja te tiedätte sen.
EnglishFor a fee, the organisation Trees for Travel plants trees after each plane trip you make.
Trees for Travel -järjestö istuttaa maksusta puita jokaisen tehdyn lentomatkan jälkeen.
EnglishI cannot confirm that but I can confirm they will be taking an early return trip to France.
En voi vahvistaa sitä, mutta voin vahvistaa, että he palaavat pian takaisin Ranskaan.
EnglishUnfortunately, he lost his wallet and driving licence when in Germany at the start of his trip.
Ikävä kyllä hän hukkasi lompakkonsa ja ajokorttinsa matkansa alussa Saksassa.
EnglishThey are on an investigative trip to learn from the European Parliament's experience in this area.
He ovat opintomatkalla oppiakseen Euroopan parlamentin kokemuksista tällä alalla.
EnglishExceptions are made for medicines and baby food needed during a trip.
Matkan aikana tarvittavat lääkkeet ja vauvanruoat kuitenkin sallitaan.
EnglishAs some of you may know, I went on a short trip to Vietnam recently.
Kuten eräät teistä tietävät, tein hiljattain lyhyen matkan Vietnamiin.
EnglishConsumers should be provided with all the details regarding the trip they intend to make.
Kuluttajille olisi annettava kaikki yksityiskohtaiset tiedot matkasta, jonka he aikovat tehdä.
EnglishEwa went with a broken leg on a business trip to another EU country.
Ewan jalka oli murtunut, kun hän lähti työmatkalle toiseen EU-maahan.
EnglishWhen we're on a trip, here's how he keeps everyone up-to-the minute, every few minutes.
Kun olemme matkalla, hän pitää kaikki ajan tasalla muutaman minuutin välein seuraavalla tavalla.
EnglishI have just returned from a trip to South America as part of an official delegation.
Olen juuri palannut Etelä-Amerikasta, jossa osallistuin virallisen valtuuskunnan tekemään vierailuun.
EnglishThey are also offering a trip to go on this whip around the moon, like Apollo 8 was done.
He tarjoavat myös matkaa kuun ympäri, kuten Apollo 8 sen teki.
EnglishWe were going to return home via Chechnya after the trip we recently made with four MEPs.
Olin äskettäin neljän parlamentin jäsenen kanssa matkalla, jolta palasimme kotiin T?et?enian kautta.