"trustworthy" translation into Finnish

EN

"trustworthy" in Finnish

EN trustworthy
volume_up
{adjective}

trustworthy (also: credible, dependable, reliable, trustable)
An encrypted connection doesn't guarantee that the website is trustworthy.
Salattu yhteys ei takaa, että sivusto on luotettava.
Moldova needs the European Union to be a trustworthy partner.
Euroopan unionin on oltava Moldovalle luotettava kumppani.
The EU must be a reliable and trustworthy partner.
EU:n on oltava luotettava ja uskottava kumppani.

Synonyms (English) for "trustworthy":

trustworthy
English

Context sentences for "trustworthy" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInstitutions that practise it cannot be regarded as credible or trustworthy.
Siihen syyllistyviä instituutioita ei voida pitää uskottavina tai luotettavina.
EnglishPharmacists also need access to trustworthy supplies of quality products.
Apteekkareilla on myös oltava pääsy laadukkaiden tuotteiden luotettavaan tarjontaan.
EnglishParents need to be given more information on how these work and how trustworthy they are.
Vanhemmille on annettava lisää tietoa näiden välineiden toiminnasta ja luotettavuudesta.
EnglishHowever, Ukraine must show that it is a trustworthy partner for us.
Ukrainan on kuitenkin osoitettava, että se on meille luottamuksen arvoinen kumppani.
EnglishThe powder keg of Kosovo will not be kept under control without a trustworthy vision for the future.
Kosovon ruutitynnyri ei pysy hallinnassa ilman uskottavia tulevaisuudennäkymiä.
EnglishInternet Explorer cannot tell if a website owner is trustworthy.
Internet Explorer ei pysty tietämään, voiko sivuston omistajaan luottaa.
EnglishOnly use USB drives that you own or someone trustworthy (like your system admin) gives you.
Käytä vain omia tai luotettavasta lähteestä (kuten järjestelmänvalvojalta) saatuja USB-asemia.
EnglishThe EIB will no longer be able to count on the support of a few trustworthy Members in the future.
Investointipankki ei voi enää tulevaisuudessa laskea muutaman luottojäsenen tuen varaan.
EnglishWe trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world.
Luotamme toisiimme enemmän, ja olemme aiempaa luotettavampia myös kansalaisten ja ulkomaailman silmissä.
EnglishWe all claim to be honest, and we are certainly all trustworthy – no doubt about that.
Me kaikki väitämme olevamme vilpittömiä ja olemme kaikki taatusti luotettavia – siitä ei ole epäilystäkään.
EnglishOnly use USB drives that you own or someone trustworthy (like your system administrator) gives you.
Käytä vain omia tai luotettavasta lähteestä (kuten järjestelmänvalvojalta) saatuja USB-asemia.
EnglishIn the final analysis, the Kingdom of Morocco needs to take a realistic and trustworthy approach.
Tältä osin Marokon kuningaskunnan on viimeinkin astuttava realistiselle ja luotettavalle tielle.
EnglishSecondly, I believe that authorities must be trustworthy.
Toiseksi olen sitä mieltä, että viranomaisten on oltava luotettavia.
EnglishThere is no reasonable likelihood of the bodies concerned being of a sufficiently trustworthy character.
Ei ole mitään perusteltua syytä olettaa, että kyseiset elimet olisivat tarpeeksi luotettavia.
EnglishThis is a term that gives the general public the feeling that certain products are 'trustworthy'.
Markkinoinnin käsitteeseen liittyy suuren yleisön tunne siitä, että tietyt tuotteet ovat luotettavia.
EnglishIn addition, can we consider a regime that finances guerrilla warfare in neighbouring countries to be trustworthy?
Lisäksi, voimmeko pitää luotettavana hallitusta, joka rahoittaa sissisotaa naapurimaissa?
EnglishWhat was required was of course trustworthy, reliable, and able people to help govern the country.
Sitä varten tarvittiin luonnollisesti uskottavia, luotettavia ja päteviä ihmisiä auttamaan maan hallinnossa.
EnglishIn order to be trustworthy partners, the parties must be able to prevent such incidents.
Osapuolten on pystyttävä estämään tällaiset välikohtaukset, jotta niitä voitaisiin pitää luotettavina neuvottelukumppaneina.
EnglishSo far, Greece has proved itself to be a trustworthy discussion partner with regard to the other chapters.
Kreikka on toistaiseksi osoittautunut luotettavaksi keskustelukumppaniksi muiden neuvottelulukujen kohdalla.
EnglishIn order to be trustworthy, the European Union must guarantee human rights and fundamental liberties to its citizens.
Herättääkseen luottamusta Euroopan unionin on turvattava kansalaistensa ihmisoikeudet ja perusvapaudet.