EN twist
volume_up
{noun}

Has this new twist not dented your confidence in the promises made by the French authorities and the accuracy of the information provided?
Eikö tämä uusi käänne ole kolhaissut teidän luottamustanne Ranskan viranomaisten antamiin lupauksiin ja toimitettujen tietojen virheettömyyteen?
The very worrying deterioration in the political situation in the last few days is just the latest twist in a story of consistent human rights abuses.
Poliittisen tilanteen hyvin huolestuttava huononeminen viime päivien aikana on vain viimeisin käänne tapahtumasarjassa, joka koostuu jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista.
twist (also: bend, corner, curve, turn)
volume_up
mutka {noun}
twist (also: circulation, cycle, rotation)
volume_up
kierto {noun}
twist (also: lay, screw thread, spin, spiral)
volume_up
kierre {noun}
twist
volume_up
siivu {noun}
twist (also: sprain)
twist
twist (also: warp)
twist
twist
twist
volume_up
twist {noun}
twist

Context sentences for "twist" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt applies to families, to the European Union, and it even applied to Fagin in Oliver Twist.
Tämä koskee perheitä, Euroopan unionia, ja se koski myös Faginia Oliver Twistissä.
EnglishThis request is given an added twist by a surprising result of a poll in Croatia this week.
Tälle pyynnölle antaa lisäpontta Kroatiassa tällä viikolla järjestetyn mielipidekyselyn tulos.
EnglishAs an added twist, cards in columns must also alternate red and black.
Lisäksi pinoissa on oltava vuorotellen musta ja punainen kortti.
EnglishSome governments have got their Snickers in a twist trying to protect their chocolate industries.
Jotkin hallitukset ovat kiristelleet hampaitaan yrittäessään suojella suklaateollisuuttaan.
EnglishBy a twist of fate, Mr Watson is seated beside Mr Poettering.
Kohtalon oikusta jäsen Watson istuu jäsen Poetteringin vieressä.
EnglishAfter years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw.
Vuosien vainon, väkivallan ja talousromahduksen jälkeen vaalit olivat viimeinen pisara.
EnglishDon't twist it—keep the front of the mouse aimed away from you.
Älä käännä hiirtä — pidä hiiren etuosa itsestäsi poispäin.
EnglishThis was recently done with a neuroscientific twist.
Jokin aika sitten tätä tutkittiin neurotieteellisestikin.
EnglishAn all-new twist on the beloved skeleton-cowboy-marionette game.
Hupaisa pulmapeli täynnä Goldbergin koneita.
EnglishBe careful not to twist or bend the card as you remove it.
Älä kierrä tai taivuta korttia, kun irrotat sen.
EnglishDon't twist it—keep the front of the mouse aimed away from you.
Suuntaa hiiren etuosa itsestäsi poispäin.
EnglishBy an ironic twist of fate, this bad agreement was rejected by the United States, which wanted to reduce its scope even further.
Oli kohtalon ironiaa, että Yhdysvallat hylkäsi tämän huonon sopimuksen, jota se piti edelleen liian laajana.
EnglishLet me try to put a new twist on things.
Yritän lisätä asiaan uuden näkökulman.
EnglishI am a little confused as to whether Mr Hallam has caught the Commission nickel-less, or whether they have got their nickels in a twist?
Olen jokseenkin epätietoinen siitä, onko Hallam havainnut komission olevan pennitön vai ovatko sen raha-asiat muuten solmussa?
EnglishWhat I like about the 14 different sound schemes is that they all sound like the Windows default sound scheme, but with a twist.
Pidän siitä, että sen 14 eri äänivalikoimaa kuulostavat kaikki Windowsin oletusäänivalikoimalta mutta ovat kuitenkin hieman erilaisia.
EnglishThe proposal that is being voted on today is a commendable effort on the part of Mr Karas to give a wrong policy choice a friendly twist.
Ehdotus, josta tänään äänestetään, on Karasin kiitettävä yritys ohjata kauniisti väärää poliittista valintaa oikeaan suuntaan.
EnglishIt illustrates that we in the European Union can make social legislation, even though we like to give it an economic twist.
Direktiivi osoittaa, että osaamme Euroopan unionissa laatia sosiaalista lainsäädäntöä, vaikka lisäämmekin siihen mielellämme taloudellista sävyä.
EnglishThere is a new twist: a French ski school has sought to employ 15 British ski instructors and has been prevented from doing so.
Asia on mutkistunut edelleen: eräs ranskalainen hiihtokoulu halusi palkata 15 brittiläistä hiihdonopettajaa, mutta se ei saanut siihen lupaa.
EnglishIt is alleviating the effects of serious crises, but strangely, by a bizarre twist of history, we are in the process of reliving the same situation with forest fires.
Sillä hillitään vakavia kriisitilanteita, mutta historian toistaessa itseään oudolla tavalla me koemme jälleen uusia metsäpaloja.
EnglishI understand that Mr Blair is personally phoning around British Labour MEPs to try and twist their arms so that they do not vote against.
Käsittääkseni pääministeri Blair soittelee itse Ison-Britannian työväenpuoleen edustajille Euroopan parlamentissa ja yrittää painostaa heitä olemaan äänestämättä ehdotusta vastaan.