EN

type {noun}

volume_up
In the Type area, select the type of domain you want for your e-mail service:
Valitse Tyyppi-kohdassa toimialuetyyppi, jonka haluat valita sähköpostipalvelulle:
In the search box, click Type, and then click the picture file type you want to find.
Napsauta hakuruudun kohtaa Tyyppi ja napsauta sitten etsimääsi kuvatiedostotyyppiä.
In the Encryption Type list, click the encryption type you want to use.
Valitse Koodauslaji-luettelosta haluamasi salauksen tyyppi.
It depends on the type of traffic considered: foot passengers, cars, transportation of goods and so on.
Niihin vaikuttavat liikenteen laji: matkustajat, autot, tavaroiden kuljetus jne.
Type the kind of file you're looking for.
Kirjoita etsittävän tiedoston laji.
Environmental damage may be remedied in different ways depending on the type of damage:
Ympäristövahinkojen korvaaminen toteutetaan eri tavoin riippuen vahingon lajista:
So this type of expenditure is conducive to growth and jobs.
Toinen lisääntyvien menojen luokka on muuttoliike.
In the Category list, select the type of software that you want to monitor.
Valitse Luokka-luettelosta valvottavan ohjelman tyyppi.
The first problem is the risk of exceeding the type or total amount of the loans from the reserves and the loan guarantees.
Ensimmäinen ongelma on se, että varauksessa olevien lainojen ja lainatakuiden luokka tai kokonaissumma on vaarassa ylittyä.
type (also: font)

Context sentences for "type" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe hope the Commission can include this type of activities in its work programme.
Toivomme, että komissio voi sisällyttää tämänkaltaisen toiminnan työohjelmaansa.
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Näiden raakojen tekojen takia pohdin, voiko raakalaismaisuus olla vielä pahempaa.
EnglishMy position is not rooted in any type of ideological or religious fundamentalism.
Kantani ei perustu mihinkään ideologiseen tai uskonnolliseen fundamentalismiin.
EnglishWith this type of guideline we will not go far wrong as we go through this year.
Tällaisin suuntaviivoin emme voi joutua kovin pahasti harhateille tänä vuonna.
EnglishThis table shows the hardware that you need for each type of network technology.
Tässä taulukossa kerrotaan, mitä laitteita kukin verkkotekniikkatyyppi edellyttää.
EnglishCopy and paste or type the following text in the Open box in the Run dialog box:
Kopioi ja liitä tai kirjoita seuraava teksti Suorita-valintaikkunan Avaa-kenttään:
EnglishWe could perhaps consider gearing the limitation period to the type of product.
Vastuun rajoittamista voitaisiin harkita esimerkiksi kunkin tuotelaadun mukaan.
EnglishClick Start, type %LocalAppData%Microsoft in the Search box, and then press Enter.
Valitse Käynnistä, kirjoita hakukenttään %LocalAppData%Microsoft ja paina Enter.
EnglishThis table shows the hardware that you need for each type of network technology.
Tässä taulukossa kerrotaan laitteet, joita kukin verkkotekniikkatyyppi edellyttää.
EnglishThis type of problem will then disappear and taxpayers will save EUR 25 million.
Silloin nämä ongelmat katoaisivat ja veronmaksajat säästäisivät 25 miljoonaa euroa.
EnglishEach account type gives the user a different level of control over the computer.
Kukin tilityyppi antaa käyttäjälle eri tasoiset tietokoneen valvontaoikeudet.
EnglishThe EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
EU antoi äskettäin samankaltaiset lento- ja rautatieliikennettä koskevat asetukset.
EnglishEvery year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
Joka vuosi 1,4 miljoonaa Euroopan kansalaista sairastuu johonkin dementian muotoon.
English'Dys'-type disabilities should be recognised as specific conditions or impairments.
”Dys-tyyppiset” häiriöt pitäisi tunnustaa erityisiksi sairauksiksi tai vammoiksi.
EnglishWe have neither the competence nor the capacity to carry out that type of task.
Meillä ei ole toimivaltaa eikä valmiutta tällaisten tehtävien suorittamiseen.
EnglishThis type of technology be used with caution because of the huge impact it has.
Tällaista tekniikkaa käyttää varoen siitä aiheutuvien valtavien vaikutusten vuoksi.
EnglishI believe that this is the only way of coping with this new type of labelling.
Nähdäkseni tämä on ainoa tapa selviytyä tästä uudentyyppisestä merkitsemistavasta.
EnglishIf you look on the Internet and type the word cancer, you will get 18 600 000 hits.
Internetistä löytyy sana "cancer" (syöpä) näppäilemällä 18� 600� 000� kohdetta.
EnglishAs you type, a list of webpages that you have already visited will be displayed.
Internet Explorer näyttää kirjoittamisen aikana luettelon käyttämistäsi sivustoista.
EnglishType the text you want to appear for the first bullet, and then press ENTER.
Kirjoita ensimmäisen luettelomerkin järkeen tuleva teksti ja paina sitten ENTER.

Synonyms (English) for "type":

type
typing