EN unnatural
volume_up
{adjective}

unnatural (also: freakish)
I believe that the alliance they have formed is an unnatural one.
Mielestäni niiden solmima liitto on luonnoton.
It is not surprising that something as unnatural as that should lead to fatal diseases which were hitherto unknown.
Ei ole kummallista, että moinen luonnoton käytäntö johtaa tappaviin tauteihin, joita ei aikaisemmin tunnettu.
This would prevent the unnatural fragmentation of the European aviation market and ensure that the many bilateral agreements are consigned to the scrap heap from now on.
Näin estetään Euroopan ilmailumarkkinoiden luonnoton pirstoutumisen ja varmistetaan, että monet kahdenväliset sopimukset pannaan vastedes romukoppaan.

Synonyms (English) for "unnatural":

unnatural
natural

Context sentences for "unnatural" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have always tried to reverse the unnatural division imposed at Yalta.
Olemme pyrkineet aina kumoamaan Jaltassa päätetyt keinotekoiset jakolinjat.
EnglishIt is not necessary for us to impose quotas and unnatural gender distributions on the sector.
Meidän ei ole tarpeen määrätä alalle kiintiöitä ja luonnottomia sukupuolijakoja.
EnglishTo create 'super parties' by allocating money from above is democratically unnatural.
Superpuolueiden" luominen rahan avulla ylhäältä käsin on demokratian kannalta luonnotonta.
EnglishWe see nothing wrong or unnatural about that. On the contrary.
Meidän mielestämme tässä ei ole mitään väärää tai epätavallista, päinvastoin.
EnglishThere is an unnatural combination of strains and DNA in the virus.
Virus sisältää luonnottoman yhdistelmän mikrobikantoja ja DNA:ta.
EnglishOur situation with regard to property is an unnatural one.
Olemme kiinteistöjen kannalta epätavallisessa tilanteessa.
EnglishIt would be geographically unnatural; it would economically harmful; it would be politically disastrous.
Se olisi maantieteellisesti epäluonnollinen, taloudellisesti vahingollinen ja poliittisesti kohtalokas.
EnglishThe huge financial rewards motivate people to do unnatural things to their bodies in order to win.
Valtavien rahapalkintojen houkuttelemat ihmiset muokkaavat kehoaan luonnottomalla tavalla voittoa tavoitellessaan.
EnglishThis is not unnatural, it has happened for centuries, and the next tide will quickly clean things up.
Tämä ei ole luonnotonta, sillä sitä on tapahtunut vuosisatojen ajan ja seuraava vuorovesi siivoaa nopeasti jäljet.
EnglishPerhaps you will be able to get some more information about this primrose willow and the way it has spread in an unnatural way.
Ehkä saatte siellä enemmän tietoa näistä horsmakasveista ja niiden luonnottomasta leviämisestä.
EnglishAn unnatural coalition was assembled to reject the common position outright with no attempt made to amend it.
Koottiin teennäinen koalitio, jotta yhteinen kanta voitiin hylätä suoralta kädeltä, eikä sitä edes yritetty muuttaa.
EnglishWherever an unnatural corridor has been created, it has led to the next war.
Meidän pitäisi oppia jotakin historiasta: aina, kun jonnekin on tehty laiton käytävä, on tuloksena ollut sota.
EnglishPigs and chickens are shut up in very unnatural circumstances in too small a floorspace where they get in each other' s way.
Siat ja kanat suljetaan erittäin luonnonvastaisiin oloihin pinta-alaltaan liian pieniin tiloihin, joissa ne ovat toistensa tiellä.
EnglishThe call for the euro to be pegged to the US dollar is already an unnatural development and may prove a source of tension.
Vaadittu euron ja USA: n dollarin kytkentä tuntuu jo etukäteen keinotekoiselta, joten se saattaisi mahdollisesti aiheuttaa jännitteitä.
EnglishIt is also reminiscent of the sudden, unnatural death of entire herds after the animals had eaten genetically modified feedstuffs.
On myös muistettava kokonaisten karjojen äkilliset ja epäluonnolliset kuolemantapaukset, kun ne söivät geneettisesti muunnettua rehua.
EnglishIt would have been unnatural.
EnglishBesides, who can foresee the bodily and psychological consequences of so violent and unnatural an operation on the woman's organism?
Sitä paitsi, kuka pystyy ennustamaan ne fyysiset ja psyykkiset seuraukset, joita tällä luonnonvastaisella puuttumisella naisen ruumiiseen on?
EnglishThe closure of the borders between Russia and Poland and Lithuania is just as unnatural to the citizens of these countries as the Berlin Wall was to Berliners.
Rajojen sulkeminen Venäjän, Puolen ja Liettuan välillä on näiden maiden asukkaiden kannalta aivan yhtä luonnotonta kuin Berliinin muuri oli berliiniläisille.
EnglishThe closing of the borders between Russia and Poland and Lithuania is just as unnatural for the people of these countries as the Berlin Wall was for Berliners.
EU:n ja Venäjän, Puolan ja Latvian välisten rajojen sulkeminen on yhtä luonnotonta näiden valtioiden kansalaisten kannalta kuin Berliinin muuri oli Berliinin asukkaille..
EnglishHerbal medicine must, moreover, be seen as an ecologically sound alternative to the many unnatural chemicals we let out into the environment in the form of chemical medicine.
Kasvirohdokset on lisäksi nähtävä ekologisesti järkevänä vaihtoehtona monille keinotekoisille kemikaaleille, joita kemiallisista lääkkeistä vapautuu ympäristöön.