EN

upset {noun}

volume_up

Context sentences for "upset" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe purpose of cutting safety corners in order not to upset the Chinese Government?
Hutiloimiseen turvallisuusasioissa, jotta emme järkyttäisi Kiinan hallitusta?
EnglishThat relationship has been upset by this very selection process in the last few months.
Suhteet ovat viime kuukausien aikana järkkyneet juuri valintaprosessin vuoksi.
EnglishMr President, we are always so surprised when the balance of nature is upset.
Arvoisa puhemies, me ihmettelemme yhä uudelleen, kun luonnossa esiintyy epätasapainoa.
EnglishWe think the murderer, or murderers, tried to upset this peace process.
Epäilemme, että murhaaja tai murhaajat ovat yrittäneet häiritä rauhanprosessia.
EnglishIt is also clear from the text that war can upset the best-laid plans.
Tekstistä käy ilmi myös, että sota saattaa sotkea huolellisimmatkin suunnitelmat.
EnglishI appreciate the effort you are making and I do not want to upset the order.
Olen kiitollinen pyrkimyksestänne, mutta en halua häiritä järjestystä.
EnglishPerhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham.
Ehkä hän on närkästynyt siitä, kun puheenjohtaja Barroso vertasi häntä Nottinghamin sheriffiin.
EnglishMany of the amendments by the European Parliament upset this balance.
Useissa Euroopan parlamentin tarkistuksissa siirretään tätä tasapainoa.
EnglishObviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament.
Mitä ilmeisimmin jotkut ovat edelleen näreissään siitä, että parlamentin sisällä tapahtuu muutoksia.
EnglishOne might consider that a minor matter over which we should not get so upset.
Tätä voitaisiin pitää pikkuseikkana, josta ei kannata kiihtyä.
EnglishI am not prepared to accept amendments which upset this balance.
En ole valmis hyväksymään tarkistuksia, jotka horjuttavat tätä tasapainoa.
EnglishThe sums at issue are not such as to upset the balance of the budget.
Kyseessä olevat summat eivät ole niin suuria, että ne järkyttäisivät talousarvion tasapainoa.
EnglishWe must not upset the farmers too much in this European Union.
Maanviljelijöitä ei pitäisi pelotella liikaa täällä Euroopan unionissa!
EnglishThe emergence of new economies has upset the balance between countries and their capacity to invest.
Uusien talouksien esiintulo on häirinnyt valtioiden tasapainoa ja niiden sijoituskykyä.
EnglishAnd whenever there is a political upset, like Cancún, we have to go back to essentials.
Aina kun kohtaamme poliittisen takaiskun, niin kuin nyt Cancúnissa, meidän on palattava perusasioihin.
EnglishI do not know whether their disappearance is due to a stomach upset or a problem with the air conditioning.
En tiedä, johtuuko heidän katoamisensa vatsavaivoista vai ilmastoinnin ongelmista.
EnglishI would not want to upset this balance, and nor would other starch-producing Member States.
En halua horjuttaa tätä tasapainoa, eikä niin halua tehdä yksikään tärkkelystä tuottava jäsenvaltio.
EnglishAn unwillingness to upset the Americans prevented you from doing so.
Amerikkalaisia ei haluttu suututtaa, joten ette tehneet niin.
EnglishWe saw at first hand the anger and upset of Serbs in a suburb of Pristina called Kosovo Polje.
Näimme omin silmin Pristinan esikaupungissa Kosovo Poljessa asuvien serbien vihan ja hämmennyksen.
EnglishMany of my colleagues are upset that no explicit reference is made to the rights of rapporteurs.
Monia kollegojani on järkyttänyt se, että esittelijöiden oikeuksia ei mainita yksiselitteisesti.