EN

variety {noun}

volume_up
A Community plant variety right is valid for 25 or 30 years, depending on the species.
Yhteisön kasvinjalostajanoikeus on voimassa 25 tai 30 vuotta riippuen lajista.
For a variety to get onto the list it needs to have an owner.
Ainoastaan EU: n yhteisessä lajiluettelossa olevia kasveja saa myydä; jotta jokin laji pääsee tähän luetteloon vaaditaan, että sillä on omistaja.

Context sentences for "variety" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt has to take time and we have to accept what we call variety and flexibility.
Meidän on myös hyväksyttävä se, mitä kutsutaan moninaisuudeksi ja joustavuudeksi.
EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Haluaisin myös osoittaa vielä kerran, että tässä on kyse monista ulottuvuuksista.
EnglishWe now have 10 party families, which shows the variety of our political culture.
Puolueryhmiä on nyt kymmenen, mikä ilmentää poliittisen kulttuurimme moninaisuutta.
EnglishThe variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
Tuotteiden määrä oli lähes yhtä suuri: 393 eri mallista hiirtä 46 yritykseltä.
EnglishIn my own country, more than 60 per cent of Swedes save with a variety of funds.
Kotimaani Ruotsin kansalaisista yli 60 prosenttia säästää johonkin rahastoon.
EnglishDialogue is being cultivated in a variety of ways, including an annual summit.
Vuoropuhelua käydään monessa eri muodossa, myös vuotuisissa huippukokouksissa.
EnglishUsing Windows Movie Maker, you can edit clips in a variety of different ways.
Kun käytössäsi on Windows Movie Maker, voit muokata leikkeitä monin eri tavoin.
EnglishWe must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
Meidänkin on kehityttävä, ja henkilöskannerit ovat siinä vain yksi osa-alue.
EnglishIn economic terms, tourism is of crucial importance for a variety of industries.
Matkailuala on taloudellisesti erittäin tärkeää monille erilaisille talouden aloille.
EnglishThese stores appear as webpages within the Player, and offer a variety of services.
Nämä kaupat näkyvät Playerissa WWW-sivuina, ja ne tarjoavat monenlaisia palveluja.
EnglishTest a variety of channels to confirm that the CableCARD has been activated properly.
Kokeile eri kanavia ja varmista, että CableCARD-kortin aktivointi on onnistunut.
EnglishI refuse to back the Zingaretti report, though, and for a variety of reasons.
En voi kuitenkaan äänestää Zingarettin mietinnön puolesta monista eri syistä.
EnglishToday, parallel trade very often takes place on the Internet on a variety of sites.
Nykyään rinnakkaiskauppaa käydään varsin usein Internetissä monenlaisilla sivuilla.
EnglishI am thinking of a variety of crises which require cooperation and solidarity.
Tarkoitan erilaisia kriisejä, jotka vaativat yhteistyötä ja solidaarisuutta.
EnglishIn so doing, countries must be free to experiment and try out a variety of routes.
Näin toimiessaan valtioiden on voitava vapaasti kokeilla erilaisia keinoja.
EnglishSecondly, the inclusion of biometric data is problematic, and for a variety of reasons.
Toiseksi biometristen tunnisteiden käyttöönotto on ongelmallista monista syistä.
EnglishSpecific local situations mean that this can be achieved in a wide variety of ways.
Tämä voidaan paikallisesta tilanteesta riippuen saavuttaa hyvin erilaisilla tavoilla.
EnglishA Community plant variety right is valid for 25 or 30 years, depending on the species.
Yhteisön kasvinjalostajanoikeus on voimassa 25 tai 30 vuotta riippuen lajista.
EnglishFor each game, you can choose from a variety of deck designs and backgrounds.
Voit valita jokaiseen peliin haluamasi korttipakan kuvion ja pelin taustan.
EnglishAs we are all aware, 2009 was an extraordinary year for a variety of reasons.
Kuten me kaikki hyvin tiedämme, vuosi 2009 oli poikkeuksellinen vuosi monista syistä.

Synonyms (English) for "variety":

variety