"wager" translation into Finnish

EN

"wager" in Finnish

FI

EN wager
volume_up
{noun}

wager (also: bet, draft, draught, punt)
volume_up
veto {noun}
wager (also: contribution, input, stake)
volume_up
panos {noun}
wager (also: betting)

Synonyms (English) for "wager":

wager

Context sentences for "wager" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would wager that their IQ is exactly the same as the average evolutionist.
Veikkaisinpa, että heidän älykkyysosasmääränsä on tismalleen sama kuin keskivertoevolutionisteilla.
EnglishIndeed, I would wager that they cannot even agree among themselves.
Uskallanpa väittää, etteivät ne ole yksimielisiä edes keskenään.
EnglishAnd I'll lay a wager that barely anyone in the West believed them.
Lyön vetoa, että tuskin kukaan lännessä uskoi Kiinaa.
EnglishIt has in actual fact made good its wager when it comes to stability.
Se on todellakin onnistunut vakauden haasteessa.
EnglishSo it is a European problem and the sustainability of pensions is the wager for the next generation.
Kyseessä on siis Euroopan laajuinen ongelma, ja eläkejärjestelmien elinkelpoisuus on haaste tulevalle sukupolvelle.
EnglishI would wager it was probably about 200 years ago.
Todennäköisesti noin 200 vuotta sitten.
EnglishWe believe that the European driving licence brings Europe very close to the citizens and is a wager we must not lose.
Mielestämme eurooppalainen ajokortti lähentää huomattavasti EU:ta sen kansalaisiin, ja tässä vedonlyönnissä emme saa hävitä.
EnglishOur wager, our challenge is to find the synthesis from this democratic thesis and antithesis, the common will to move forward.
Haasteenamme on tehdä yhteenveto näistä demokraattisista väitteistä ja vastaväitteistä, tästä yhteisestä halusta edetä asiassa.
EnglishItaly knows that it is not alone in venturing once more to wager on successful negotiation in order to move the situation forward.
Italia tietää, ettei se ole yksin uskaltautuessaan vielä kerran lyömään vetoa siitä, että tilanteen edistämiseksi käytävät neuvottelut onnistuvat.
EnglishNonetheless, the wager for the proper application of Community legislation is the shaping of political and, above all, social will.
Siitä huolimatta panostaminen yhteisön lainsäädännön asianmukaiseen täytäntöönpanoon muovaa poliittista ja ennen kaikkea yhteiskunnallista tahtoa.
EnglishThe directives in question – and to be more specific the workplace directive – are now a huge wager which we, the European institutions, have against the national administrations.
Kyseiset direktiivit – ja etenkin työpaikkadirektiivi – ovat nyt Euroopan unionin toimielinten suuri haaste kansallisille hallintoelimille.
EnglishToday, you are at Europe's helm: you face another challenge, another wager which will be taken up by the Commission as it looks to the interests of all Member States.
Nyt te johdatte Eurooppaa: tämä on toinen haaste, toinen vaikea tehtävä, johon komissionne tarttuu varjellessaan kaikkien jäsenvaltioiden yhteistä etua.