"warring" translation into Finnish

EN

"warring" in Finnish

FI
volume_up
war {noun}
FI

EN warring
volume_up
{adjective}

warring (also: embattled)

Synonyms (English) for "warring":

warring
war

Context sentences for "warring" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am not talking about military intervention against the will of the warring parties.
En puhu vastoin konfliktin osapuolten tahtoa tapahtuvasta sotilaallisesta väliintulosta.
EnglishThe situation between the warring parties of Armenia and Azerbaijan is quite different.
Tilanne on täysin toisenlainen sotakumppaneiden Armenian ja Azerbaidžanin välillä.
EnglishIn Germany too, we brought the warring factions together, and they reached agreement.
Myös Saksassa saatoimme riitelevät osapuolet neuvottelupöytään, ja he pääsivät yhteisymmärrykseen.
EnglishPolitical parties play the role of warring sides and are pulling the country into a downward spiral.
Sotivien osapuolten roolissa ovat poliittiset puolueet, jotka vievät maata alaspäin.
EnglishThe warring parties themselves offer little hope of a solution.
Itse sotivilla osapuolilla on tarjota vain vähän toivoa ratkaisusta.
EnglishThe warring factions on both sides will stop at nothing.
Kummankaan puolen taistelevat ryhmät eivät kaihda käyttää mitään keinoja.
EnglishWhat is needed is a reconciliation between the warring factions.
Toisiaan vastaan kamppailevien osapuolten on tehtävä sovinto.
EnglishHowever, the responsibility for this lies with the warring parties.
Vastuu asiasta on kuitenkin kiistan osapuolilla itsellään.
EnglishThe warring factions are once again squandering the country's wealth and reducing the people to penury.
Taistelevat osapuolet anastavat maan rikkauksia kuten aiemminkin ja köyhdyttävät kansalaiset.
EnglishThere was no dialogue between the warring parties.
Taistelevien osapuolten välillä ei ollut minkäänlaista vuoropuhelua.
EnglishThis means that the warring factions must immediately start to apply the fundamental principles of humanitarianism.
Se merkitsee sitä, että sodan osapuolet alkavat heti kunnioittaa humanitaarista oikeutta.
EnglishWhen will the warring factions finally realise that there is nothing to be gained from this constant destruction?
Milloin taistelevat ryhmät ymmärtävät, että ne eivät voita mitään tällä jatkuvalla tappamisella?
EnglishThat would send a message from the world community to the warring parties as a way out of this appalling situation.
Se olisi maailmanyhteisön viesti kiisteleville osapuolille, jotta me selviämme tästä tulimerestä.
EnglishTwelve years after the Second World War, the former warring parties put their signatures to the Treaties of Rome.
Kaksitoista vuotta toisen maailmansodan jälkeen sodan osapuolet allekirjoittivat Rooman sopimuksen.
EnglishThe classical function of the Commission would be to broker an agreement between the warring partners in a crisis.
Komission perinteinen tehtävä olisi toimia välittäjänä sotivien osapuolten kesken sovintoon pääsemiseksi.
English· to impose an arms embargo on the warring parties;
· Asesaarron asettaminen taistelujen osapuolille.
EnglishAll I can do is ask the Commission to press both parties to stop warring and come together for discussions.
Pyydän komissiota vetoamaan molempiin osapuoliin, jotta nämä lopettaisivat sotimisen ja aloittaisivat vuoropuhelun.
EnglishThe European Union must encourage the movement of Ukraine's warring political factions in the direction of compromise.
Euroopan unionin on kannustettava Ukrainan riiteleviä poliittisia puolueita etenemään kohti kompromissia.
EnglishFirstly, there can only be peace or mediation for peace if the warring forces, the belligerents, want it to happen.
Ensinnäkin rauha voi syntyä tai rauhanvälitystä voidaan harjoittaa vain, jos sotivat osapuolet niin haluavat.
EnglishThe MONUC mandate needs to be extended to allow UN troops to intervene between the warring parties.
YK:n tarkkailijajoukkojen mandaattia on laajennettava, jotta YK:n joukot voivat toimia välittäjänä sotivien osapuolten välillä.