"wear" translation into Finnish

EN

"wear" in Finnish

EN wear
volume_up
{noun}

Wear and tear on vessels is not the only factor responsible for the disasters that we have experienced.
Alusten kuluminen ei ole ainoa syy Euroopassa sattuneisiin onnettomuuksiin.
Kuluminen vaatii veronsa.
wear (also: dress, form, garb, suit)
volume_up
asu {noun}

Context sentences for "wear" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd then he turns to the kid, and he says, "But you've got to wear this armor.
Sitten hän kääntyy lasta kohden ja sanoo, "Sinun on pukeuduttava haarniskaan.
EnglishThey wear uniforms and enjoy the support of a former government minister.
He pukeutuvat univormuihin ja saavat tukea entiseltä hallituksen ministeriltä.
EnglishI also congratulate him on his ability, so to speak, to wear three hats at once!
Lisäksi onnittelen esittelijää kyvystä puhua ja toimia kolmessa roolissa samanaikaisesti!
EnglishIs it not right for consumers to know where the clothes they wear come from?
Eikö kuluttajilla ole oikeus saada tietää, mistä heidän käyttämänsä vaatteet tulevat?
EnglishIt is not a case of discussing appearances or whether or not they wear hoods.
Kyse ei ole muotoseikoista tai siitä, pidetäänkö huppu päässä vai ei.
EnglishJourneys become longer, there is more wear and tear to the roads, and there is more pollution.
Kokonaismatkat pitenevät, tiet kuluvat enemmän, kokonaissaastutus lisääntyy.
EnglishI know you're there because I can hear you, but I can't see you because I normally wear glasses.
Voin myös kuulla teidät, mutta en voi nähdä, koska normaalisti käytän silmälaseja.
EnglishLet us not therefore wear sackcloth and ashes, be issued with yellow cards or be depressed.
Emme saa näin ollen pukeutua säkkiin ja tuhkaan, hankkia keltaista korttia tai masentua.
EnglishThe Sikh and Hindu minorities will be required to wear a yellow identification sign on their clothes.
Sikhi- ja hinduvähemmistöjen on kannettava vaatteissaan keltaista tunnusmerkkiä.
EnglishI wear another hat as the Chairman of the committee, thereby keeping an eye on the rapporteur.
Toinen on valiokunnan puheenjohtajan rooli, joka edellyttää esittelijän tarkkailemista.
EnglishTroops are instructed to wear protective clothing when dealing with DU munitions.
Joukkoja neuvotaan käyttämään suojavaatteita käsitellessään köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia.
EnglishThere is a saying in the United Kingdom that if the cap fits you should wear it!
Yhdistyneessä kuningaskunnassa on sanonta "Ota opiksesi" !
EnglishThis is why today, speaking in this Parliament, I will wear this burka just for a moment.
Ja siksi puhuessani tänään parlamentissa ja vain tämän hetken ajan pidän burka-kaapua ylläni.
EnglishDrivers and passengers in all vehicles on the road must wear seat belts where provided.
Kaikissa ajoneuvoluokissa, joissa on turvavyöt, kuljettajien ja matkustajien on käytettävä niitä.
EnglishThe Treaty of Lisbon is fully NATO-compliant, and will help the EU to wear the NATO hat.
Lissabonin sopimus on täydellisesti Nato-yhteensopiva, ja EU:lle pannaan sillä päähän Nato-hattu.
EnglishThey still have to wear the burkha, which is medieval.
Lisäksi naisten on yhä pukeuduttava keskiajalta peräisin olevaan burkha-kaapuun.
EnglishI am proud to wear the white ribbon to show that I make that stand myself personally.
Olen ylpeä käyttäessäni tätä valkoista nauhaa osoittaakseni sen, että tämä on henkilökohtainen kantani.
EnglishIt is an awful fate to have to wear the uniform of your enemy.
On järkyttävä kohtalo joutua pitämään oman vihollisensa sotilaspukua.
EnglishTransparency has won the day, even if the precautionary principle looks a little the worse for wear.
Avoimuus on vienyt voiton, vaikka ennalta varautumisen periaate tuntuukin vähän kuluneelta.
EnglishSchoolgirls have been murdered for refusing to wear a veil.
Koulutyttöjä on tapettu heidän kieltäydyttyään käyttämästä huntua.