"yoghurt" translation into Finnish

EN

"yoghurt" in Finnish

EN yoghurt
volume_up
{noun}

1. gastronomy

yoghurt
It is not obvious to consumers when they buy ketchup or yoghurt that they contain lots of sugar.
Kuluttajat eivät tiedä, että esimerkiksi ketsuppi ja jogurtti sisältävät paljon sokeria.
Yoghurt with 0% fat is not good for the figure if a good measure of sugar has been added.
Jogurtti, jossa on 0 prosenttia rasvaa, ei ole hyväksi linjoille, jos siihen on lisätty runsaasti sokeria.
   – Mr President, ladies and gentlemen, did you know that yoghurt is a matter of national interest?
   – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tiesittekö, että jogurtti on kansallisesti tärkeä asia?

Synonyms (English) for "yoghurt":

yoghurt

Context sentences for "yoghurt" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEqually, low-fat yoghurt cannot be called healthy if it contains 100g of sugar.
Samaten vähärasvaista jogurttia ei voida kutsua terveelliseksi, jos se sisältää 100 grammaa sokeria.
EnglishFor the milk and the yoghurt or for the bottle and the tub?
Maidon ja jogurtin vai tölkin ja purkin vuoksi?
EnglishI also welcome the decision to also include drinking yoghurt and milk-based beverages in the regulation.
Hyväksyn niin ikään päätöksen, jonka mukaan asetukseen sisällytetään myös jogurttijuomat ja maitopohjaiset juomat.
EnglishIn practice it means that, for example, no export refunds will be granted for the milk part of fruit yoghurt.
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että myöskään esimerkiksi hedelmäjogurtin maito-osuudesta ei myönnettäisi vientitukea.
EnglishSo I would like to ask if there is not a danger that without the milk export refund component export refunds for yoghurt will be reduced.
Siksi kysynkin, eikö ole syytä pelätä, että jogurtin vientituet vähenevät ilman maitotukiosuutta?
EnglishSo we have not been paying export refunds any more for natural yoghurt for years, but we still have to grant them for flavoured yoghurts.
Luonnonjogurtille ei ole enää aikoihin maksettu vientitukea, maustetulle jogurtille sitä pitää maksaa.
EnglishYou gave yoghurt as an example, and it is a good one, as it demonstrates how illogical a system can be.
Mainitsitte esimerkkinä jogurtin, joka onkin hyvä esimerkki. Sen kohdalla voidaan nimittäin myös havaita, kuinka epälooginen jokin järjestelmä voi olla.
EnglishImitation cheese, pressed ham products, vanilla yoghurt that contains no vanilla whatsoever - these are just a few examples.
Keinotekoinen juusto, puristetut kinkkutuotteet ja vaniljajugurtti, joka ei sisällä lainkaan vaniljaa - ovat vain muutama esimerkki.
EnglishMany of us have undoubtedly bought breakfast cereal, bread or yoghurt that, when we were in the shop, we understood to be extremely healthy.
Monet meistä ovat epäilemättä ostaneet aamiaismuroja, leipää tai jogurttia, joita olemme pitäneet hyvin terveellisinä kaupassa.
EnglishWhen we have come home, we have discovered that the yoghurt may not have contained any fat but, instead, contained a large quantity of sugar.
Kotiin tultuamme olemme huomanneet, että jogurtissa ei ehkä ole lainkaan rasvaa, mutta sen sijaan siinä on valtavat määrät sokeria.
EnglishIf it is a pure natural yoghurt, that is made from milk and nothing else, then it is a milk product and it is not classified as a good not covered by Annex I to the Treaty.
Kun se on puhdasta luonnonjogurttia, joka siis sisältää maitoa eikä sen lisäksi mitään muuta, se on maitotuote eikä liitteeseen I kuulumaton tuote.
EnglishCommissioner, I should like to start by asking a very simple question: when consumers go to supermarkets to buy milk or yoghurt, why do they buy it?
Arvoisa komission jäsen, haluaisin aluksi esittää hyvin yksinkertaisen kysymyksen: kun kuluttajat menevät supermarketteihin ostamaan maitoa tai jogurttia, minkä vuoksi he sitä ostavat?
EnglishPerhaps it will be some two years before the country that is the homeland of the yoghurt, the homeland of Lactobacillus bulgaricum, remains without a single living cow thanks to the EU.
Kestää ehkä noin kaksi vuotta, ennen kuin valtiossa, joka on jogurtin kotimaa, Lactobacillus bulgaricumin kotimaa, ei ole enää yhtään ainoaa lehmää elossa EU:n vuoksi.

Other dictionary words