EN zones
volume_up
{plural}

zones (also: areas, regions, districts, loci)
Bilateral free zones are not what we must support.
Kahdenkeskiset vapaa-alueet eivät ole sitä, mitä meidän on puollettava.
Low emission zones are also useful in combating air pollution.
Myös vähäpäästöiset alueet ovat hyvä keino torjua ilman saastumista.
Because natural spaces are usually in border zones and in mountainous areas.
Siitä syystä, että luonnonvaraiset alueet sijaitsevat yleensä raja-alueilla ja vuoristoisilla alueilla.
zones
Click Reset all zones to default level to clear any custom settings.
Voit poistaa kaikki mukautetut asetukset napsauttamalla Palauta kaikki vyöhykkeet oletustasolle.
To restore all security levels to their original settings, click the Reset all zones to default level button.
Jos haluat palauttaa kaikki suojaustasot niiden alkuperäisiksi asetuksiksi, valitse Palauta kaikki vyöhykkeet oletustasolle.
To restore all security levels to their original settings, tap or click the Reset all zones to default level button.
Jos haluat palauttaa kaikki suojaustasot niiden alkuperäisiin asetuksiin, valitse Palauta kaikki vyöhykkeet oletustasolle.

Synonyms (English) for "zone":

zone

Context sentences for "zones" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSchools across Europe should voluntarily declare themselves to be drug-free zones.
Euroopan koulujen pitäisi vapaaehtoisesti julistautua huumeettomiksi vyöhykkeiksi.
EnglishIt is incontestably a power with which all the other economic zones need to compete.
Se on kiistämättä mahti, jonka kanssa muiden talousvyöhykkeiden on kilpailtava.
EnglishMoreover, we are talking not only about zones, but also about data throughout Europe.
Tämä ei lisäksi koske vain vyöhykkeitä, vaan tiedonvaihtoa kaikkialla Euroopassa.
EnglishIndeed up to the present time an objective for these zones has not existed.
Tähän asti näitä alueita varten ei itse asiassa ole ollut varsinaista tavoitetta.
EnglishCould we please, at some time, have an estimate of the loss of revenue in those zones?
Voisimmeko jossain vaiheessa saada arvion näiden alueiden menetetyistä tuloista?
EnglishHave friends, family, and colleagues in different time zones across the world?
Onko sinulla ystäviä, sukulaisia ja työtovereita eri aikavyöhykkeillä ympäri maailmaa?
EnglishThe report highlights the huge importance of Exclusive Economic Zones to Europe.
Mietinnössä korostetaan yksinomaisten talousvyöhykkeiden valtavaa merkitystä Euroopalle.
EnglishWe must not encourage Russia to continue its Stalinist policy of zones of influence.
Venäjää ei pidä rohkaista jatkamaan stalinistista vaikutuspiiripolitiikkaa.
EnglishThere are plans to introduce local strategies in conflict zones in 2011.
Paikallisstrategioiden käyttöönottoa konfliktialueilla vuonna 2011 suunnitellaan.
EnglishThe following table describes the four Internet Explorer security zones.
Internet Explorerin neljä suojausvyöhykettä on kuvattu seuraavassa taulukossa.
EnglishAccording to what I am hearing, eight other special zones are planned.
Sen mukaan, mitä olen kuullut, suunnitteilla on kahdeksan muuta erityisaluetta.
EnglishI am particularly pleased that the concept of mixed zones is retained.
Olen erittäin tyytyväinen siihen, että sekoitusvyöhykkeet on jätetty ehdotukseen.
EnglishThe question remains concerning the stage at which the duty-free zones must be abolished.
Kysymys on sitten siitä, minkä ajan kuluessa verovapaa myynti on voitava lopettaa.
EnglishI am thinking here of airport zones, high-speed trains and major motorways.
Ajattelen suurnopeusjunia, suuria moottoriteitä, joiden suhteen pitäisi tehdä jotakin.
EnglishWe therefore also need greater transparency now that the three zones have been defined.
Tämän vuoksi tarvitsemme myös lisää avoimuutta nyt, kun kolme aluetta on määritetty.
EnglishThe following table describes the four Internet Explorer security zones.
Seuraavassa taulukossa kuvataan neljä Internet Explorerin suojausvyöhykettä.
EnglishThe no-fly zones must be maintained, and the people of Iraq must be helped, of course.
Myös lentokieltoalueet on säilytettävä. Irakin kansalaisia on luonnollisesti autettava.
EnglishThree types of zones are included in this decision, based on the degree of contamination.
Päätökseen sisältyy kolme aluetta niiden ilman tuhkapitoisuuden perusteella.
EnglishWindows uses security zones to determine whether or not a site is trusted.
Windows määrittää suojausvyöhykkeiden avulla, ovatko sivustot luotettuja.
EnglishSecondly, we take a similar view on non-spray zones around watercourses.
Toisekseen, suhtaudumme samoin käytön kieltämiseen vesistöjä ympäröivillä vyöhykkeillä.