"hemostatic" translation into French

EN

"hemostatic" in French

EN

hemostatic {adjective}

volume_up
1. medicine
hemostatic

Synonyms (English) for "hemostatic":

hemostatic
English
hemostat
English