EN

to find [found|found] {verb}

volume_up
1. general
My goal was to find a dusty piece of bread in the trash.
Στόχος μου ήταν να βρίσκω ένα σκονισμένο κομμάτι ψωμί στα σκουπίδια.
I find it ironic that we're doing so much, yet these areas are fairly unknown to science.
Το βρίσκω ειρωνικό ότι κάνουμε τόσα πολλά, ενώ αυτές οι περιοχές είναι σχετικά άγνωστες στην επιστήμη.
Και το βρίσκω λιγάκι τρομακτικό.
2. "to think"
What I find most worrying is that half of all Syrian refugees are children.
Αυτό που θεωρώ ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι πως οι μισοί πρόσφυγες από τη Συρία είναι παιδιά.
I find that Americans see the fragility in changes.
Θεωρώ ότι Αμερικανοί βλέπουν πόσο εύθραυστες είναι οι αλλαγές.

Context sentences for "to find" in Greek

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English2:50 Even in their older years, what we find is that there's still a problem.
2:50 Ακόμα και όταν μεγαλώνουν, ανακαλύπτουμε ότι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα.
EnglishAnd you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
Και ξέρετε, μια θεοφάνεια είναι συνήθως κάτι που διαπιστώνεις πως έχασες κάπου.
EnglishAnd if you don't find that solution as an insurgent force, you don't exist.
Και αν αποτύχεις να βρείς αυτή τη λύση σαν επαναστατική δύναμη, δεν θα υπάρχεις.
EnglishIn order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.
Για να βρει κάποιος δικτυώματα, πρέπει να δει όλους τους νευρώνες ταυτόχρονα.
EnglishAnd that's why they're so safe, as we gave it a lot of chance to find what's good.
Και για αυτό είναι τόσο ασφαλή, καθώς δώσαμε πολλές ευκαιρίες να βρούμε τι είναι καλό.
EnglishBut imagine how difficult it would be to find that tumor in this dense breast.
Αλλά φανταστείτε πόσο δύσκολο θα ήταν να βρείτε αυτό τον όγκο σε αυτόν τον πυκνό μαστό.
EnglishTo find out what you can do on each tab, click the links under the following sections:
Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και επανάληψη στοιχείων στο Windows Media Player
EnglishAnd the bigger picture is: we need to find a way to turn off the faucet.
Και η συνολική εικόνα είναι: πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κλείσουμε το διακόπτη.
EnglishSo, you're not going to find them in rural areas of developing countries.
Έτσι, δεν πρόκειται να τις βρείτε στις αγροτικές περιοχές των αναπτυσσόμενων χωρών.
EnglishI just had to find a different approach to making the art that I wanted.
Έπρεπε απλά να βρω μια διαφορετική προσέγγιση για να κάνω την τέχνη που ήθελα.
EnglishI can hardly find the words to describe the peace I felt when I was acting.
Με τα βίας μπορώ να βρω τις λέξεις να περιγράψω τη γαλήνη που ένιωθα στην υποκριτική.
EnglishBased on this, similar audiences will then find other people with similar activity.
Βάσει αυτού, η λειτουργία "παρόμοιο κοινό" θα βρει άλλα άτομα με παρόμοια δραστηριότητα.
EnglishFind out which statistics are available in the Call details columns.
Δείτε ποια στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στις στήλες λεπτομερειών κλήσεων.
EnglishIf you find that these placements aren’t performing as you’d like, try the following:
Αν θεωρήσετε ότι αυτές οι τοποθετήσεις δεν αποδίδουν όπως θα θέλατε, δοκιμάστε τα εξής:
EnglishIf you need to find out the name of your own computer, follow these steps:
Αν χρειάζεται να βρείτε το όνομα του δικού σας υπολογιστή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
English(If you can't find the app, you can install it from the Windows Store.)
(Αν δεν βρίσκετε την εφαρμογή, μπορείτε να την εγκαταστήσετε από το Windows Store.)
EnglishAnd when we enter into this century, you'll find more than half of mankind down here.
Όταν μπούμε σ' αυτόν τον αιώνα, θα βρείτε περισσότερη από τη μισή ανθρωπότητα εδώ κάτω.
EnglishCheck this article to find more information about why viewcount freezes.
Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε γιατί ο αριθμός προβολών έχει παγώσει.
EnglishFind an item you want to play in the details pane, and then double-click it.
Αν δεν βλέπετε την επιλογή Άλλες βιβλιοθήκες στο παράθυρο περιήγησης, τότε κάντε τα εξής:
EnglishOn the Start menu, you can find shortcuts for programs you've used recently.
Στο μενού "Έναρξη" βρίσκετε συντομεύσεις για τα προγράμματα που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.