EN

show {noun}

volume_up
1. "broadcast programme"
Your show might not have been recorded or it might have been recorded and then deleted.
Η εκπομπή ενδέχεται να μην γράφτηκε ή να γράφτηκε και στη συνέχεια να σβήστηκε.
You can record a TV show or movie that's currently airing.
Για να γράψετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία που προβάλλεται αυτήν τη στιγμή.
Your show might not have been recorded for a variety of reasons.
Η εκπομπή που θέλατε μπορεί να μην γράφτηκε για διάφορους λόγους.
2. "demonstration"
Είναι όπως μια επίδειξη ροντέο.
This demo shows you the basics of printing a document in Windows.
Αυτή η επίδειξη σας δείχνει τις βασικές πληροφορίες εκτύπωσης ενός εγγράφου στα Windows.
3. "entertainment"
When he was writing a Broadway show, I would be outside of the door.
Όταν έγραφε ένα σόου για το Μπρόντγουεϊ, θα ήμουν έξω απ' την πόρτα.
So I was on a national television prime-time show.
Έτσι βρέθηκα στο πράιμ-τάιμ σόου της εθνικής τηλεόρασης.
Now, if you watch "Mad Men," like I do -- it's a popular TV show in the States -- Dr.
Εάν παρακολουθείτε "Μαντ Μεν" όπως εγώ -- είναι ένα δημοφιλές τηλεοπτικό σόου των ΗΠΑ -- ο Δρ.
4. "exhibition"

Context sentences for "show" in Greek

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe repeat rate for your "purchase" conversion action will show a value of 2.5.
Η τιμή του ποσοστού επανάληψης για την ενέργεια μετατροπής "αγορά" θα είναι 2,5.
EnglishYour ad won’t be able to show until you’ve submitted your billing information.
Η διαφήμισή σας δεν θα μπορεί να προβληθεί, έως ότου υποβάλετε τα στοιχεία χρέωσης.
EnglishToday I'm going to start with eight to show you how the method works.
Σήμερα θα ξεκινήσω με οκτώ, για να σας δείξω πώς λειτουργεί η μέθοδος. Έτοιμοι;
EnglishDo you think your bank is going to show that to people? But it's going to work.
Τι λέτε γι' αυτό; Νομίζετε ότι η τράπεζα θα το δείξει αυτό στον κόσμο; Αλλά δουλεύει.
EnglishWell I'm going to show you a group of makers from Maker Faire and various places.
Θα σας δείξω μια ομάδα δημιουργών από το Maker Faire και διάφορα άλλα μέρη.
EnglishAnd that's to boost everybody's confidence, to show that you're not scared.
Και αυτό για να ανεβάσεις την αυτοπεποίθηση όλων, για να δείξεις ότι δεν φοβάσαι.
EnglishThis option won't show to users that are already subscribed to your channel.
Η επιλογή αυτή δεν εμφανίζεται στους χρήστες εάν έχουν ήδη εγγραφεί στο κανάλι σας.
EnglishFor keywords that are profitable, you probably want to show them all the time.
Για λέξεις-κλειδιά που είναι κερδοφόρες,ενδεχομένως να θέλετε να τις δείχνετε συνεχώς.
EnglishWhen you tap or click the button, the map will change to show aerial imagery.
Όταν πατήσετε ή κάνετε κλικ στο κουμπί, ο χάρτης θα αλλάξει σε δορυφορική απεικόνιση.
English~~~ This is all mumbo-jumbo if you can't show it on the ground."
Τι κάνεις; Όλα αυτά είναι ανοησίες αν δεν μπορείς να τα δείξεις στην πράξη».
EnglishAnd I want to show you why, with the help of some of my favorite types of clouds.
Θέλω να σας το δείξω, με τη βοήθεια μερικών από τα αγαπημένα μου σύννεφα.
EnglishYou don't need a paper to hang on the wall to show that you are an engineer.
Δεν χρειάζεστε ένα χαρτί να κρεμάσετε στον τοίχο για να δείχνετε πως είστε μηχανικός.
EnglishThe following scenarios show you how you can connect a computer to an HDTV:
Τα παρακάτω σενάρια υποδεικνύουν τον τρόπο σύνδεσης ενός υπολογιστή σε τηλεόραση HDTV:
EnglishSo I'm just going to show you an example where there is only one sad kid.
Οπότε θα σας δείξω απλά ένα παράδειγμα όπου υπάρχει ένα μόνο λυπημένο παιδί.
EnglishCan you show us how good of a pilot you are?
7:22 Εντάξει. Μεγάλο φινάλε. Μπορείς να μας δείξεις πόσο καλός πιλότος είσαι;
EnglishAnd you can see those different wrinkles actually show up as she animates.
Και μπορείτε να δείτε τις διάφορες ρυτίδες που εμφανίζονται καθώς κινείται.
EnglishUnder review -- Ad is still being reviewed and can't show until it's been approved.
Υπό εξέταση -- Η διαφήμιση ελέγχεται ακόμα και δεν μπορεί να προβληθεί, μέχρι να εγκριθεί.
EnglishTo change the slide show's settings, do one or more of the following:
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της προβολής παρουσίασης, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
EnglishYou want your ads to show to people who are searching for what you offer.
Θέλετε οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται σε χρήστες που αναζητούν αυτό που προσφέρετε.
EnglishNon-relevant ads tend to earn fewer clicks, or they might not even show up at all.
Οι μη συναφείς διαφημίσεις τείνουν να κερδίζουν λιγότερα κλικ ή να μην εμφανίζονται καθόλου.