"to a certain extent" translation into Hungarian

EN

"to a certain extent" in Hungarian

EN

to a certain extent {noun}

volume_up
to a certain extent
After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
Végül is a távközlés az, ami bizonyos fokig emberi arcot kölcsönöz Európának.
It is, to a certain extent, immoral, and it is also warped.
Bizonyos fokig erkölcstelen és perverz is.
The Erasmus Mundus programme makes an important contribution to the creation of centres of excellence in the EU which will, to a certain extent, limit the brain drain from the European Union.
Az Erasmus Mundus program érdemben járul hozzá a kiválóság megteremtéséhez az EU-ban, ami bizonyos fokig határt fog szabni az Európai Unióból történő agyelszívásnak.
to a certain extent
I view this to a certain extent as a lack of trust in Parliament.
Meglátásom szerint ez bizonyos mértékben a Parlamentbe vetett bizalom hiányát jelenti.
We could conduct the debate in the way that it is, to a certain extent, already being conducted.
Lefolytathatjuk a vitát úgy, ahogyan egy bizonyos mértékben már lefolytattuk.
All these topics are important and to a certain extent will be included in the new social agenda.
Mindezek a kérdések fontosak és bizonyos mértékben bekerülnek majd az új szociális menetrendbe.

Context sentences for "to a certain extent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSome of these points have been addressed to a certain extent. I myself ...
Ezek a közül a kérdések közül néhánnyal már foglalkoztunk valamilyen szinten.
EnglishAfter all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
Végül is a távközlés az, ami bizonyos fokig emberi arcot kölcsönöz Európának.
EnglishYou were, to a certain extent, protecting me in that they should not check my iPod.
Ön egy bizonyos mértékig megvédett engem abban, hogy nem kell ellenőrizniük az iPodomat.
EnglishThat is what we have been trying to do, and to a certain extent are still trying to do.
Ezt próbáltuk elérni, és bizonyos mértékig még most is ezt próbáljuk tenni.
EnglishI consider the Tibetan people's claims to be legitimate and to a certain extent logical.
Véleményem szerint a tibetiek követelései jogosak, és bizonyos mértékig logikusak is.
EnglishWe could conduct the debate in the way that it is, to a certain extent, already being conducted.
Lefolytathatjuk a vitát úgy, ahogyan egy bizonyos mértékben már lefolytattuk.
EnglishI view this to a certain extent as a lack of trust in Parliament.
Meglátásom szerint ez bizonyos mértékben a Parlamentbe vetett bizalom hiányát jelenti.
EnglishMr Verhofstadt said that, to a certain extent, we are hypocrites.
Verhofstadt úr úgy fogalmazott, hogy bizonyos mértékig képmutatók vagyunk.
EnglishI believe that can only be done if agriculture is, to a certain extent, re-nationalised.
Szerintem ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha a mezőgazdaságot bizonyos mértékig újra államosítjuk.
EnglishI am also convinced that by helping Pakistan, we also, to a certain extent, help ourselves.
Meggyőződésem, hogy azzal, hogy Pakisztánnak segítünk, bizonyos mértékig önmagunkon is segítünk.
EnglishTo a certain extent, what happened next was predetermined, he knew.
A dolgoknak, bizonyos értelemben, eleve így kellett alakulniuk.
EnglishThey were men and could to a certain extent look after themselves.
Õk férfiak, akik bizonyos mértékig tudnak magukról gondoskodni.
EnglishThe second point is, to a certain extent, an incorporation of the proportionality principle.
A második pont némiképpen az arányosság elvének a beépítése.
EnglishAll these topics are important and to a certain extent will be included in the new social agenda.
Mindezek a kérdések fontosak és bizonyos mértékben bekerülnek majd az új szociális menetrendbe.
EnglishTo a certain extent, this results from a lack of effective mechanisms of control and supervision.
Ez bizonyos mértékben a hatékony ellenőrzési és felügyeleti mechanizmusok hiányának következménye.
English., to a certain extent.
Ezek is működőképesek voltak épp csak az eredmény volt kétséges.
EnglishTo a certain extent, this can be countered by investments in old and new infrastructure.
Ezek a tendenciák bizonyos mértékben ellensúlyozhatók a régi és az új infrastruktúrába történő beruházással.
EnglishTo a certain extent, the final question in our questionnaire provides an answer to what Mr Savary said.
A kérdőíven szereplő utolsó kérdés bizonyos mértékben választ ad a Savary úr által mondottakra.
EnglishYou have not made a commitment to confidentiality, which is clearly necessary at least to a certain extent.
Nem vállalja az információk bizalmas kezelését, ami bizonyos mértékben mindenképpen szükséges.
EnglishI would like to mention some of the problems which, to a certain extent, have an impact on safety.
Szeretnék megemlíteni néhány olyan problémát, amelyek bizonyos mértékű hatást gyakorolnak a biztonságra.

Similar translations for "to a certain extent" in Hungarian

a article
certain adjective
Hungarian
extent noun