"a great deal" translation into Hungarian

EN

"a great deal" in Hungarian

See the example sentences for the use of "a great deal" in context.

Similar translations for "a great deal" in Hungarian

a article
a-
Hungarian
great adjective
deal noun

Context sentences for "a great deal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs for the other nine-tenths there was a great deal of medical experimentation.
A fennmaradó kilenc tizedet pedig nagyszabású orvosi kísérleteknek vetették alá.
EnglishWe have not yet realised that prevention would cost a great deal less than a cure.
Még nem jöttünk rá, hogy a megelőzés sokkal kevesebbe kerülne, mint a gyógyítás.
English(SL) Madam President, may I say, Commissioner, you have achieved a great deal.
(SL) Elnök asszony! Elmondhatom, biztos úr, hogy ön hatalmas eredményeket ért el.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Hadd emlékeztessem azonban a Házat arra, hogy még mindig van bőven tennivalónk.
EnglishShe had learned a great deal about physical and mental trauma since last October.
Tavaly október óta rengeteg adatot szedett össze a testi és lelki traumákról.
EnglishA skilled physician can learn a great deal from a detailed description of symptoms.
Egy képzett orvos sokat meg tud állapítani a tünetek részletes leírása alapján.
EnglishAnd my aunt Phillips is sure it would do me a great deal of good, added Kitty.
- Philips néni azt mondja, hogy nekem is nagyon jót tenne - fűzte hozzá Kitty.
English(DE) Mr President, I believe that we have talked a great deal about sustainability.
(DE) Tisztelt elnök úr! Úgy vélem, hogy eleget beszéltünk a fenntarthatóságról.
EnglishOf course, it takes a great deal of work to produce a competitive electric car.
Természetesen rengeteg munkát igényel egy versenyképes elektromos autó létrehozása.
EnglishTackling the crisis has cost a great deal of effort and this is still continuing.
A válsággal való küzdelem rengeteg erőfeszítésbe került, és ez a folyamat még tart.
EnglishIn other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.
Más tekintetben Pieper úr jelentése sok világos és kevésbé világos elemet tartalmaz.
EnglishSimilarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.
Hasonlóképpen sokat nyerhet Európa gazdaságilag saját kulturális sokszínűségéből.
EnglishThere is not a great deal now to stop us reaching a consensus on the new Treaty.
Már nem sok minden állhatja az útját az új Szerződésről való megegyezésnek.
EnglishHowever, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
A bővítés azonban egy másik kérdés, ami nagyon alapos tanulmányozást igényel.
EnglishIf we do so, we will discover that there has been a great deal of propaganda.
Ha így teszünk, felfedezhetjük, hogy nagymértékű propagandával állunk szemben.
EnglishWe're desperate, Your Honor, Lewis confessed with a great deal of sincerity.
- Kétségbeesett helyzetben vagyunk, bíró úr - vallotta meg nagyon őszintén Lewis.
EnglishHe taught me a great deal of rank gutter-tramp English, and wanted to take me home.
Megtanított jó sok pöcegödörszagú angol káromkodásra, és haza akart vinni magával.
EnglishWe have a great deal of expertise in this field, as I have already mentioned.
Nagyon sok szakértelemmel rendelkezünk ezen a területen, mint már említettem.
EnglishIt became clear as I went along that he understood a great deal about magic.
Elmeséltem a történetem, és közben mindinkább éreztem, hogy nagyon ért a mágiához.
EnglishIf everything goes well, we'll cover a great deal more ground today than usual.
Ha minden jól megy, sokkal nagyobb távolságot tudunk megtenni, mint tegnap.

Other dictionary words

English
  • a great deal

Search for more words in the English-Vietnamese dictionary.