"A minor" translation into Hungarian

EN

"A minor" in Hungarian

HU
EN

A minor {noun}

volume_up
1. music
A minor
He learned about the musical staff, quarter notes, half notes, major and minor key.
Megtanulta az ötvonalas rendszert, a negyedhangokat, a félhangokat, a dúr és a moll hangsort.

Context sentences for "A minor" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd apart from weapons there was a shortage of all the minor necessities of war.
De nemcsak fegyvereknek, hanem kisebb jelentőségű hadieszközöknek is híján voltunk.
EnglishIn my opinion this is definitely not a minor task and it will cost a lot of money.
Véleményem szerint ez egyáltalán nem kis feladat, nagyon is sokba fog kerülni.
EnglishThe pain they had caused was minor; Kern had been as much surprised as hurt.
Az okozott fájdalom nem volt túl nagy; Kern inkább a meglepetéstől kiáltott fel.
EnglishI should like to raise a few minor points regarding the implementation itself.
Szeretnék megemlíteni néhány apróságot magával a végrehajtással kapcsolatosan.
EnglishOne thing is certain: the climate debate is just a minor part of our problem.
Egy dolog biztos: az éghajlat-vita gondjainknak csak egy kisebb elemét jelenti.
EnglishBut why would the owner of a million-dollar property cut costs on so minor a detail?
De miért takarékoskodna ilyen apróságon egy millió dolláros ingatlan tulajdonosa?
English. . well, possibly a very minor green-stick fracture, but probably not even that.
Ez nem tört el... talán egy nagyon pici repedés lehet, de még ez sem biztos.
EnglishImmigration by family members has very minor effects on the demographic structure.
A családtagok bevándorlása is csekély hatással van a demográfiai szerkezetre.
EnglishWhat would I not give at this minute to be even the most minor of film stars!
Mit nem adnék motyogta , ha ebben a percben akár harmadosztályú filmsztár lehetnék!
EnglishFinally, a minor observation for our colleague, Mr Schulz, who is no longer here.
Végül egy apró megjegyzés kollégánk, Schulz úr számára, aki már nincs itt.
EnglishHowever, I have a major and a minor 'but' to add to those words of praise.
Ugyanakkor a dicsérő szavakat egy nagy és egy kis "de” szócskával egészíteném ki.
EnglishOh, there had been a few discrepancies, but only a few, and all of them minor.
Ó, akadtak apró eltérések, de csak néhány, ráadásul mindegyik igen csekély.
EnglishThere are a couple of other minor matters, and they'll be covered in the agreement.
- Van még néhány apróság, amelyek mind szerepelni fognak a megállapodásban.
EnglishBut Dahl was minor on the scale that he wanted to exploresimple, even trivial.
A Dahl azonban apró pont csupán abban a végtelen térben, amit Hari fel akart deríteni.
EnglishAlso, Captain O'Neill was arrested in Paris and sentenced on a minor charge.
O'Neill kapitányt is elfogták Párizsban, s valami kisebb bűncselekményért becsukták.
EnglishYou're completely healthy, other than a few scratches and scrapes and minor burns.
Ön tökéletesen egészséges, eltekintve néhány horzsolástól és karcolástól.
EnglishWell, in investigating this minor affair we must not lose sight of our main inquiry.
-Utánajárunk ennek a dolognak is, de ne feledkezzünk meg a fontosabbikról.
EnglishIt is disturbing to see that vision being abandoned, or relegated to a minor role.
Rossz látni, hogy ez a kitűnő törekvés most magára maradt, hogy degradálódott a szerepe.
EnglishI ought to write the manual of minor tactics for the heavy pressure platoon, he thought.
Akár harcászati kézikönyvet írhatnék magas vérnyomású szakaszok számára, gondolta.
EnglishIf they were late, this airliner, too, would have a minor mechanical problem.
Legfeljebb ennél a repülőnél is kisebb, gyorsan javítható meghibásodást észleltek volna.

Similar translations for "A minor" in Hungarian

a article
minor adjective
minor noun
a good deal
Hungarian
a number of
Hungarian