"to abate" translation into Hungarian

EN

"to abate" in Hungarian

EN

to abate {verb}

volume_up
We realise that the climate hype is abating and that climate change is becoming an ordinary, everyday issue.
Érzékeljük, hogy az éghajlat-csinnadratta alábbhagy és az éghajlatváltozás megszokott, mindennapi kérdéssé alakul át.

Context sentences for "to abate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy strength returns, although the agony of my broken body does not abate.
Erőm visszatérőben van, de összetört testem ugyanúgy fáj, mint eddig.
EnglishThe sustainable development of transport can help to abate climate change.
A fenntartható fejlődést szem előtt tartó közlekedés csökkentheti az éghajlatváltozás mértékét.
EnglishThe storm could abate in a matter of hours, leaving him defenseless in the very heart of the enemy camp.
A vihar néhány órán belül véget ér, és ő itt marad a tábor közepén, védtelenül.
EnglishThe Celts are a minor vexation which we will soon abate!
- A kelták csupán kellemetlen bosszúságot jelentenek, amelyet hamarosan megoldunk!
EnglishThe fever behind her lids had begun to abate, he saw.
A lány szemhéja mögött az őrület csillapodni látszott.
EnglishThe perversity of life did not abate this Monday morning.
A hétfő nem hazudtolta meg önmagát.
EnglishHis sense of falling did not abate.
Joe még ekkor is azt érezte, hogy zuhan.
EnglishThose concerned about moral hazard should say that if we had good economic governance, that fear should abate.
Azoknak, akik a morális veszély miatt aggódnak, azt kellene mondaniuk, hogy ha jó gazdasági kormányzással rendelkeznénk, ennek a félelemnek mérséklődnie kellene.
EnglishHer first terror of him began to abate a little, but what replaced it was somehow worse: horror and an unreasoning, atavistic revulsion.
A kezdeti rémület valamelyest enyhült, de ebben sem volt köszönet, irtózás és valamilyen megnevezhetetlen ősi undor költözött a helyébe.
EnglishNow what might this entire region look like if in fact we focus on other lines on the map besides borders, when the insecurities might abate?
Hogyan nézne ki ez a régió akkor, ha a térképen a határokon kívül más vonalakra is odafigyelnénk, ha a bizonytalanságok esetleg megszűnnek?
EnglishBut, as I observed, the plague was not in the fleet, and when they came to lay up the ships in the river the violent part of it began to abate.
Viszont, mint mondtam, a flottára nem terjedt át a járvány, és mire a hajók visszatérve horgonyt vetettek a folyón, addigra a ragály hevessége már alábbhagyott.