"to abide" translation into Hungarian

EN

"to abide" in Hungarian

EN to abide
volume_up
[abided|abided] {verb}

1. general

He that hath the substance of this world and shall see his brother in need and shall shut up his bowels from him: how doth the charity of God abide in him?
Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki - bár bőven van neki a világ javaiból -, mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét?
to abide (also: to endure, to last, to remain)
If that abide in you, which you have heard from the beginning, you also shall abide in the Son and in the Father.
Ha megmarad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában.

2. "by the rules"

to abide
volume_up
engedelmeskedik {vb} (szabályoknak)
Let all who abide here keep peace and watch.
Mindaz, ki engedelmeskedik békében maradhat és figyelhet.

3. old-fashioned

to abide
volume_up
tartózkodik {vb} (valahol)
A condition of Malone's employment was that he abstain from alcohol while commanding a Pac-Rim vessel, and for most of his career, Malone had abided by that rule.
Malone állása többek között ahhoz a feltételhez volt kötve, hogy tartózkodik az alkoholtól míg a hajót irányítja.

Context sentences for "to abide" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
Erre az adófizetők és a szabályokat betartók iránti tisztelet miatt van szükség.
EnglishI abide here, following the Flower and drinking wine as an Afghan coper should.'
Gyönyörvirágnak udvarolok és bort iszom, amint egy igazi afgán harcoshoz illik.
EnglishAnd he wore no clothes: neither did he abide in a house, but in the sepulchres.
Nem olvastátok az Írást: A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy tartsák be az Önöknek kiosztott felszólalási időt.
EnglishI swear I will abide whatever comes, if I can have him for husband, Elaine said.
- Esküszöm, elviselek mindent, ami jön, ha ő lesz az uram - mondta Elaine.
EnglishDo you assure me that your coun- try will abide by the results of the election?
Biztosít engem arról, hogy Japán tiszteletben fogja tartani a választások eredményeit?
English...But I try to live in the now, where the ghosts of old wrongs do not abide.
Ám igyekszem a jelenben élni,...ahol a múlt szellemei nem fognak háborgatni.
EnglishI hope that you will also abide by this rule in your legislative proposal.
Remélem, hogy ön is tiszteletben tartja ezt a szabályt a jogalkotási javaslatában.
EnglishDo we test samples of their blood to insure that they abide by the rule?
Veszünk-e vérmintát, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy betartják-e a szabályt?
EnglishYou are all kindness, madam; but I believe we must abide by our original plan.
- Lady Catherine, ön csupa kedvesség, de nekünk meg kell maradni eredeti tervünk mellett.
EnglishIt is incumbent on nations to abide by their obligations under these treaties.
Az országoknak kötelező teljesíteni ezen szerződésekbe foglalt kötelezettségeiket.
EnglishWe must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.
A Stabilitás és Növekedési Paktum rendelkezéseihez is tartanunk kell magunkat.
EnglishLee, I couldn't abide to be anywhere away from you for a single second, she whispered back.
Lee, egyetlen másodpercre sem tudnék távol lenni tőled suttogta vissza Hester.
EnglishEuropean farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
Az európai termelők kötelesek betartani a fogyasztók biztonsága érdekében hozott előírásokat.
EnglishIn this we know that we abide in him, and he in us: because he hath given us of his spirit.
Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk.
EnglishGreece will have to abide by its agreements by actually implementing the reform plans.
Görögországnak be kell tartania megállapodásait a reformtervek tényleges végrehajtásával.
EnglishWe have found that position and the government of the Czech Republic will abide by it.
Megtaláltuk ezt az álláspontot, és a Cseh Köztársaság kormánya tartani fogja magát ehhez.
EnglishToday, I implore the Council and the Commission simply to abide by that.
Ma arra kérem a Tanácsot és a Bizottságot, hogy egész egyszerűen ehhez tartsák magukat.
EnglishShe thought she could abide this place for a season with no great difficulty.
Egy télen át különösebb nehézség nélkül ellaknak majd itt, gondolta.
EnglishI will abide by my deadlines in terms of dealing with this kind of situation.
Én tartani fogom magam az ilyen helyzetek kezelésével kapcsolatban engem érintő határidőkhöz.