EN abject
volume_up
{adjective}

1. general

abject (also: doleful, elegiac, funereal, grim)
A look from Mustapha Mond reduced him to an abject silence.
Mustapha Mond azonban egyetlen pillantására gyászos csendbe burkolózott.
Gyászos csend támadt.
abject

2. "contemptible, pitiful"

abject (also: despicable, dirty, foul, ignominious)
abject (also: base, depraved, despicable, dirty)
volume_up
aljas {adj.}
It is an utterly disgraceful act to prey on people's fears and their sense of responsibility towards their families and loved ones, solely on the basis of abject greed for profits.
Súlyosan elítélendő dolog az emberek félelmével, családtagjaik és szeretteik iránti felelősségérzetével aljas profitérdekekből visszaélni.
abject
volume_up
csúszómászó {adj.} [fig.] (alak, ember)
They were part of the world of the Persians whose men were abject slaves to their king, while the Greeks who had fought them had been free men.
Ezek a perzsáknál érezhették magukat otthon, ahol az emberek csúszó-mászó rabszolgái királyuknak, nem úgy, mint a szabad görögök, kik le is győzték őket.
abject (also: base, contemptible, despicable, dirty)

3. "outcast"

abject (also: castaway)

4. "pitiful"

Of course; I shall regard it as a challenge to produce a definitively abject interview for popular consumption.
Persze úgy veszem ezt, mint egy kihívást, hogy határozottan szánalmas interjút készítsünk a közönség számára.

5. "submissive"

6. "miserable"

abject
volume_up
nyomorúságos {adj.} (helyzet)
This is a popular revolt because the people are subjected to abject poverty.
Ez népfelkelés, mert az emberek nyomorúságos szegénységnek vannak kitéve.
I myself have never witnessed such abject poverty.
Én még soha nem láttam ennyire nyomorúságos szegénységet.
I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind, the abject immigrant.
Rájöttem, hogy annyira elmélyedtem a média hírközléseiben a mexikóiakról, hogy csak egyetlen képem volt róluk, a nyomorúságos bevándorló.

Synonyms (English) for "abject":

abject

Context sentences for "abject" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe abject failure to deal with the crisis is driving the European project into political deadlock.
A válságkezelés csúfos kudarca az egész európai projektet holtpontra juttatja.
EnglishCurrently, people do not have enough food, and 80% of Haiti's population live in abject poverty.
Jelenleg az embereknek nincs elegendő élelmük, a haiti lakosság 80%-a pedig nyomorban él.
EnglishThe young woman stood, smiling at him–an uncertain, imploring, almost abject smile.
Ott állt a fiatal nő, rámosolygott bizonytalan, könyörgő, csaknem csúszómászóan alázatos mosollyal.
EnglishI had never seen her like this, never seen her cry such tears, never seen her in such abject sadness.
Sose láttam még ilyennek, sose láttam még így sírni, sose láttam még ilyen nyomorultnak.
EnglishAnd the outbursts of an abject self-pity with which it alternated.
És a lesújtott önsajnálat kitöréseit, amelyekkel váltakozott.
EnglishI had believed myself so powerful, so very clever, so very beyond this abject grief.
Olyan hatalmasnak, olyan nagyon okosnak hittem magamat, aki fölötte áll a lealacsonyító szerencsétlenségeknek.
EnglishIt took a great sense of power in him, I thought, to look so readily abject, to show me such affliction.
képpen hatalmas erő kellett hozzá, hogy ennyire ki merje mutatni megvertségét, boldogtalanságát.
EnglishWhat could alter the suffering of these abject people?
Mit nyomhat a mérlegen ezeknek a boldogtalanoknak a szenvedése?
EnglishThis irony cannot be lost on the long-suffering people of Madagascar, many of whom live in abject poverty.
Nem lehetséges, hogy a sokat szenvedő, nyomorban élő madagaszkári nép nem látja ebben az ellentmondást.
EnglishFELIX (loudly abject): It's true, it's true, it's true.
FÉLIX (szívbe markoló őszinteséggel) Igaz, igaz, igaz.
EnglishOn his left another retched in abject sickness, adding a new stench to the thick atmosphere of their confine- ment.
A bal oldali szomszédját heveny rosszullét gyötörte, ami új aromát adott az amúgy is tömény levegőnek.
EnglishFor a while, he stood in front of the mirror, crying, his broad shoulders bent under the terrible weight of abject despair.
Egy darabig csak állt a tükör előtt, sírt, széles válla legörbült a rettenetes kétségbeesés súlya alatt.
EnglishHe was abject in the face of Mary's mockery.
Megszégyenülten hallgatta Mary gúnyolódását.
EnglishAppledore was abject in apologies.
Appledore alázatosan mentegetőzött.
EnglishWarhog Goa was abject.
Warhog Goa nyomorultul érezte magát.
Englishto live in abject poverty
EnglishEyes were fear-submerged by panic, panic gave way to abject terror, which burned in and in until there was nothing left for it to feed upon.
Szeme kitágult a félelemtől, a félelem utat engedett a pániknak, ami addig égette magát a kolder belsejébe, míg az teljesen meg nem tört.
EnglishIn order to do this, a joint European crisis map must be drawn up, through which it would be easier to assess the areas afflicted by abject poverty.
Ehhez ki kell dolgozni egy összeurópai krízistérképet, amely révén könnyebben fel lehetne mérni a mélyszegénységgel sújtott területeket.
EnglishWith the town in disarray he had much to spy on: casual seductions and abject slavery; furies; beatings; bloody-nosed farewells.
A széthulló város ideális tereppé vált a kémkedéshez: szokványos csábítások és lealjasító rabszolgaság; őrjöngések; verekedések; istenhozzádok, bevert orral.
EnglishOnce Bianca had fallen asleep, I knelt before the Queen in the abject manner which was so common to me now, and which I would never have revealed to Pandora.
Amint Bianca elaludt, a királynő elé térdeltem, azzal az alázattal, amelyet mostanra egészen megszoktam, de Pandorának sosem árultam el.