"ably" translation into Hungarian

EN

"ably" in Hungarian

EN

ably {adverb}

volume_up
He was very ably defended and made a good impression on the jury in the witness box.
Nagyon ügyesen védekezett, és igen jó benyomást gyakorolt az esküdtekre.
Felesége ügyesen segített neki.

Context sentences for "ably" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe human Elminster wore the kiira more ably than our heir has yet managed to.
- Az ember rátermettebben viselte a kiirát, mint ahogyan az örökösünknek sikerül.
EnglishThat's where you acquired the political skills you so ably exercise, isn't it?
- Tehát így tett szert arra a politikai gyakorlatra, amelynek most hasznát veszi?
EnglishHe was very ably defended and made a good impression on the jury in the witness box.
Nagyon ügyesen védekezett, és igen jó benyomást gyakorolt az esküdtekre.
EnglishMy thanks, Lord Yeschant-and, may I say, how swiftly and ably spoken.
- Köszönöm, Yeschant Nagyuram... és mondhatom gyorsan és megfelelően beszélt.
EnglishBond seems differently, so I'll let him do what you so ably described.
Bond másként gondolja, így hagyom, hogy azt csinálja, amit már az előbb Ön is olyan jól leírt.
EnglishVodka, too, prob­ably, and Colonel Giusti wouldn't have minded a snort of that at the moment.
De a vodkájuk se rossz, gondolta Giusti ezredes, aki most szívesen kortyolgatott volna belőle.
EnglishSomehow, she said, I get the feeling it was consider-ably more .
Harcművészetet tanultunk, és még ma is edzek, mert jól karbantart.
EnglishHe was, it must be admitted, ably seconded by Bridget.
El kellett ismernie, hogy ebben Bridget igen talpraesetten támogatta.
EnglishYou could prob­ably bounce a signal off the moon if you wanted to.
Ezzel akár még a Hold felszínét is le lehetne tapogatni.
EnglishThe driver was comfort-ably shut away behind glass, and the others followed in the car behind him.
A sofőrt elzárta tőle az üvegfal, a többiek mögötte jöttek, a testőrei a felvezető kocsiban utaztak.
EnglishI shoved the plastic-wrapped hands so deep in the rubble no one could conceiv- ably try to retrieve them.
Olyan mélyen beástam a műanyagba csomagolt kezeket a piszokba, hogy senki se kotorászhasson utánuk.
EnglishThat will reduce their vulnerability consider­ably.
Ezzel jelentősen csökkenthetnénk a sérülékenységüket.
EnglishIt then waddles down to the ocean and swims slowly and not all that ably until it is a few meters from shore.
Tekintetét a semmire függeszti, és nem akar semmit, és nem aggasztja semmi, egészen addig, míg meg nem éhezik.
EnglishUltimately, the result was the horse-trading that Mr Verhofstadt has already very ably described.
Végül is az eredmény az a lóvásárhoz hasonló alkudozás lett, amit Verhofstadt úr már korábban igen érzékletesen ismertetett.
EnglishAir Force helicopters from Andrews were circling overhead, prob- ably to keep news choppers away.
A légierő Andrewsról felszállt helikopterei köröztek a levegőben, valószínűleg azért, hogy távol tartsák a sajtó helikoptereit.
EnglishThe inspector said that that was prt^ably so.
Bland felügyelőnek is ez volt a tapasztalata.
EnglishGus Werner prob­ably knows a lot about them.
EnglishMonk knew Russians are irretriev-ably racist, with an open contempt for chorniblacksmeaning anyone not pure Russian.
Monk tudta, hogy az oroszok meggyőződéses rasszisták, nyíltan lenézik a csornijokat, a feketéket", minden-kit, aki nem színorosz.
EnglishHere the terrain was less well-suited to the defense, and here also the Syrians appear to have been more ably led.
A terep itt nem nyújtott lehetőséget hasonló manőverek kivitelezésére, és úgy tűnt, itt a szír egységparancsnokok is jobban értik a dolgukat.
EnglishHis wife seconded him ably.

Synonyms (English) for "ably":

ably