"absentminded" translation into Hungarian

EN

"absentminded" in Hungarian

EN

absentminded {adjective}

volume_up
His housekeeper told me then how very absentminded he was.
Akkor mesélte a házvezetőnője, hogy mennyire szórakozott.
Sollace, absorbed in the drawings, made an absent-minded gesture.
Sollace, akit még mindig a rajzok foglalkoztattak, szórakozott mozdulatot tett.
He turned it in his fingers with absent-minded devotion, as if telling a rosary.
Szórakozott áhítattal babrálta, akárha rózsafüzért morzsolgatna.

Context sentences for "absentminded" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe turned it in his fingers with absent-minded devotion, as if telling a rosary.
Szórakozott áhítattal babrálta, akárha rózsafüzért morzsolgatna.
EnglishSollace, absorbed in the drawings, made an absent-minded gesture.
Sollace, akit még mindig a rajzok foglalkoztattak, szórakozott mozdulatot tett.
EnglishOr is he the sort of absent-minded old chap who goes in for this sort of thing?
Vagy afféle szórakozott vénember, aki szereti az ilyen vicceket?
EnglishHe's a charming little man, though a bit absent-minded - still I suppose that's only to be expected.
Aranyos kis ember, ámbár egy kissé feledékeny, de úgy gondolom, hogy ez érthető.
EnglishA mild country clergyman, with a great white thatch of hair and a notable absent-minded behavior.
Jámbor vidéki pap bácsi, bozontos ősz hajjal, és híres a szórakozottságáról.
EnglishJust a little difficulty about an absent-minded clergyman, that's all.
Mindössze egy szórakozott tiszteletes úrral van egy kis problémánk.
EnglishWith absent-minded people, you know, clues like that are a great help.
Tudja, szórakozott embernél az efféle nyom nagy segítséget jelent.
English'Maybe there is something to that absent-minded professor stuff.'
Talán tényleg van valami ebben a szórakozottprofesszor-dologban.
EnglishThey told me their troubles, as natives will, and I gave them my absent-minded sympathy.
Bennszülöttek szokása szerint elpanaszolták bajaikat, és én szórakozottan részvétemről biztosítottam őket.
EnglishThis good Mr Clancy is not quite so absent-minded as one might imagine.
Ez a jó Clancy nem olyan szórakozott, ahogy képzeltük.
EnglishI am older than you and neither vague nor absent-minded.
Idősebb vagyok nálad, és nem vagyok sem feledékeny, sem szeleburdi!
EnglishWith absent-minded grace he scratched his nose, then his eyeball.
Szórakozottan megvakarta az orrát, azután a szemgolyóját.
EnglishIs this canon usually as absent-minded as that? asked Father.
A kanonok máskor is ilyen szórakozott? kérdezte az Atya.
EnglishYou mother seems a trifle airy, or even absent-minded.
- Az anyja valóban felelőtlen, és ráadásul még feledékeny is.
EnglishHis housekeeper told me then how very absentminded he was.
Akkor mesélte a házvezetőnője, hogy mennyire szórakozott.
EnglishShe'd been rather absentminded all the day, apparently.
Egész nap igen szórakozott volt, azt mondják.
EnglishIt bore, she thought, an absentminded look as though he were following some train of thought of his own.
Úgy tűnt az asszonynak, szórakozott volt a tekintete, mintha valahova befelé, a saját gondolatmenetére figyelt volna.
EnglishAs to the adjectives, I said, if I remember right, amiable, unambi- tious, and absent-minded.
Ami pedig a jelzőket illeti, nos, ha jól emlékszem, azt mondottam, hogy látogatónk szeretetre méltó, nem túl törekvő és szórakozott.
EnglishWith an absent-minded hand, he arranged a pile of picture papers that Norman Gale had disarranged in his wild spring.
Poirot szórakozottan rendezgetni kezdett egy halom képes újságot, amelyet Norman Gale vad felugrása szétzilált.
EnglishWith absent-minded fingers he straightened the unused ink-stand that Japp's impatient hand had set a little askew.
Szórakozottan megigazította a használaton kívüli tintatartót, amelyet Japp türelmetlen kézzel kissé féloldalra vetett.

Synonyms (English) for "absentminded":

absentminded