"absurd" translation into Hungarian

EN

"absurd" in Hungarian

HU

EN absurd
volume_up
{adjective}

To criminalise national employers at a time of deepening recession is absurd.
A nemzeti munkáltatók kriminalizálása a mélyülő válság időszakában abszurd gondolat.
It is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
Abszurd dolog, hogy a parlamenti helyek egynegyedét a katonaságnak tartják fenn.
This is absurd and truly difficult to justify democratically.
Ez egy abszurd helyzet, amelyet rendkívül nehéz demokratikusan igazolni.

Context sentences for "absurd" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe, idea that God could be cruel would in those days have struck him as absurd.
Akkoriban képtelenségnek érezte volna a gondolatot, hogy Isten kegyetlen is lehet.
EnglishAnd that thing, it hadn't been staring through the wrappings, that was absurd!
És az a valami nem bámulhatott rá, keresztül a vászonpólyán; az képtelenség!
EnglishHe was in the elevator before he realized that this last statement was absurd.
Már a felvonóban volt, mire észbe kapott, hogy szamárság volt, amit utoljára mondott.
EnglishPersonally I have none of these, but I would still like to point out how absurd it is.
Személyesen nekem egyik sincs, de szeretnék rámutatni ennek az abszurditására.
EnglishIt does sound absurd, said Molly apologetically, when you say it like that.
Mihelyt így kimondod, csakugyan képtelenségnek hangzik mondta tétován Molly.
EnglishSticking out of the snow the way they were, the tails looked more absurd than frightening.
Ahogy a hóból előmeredt, az oroszlán farka inkább nevetséges volt, mint ijesztő.
EnglishIt would be absurd to cover their losses out of taxes paid by customers.
Képtelenség volna a veszteségeiket a fogyasztók által fizetett adóból fedezni.
EnglishOne large and absurd tear overspilled his left eye and ran down his cheek.
Hatalmas, abszurdnak ható könnycsepp jelent meg a bal szemében, és lefutott az arcán.
Englishloved marble from the first time I ever saw it, and that had sounded absurd.
Az aknában szél huhogott, a lift lélegzetelállító sebességgel süllyedt.
English'I said, are you going to take me to the Basilica and present these absurd charges there?'
Azt kérdeztem, elvisznek a Bazilikába, és ott mondják el ezeket a képtelen vádakat?
EnglishThe voice in Cale's head burned with genuine vitriol, though the subject matter was absurd.
Cale fejében ismét megszólalt a hang, de ezúttal szinte lángolt a gyűlölettől.
EnglishThe prospect of retaking Poëlitetz by force was, of course, absurd.
Poleitetz erővel való visszavételének a gondolata természetesen képtelenség volt.
EnglishI nodded, I think, and then it seemed quite absurd to bother to say anything in words at all.
Azt hiszem, bólogattam is, aztán rádöbbentem, mennyire fölöslegesek itt a szavak.
EnglishThe necessity must be obeyed, and further apology would be absurd.
Engednem kell a kényszerűségnek, s minden további mentegetőzés nevetséges volna.
EnglishTrying to track down five-hundred-year-old stories is really rather absurd, don't you think?'
Ötszáz éves történeteket hajkurászni egy kicsit nevetséges elfoglaltság, vagy nem?
EnglishIt occurred to me quite clearly I was being punished for my life, and yet that seemed absurd.
Nyilvánvalóan azért bűnhődöm, ahogyan éltem, mégis olyan képtelennek tűnt az egész.
EnglishTheir place was usurped by the rather absurd-looking little man in the muffler.
Helyükbe se szó, se beszéd, a meglehetősen fura megjelenésű, sálakba burkolódzó emberke lépett.
EnglishEven though the land was uneven, it was really too absurd that they were nowhere to be seen.
Még ha netán magasabb dűnék takarják el, akkor is rettenetes ez a sötétség.
EnglishFrankly, Alex said, the whole thing sounded perfectly absurd to me.
Õszintén szólva hitetlenkedett Alex ez az egész számomra teljes képtelenségnek tűnik.
EnglishThe cup used by the Brighton murderer, the jimmy of a celebrated burglar - absurd childishness!
A brightoni gyilkos csészéje, egy híres betörő tolvajkulcsa micsoda gyermetegségek!