EN

acceptable {adjective}

volume_up
1. general
It is therefore not acceptable for implementation to be deferred to a later date.
Ezért nem elfogadható, hogy a bevezetés egy későbbi időpontra halasztódik.
The first problem is probably building an acceptable sanitation system.
Az első probléma valószínűleg az elfogadható szennyvízkezelési rendszer kiépítése.
Negotiation leads to the most acceptable decision for all concerned.
A tárgyalás vezethet valamennyi érintett számára leginkább elfogadható döntéshez.
2. "agreeable"
acceptable
volume_up
vállalható [coll.]

Context sentences for "acceptable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat is not acceptable to us, because we feel that a great treasure would be lost.
Ez nem elfogadható számunkra, mert úgy hisszük, hogy hatalmas kincs pusztulna el.
EnglishI had mistakenly read PPE-DE instead of PSE, which is not acceptable, of course.
PSE helyett véletlenül PPE-DE-t olvastam, ami természetesen nem elfogadható.
EnglishOnly the use of devices compliant with this set of requirements is acceptable to us.
Csak a feltételeknek megfelelő eszközök alkalmazása lehet számunkra elfogadható.
EnglishMr Lewandowski, you have said that a business-as-usual approach is not acceptable.
Lewandowski úr, Ön kijelentette, hogy a szokásos megközelítés nem elfogadható.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Könnyű átlátni ezeken a politikai cseleken, de ettől még nem lesznek elfogadhatóak.
EnglishHowever, it is an acceptable part of the energy mix of a number of countries.
Az atomenergia mindenesetre számos országban az energiaszerkezet elfogadott része.
EnglishSuddenly I was becoming sort of acceptable, which I found also fascinating.
Hirtelen elfogadhatóvá kezdtem válni, amit, tudják, szintén izgalmasnak találtam.
EnglishBut what may the like of me do that may be acceptable to a man such as you?
De mit tehet a magamfajta asszony, mi méltó volna ily nagy úrhoz, mint te vagy?
EnglishIt is not acceptable to let people gain rights from a situation of illegality.
Elfogadhatatlan, hogy emberek illegális helyzetükből adódóan szerezhessenek jogokat.
EnglishRestrictions on current levels of national aid cannot be acceptable after this.
A jelenlegi szintű nemzeti támogatás csökkentése ezek után nem elfogadható.
EnglishViolence is never acceptable and will not contribute to finding a lasting solution.
Az erőszak sohasem elfogadható, és nem járul hozzá a tartós megoldás megtalálásához.
EnglishI think this is an issue which is not acceptable and we can all agree on that.
Úgy gondolom, hogy ez egy elfogadhatatlan probléma. Ebben mindannyian egyetérthetünk.
EnglishThat is why I feel that the interim report that has been tabled is acceptable to all.
Ezért érzem úgy, hogy a benyújtott közbenső jelentés mindenki számára elfogadható.
EnglishThis is not acceptable and, sadly, it gives a false image of the European Parliament.
Ez elfogadhatatlan, és sajnálatos módon hamis képet alkot az Európai Parlamentről.
EnglishLegal immigration into the EU is a completely acceptable solution to the problem.
Az EU-ba irányuló legális bevándorlás teljesen elfogadható megoldás erre a problémára.
EnglishIt is therefore not acceptable for implementation to be deferred to a later date.
Ezért nem elfogadható, hogy a bevezetés egy későbbi időpontra halasztódik.
EnglishWorthil guided him round the living quarters, which seemed perfectly acceptable.
Worthil végigvezette a lakrészeken, amik teljesen elfogadhatónak tűntek.
EnglishThese technologies are perceived as useful to society and morally acceptable.
A társadalom hasznosnak és erkölcsileg elfogadhatónak találja ezeket a technológiákat.
EnglishIt is not acceptable to adopt the lowest possible standard as a solution.
Az nem elfogadható, hogy megoldásként a lehető legalacsonyabb szintet fogadjuk el.
EnglishWe are still using a treaty dating from Soviet times, and that is just not acceptable.
Még mindig a szovjet időkből származó szerződést használjuk, és ez elfogadhatatlan.

Synonyms (English) for "acceptable":

acceptable
acceptability
acceptance
acceptant
English