EN

access {noun}

volume_up
1. general
Calling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility.
Az abortuszhoz való könnyű hozzáférés ellentmond ennek a felelősségvállalásnak.
The importance of access to high-speed internet for everyone is paramount.
Kiemelkedő fontosságú a gyorssebességű internethez való hozzáférés mindenki számára.
Without deficit reduction, there can be no access to international markets.
Hiánycsökkentés nélkül nincs hozzáférés a nemzetközi piacokhoz.
access
volume_up
belépés {noun} (rendszerbe, Internetbe)
In this case, the access to third markets becomes crucial.
Ebben az esetben létfontosságú a harmadik piacokra való belépés.
(d) the right of access to any business premises or land covered by the control arrangements.
d) az ellenőrzött üzleti rendeltetésű épületbe vagy területre való belépés joga.
Longtime friend of Doug's, access to the prison.
Doug régi barátja... szabad belépés a börtönbe.
access (also: admittance, input)

Context sentences for "access" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishPublic access to European Parliament, Council and Commission documents (debate)
A Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánossága (vita)
EnglishAnother concern is the neutrality of the Internet and the issue of limiting access.
A másik aggodalmat az internet semlegessége és a korlátozott hozzáférés jelenti.
EnglishWhat we're finding is that what we want is access to the capacities of things.
Arra jutunk, hogy amit akarunk, az bizonyos dolgokhoz való hozzáférés lehetősége.
EnglishCalling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility.
Az abortuszhoz való könnyű hozzáférés ellentmond ennek a felelősségvállalásnak.
EnglishIt is very important for SMEs to have access to public procurement procedures.
A kkv-k számára nagyon fontos, hogy hozzáférjenek a közbeszerzési eljárásokhoz.
EnglishWherever possible, these pupils should also have access to higher level classes.
Ahol pedig lehetséges, e diákok csatlakozhassanak a magasabb szintű mozgásokhoz is.
EnglishThis report is not about barring anyone in any way from access to the Internet.
Ez a jelentés nem arról szól, hogy bárki elől is elzárjuk az internet-hozzáférést.
EnglishYou believed that no dragon should have access to what the crystal represented.
Úgy vélték, hogy egyetlen sárkány sem férhet hozzá ahhoz, amit a kristály képvisel.
EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
Belgiumban is nagymértékben megtagadják az ellenzéktől a sajtóhoz való hozzáférést.
EnglishDo we believe in the broadest possible access to Community recovery instruments?
Hiszünk a közösségi helyreállítási eszközök lehető legszélesebb körű hozzáférésében?
EnglishWe must demand reciprocity and access to foreign markets for our own products.
Követelnünk kell a kölcsönösséget és termékeink hozzáférését a külföldi piacokhoz.
EnglishThe Grand Gate faced the mountains and gave access to the sprawling palace compound.
A Nagy Kapu a hegyekre nézett, s bejárást engedett a hatalmas palota-együttesbe.
EnglishSmall and medium-sized enterprises, in particular, need easier access to credit.
Különösen a kis- és középvállalkozások számára meg kell könnyíteni a hitelhez jutást.
EnglishI think my personal story is explained very simply on the slide, and it's access.
Azt hiszem a személyes történetemet jól ábrázolja ez a dia, és ez a hozzáférhetőség.
EnglishClick this button to add access to a share as specified in the fields above.
Kattintson erre a gombra a fenti megosztáshoz való új hozzáférés hozzáadásához.
EnglishThis particular report does not state what documents the public has access to.
A jelentés nem említi, hogy a nyilvánosságnak mely dokumentumokhoz van hozzáférése.
EnglishLet us just say, with access to Politburo meeting transcripts, said Sir Nigel.
Mondjuk, hozzáfér a politikai bizottsági ülések átirataihoz mondta Sir Nigel.
EnglishIt is direct public access to Parliament that justly strengthens its legitimacy.
A Parlamenthez való közvetlen nyilvános hozzáférés csak erősíti annak legitimációját.
EnglishCutting off internet access is a disproportionate measure in view of the objectives.
Az internet-hozzáférés kikapcsolása a célokhoz viszonyítva aránytalan intézkedés.
EnglishHowever, although many people have Internet access these days, not everyone does.
Bár sokan rendelkeznek már internet-hozzáféréssel manapság, de nem mindenki.