EN

accession {noun}

volume_up
accession
volume_up
gyarapodás {noun} (javak szerzése)
accession (also: accretion)
In 2008, the Instrument for Pre-Accession supported projects worth EUR 185 million in Kosovo, a three-fold increase compared to the previous year.
2008-ban az előcsatlakozási támogatási eszköz összesen 185 millió euro összegben támogatott koszovói projekteket, ami háromszoros növekedés az előző évhez viszonyítva.

Context sentences for "accession" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Az eddig elért haladásra hivatkozik, és gyors csatlakozási folyamatra törekszik.
EnglishThis is the clear success of the accession process, which we should not forget.
Ez a csatlakozási folyamat egyértelmű sikere, amiről nem szabad megfeledkeznünk.
EnglishWe have just managed to deal with the new members' accession to the Schengen Area.
Éppen most sikerült megoldanunk az új tagok csatlakozását a schengeni térséghez.
EnglishWe have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
Kevés lehetőségünk van a horvát reformok sürgetésére a csatlakozást megelőzően.
EnglishThe fact that we need strategic partnerships is not a criterion for accession.
A tény, hogy stratégiai partnerségre van szükségünk, nem csatlakozási kritérium.
EnglishI welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
Gratulálok az ország eddigi eredményeihez, és remélem, ez a munka folytatódik.
EnglishThe warning was not followed by serious measures during the accession negotiations.
A figyelmeztetést nem követte komoly intézkedés a csatlakozási tárgyalások során.
EnglishHaving regard to the 1979 Act of Accession, and in particular Article 146 thereof,
Tekintettel az 1979. évi csatlakozási okmányra, és különösen annak 146. cikkére,
EnglishThe signing of the Accession Treaty before the end of the year is being envisaged.
A várakozások szerint a csatlakozási szerződést az év végéig alá fogják írni.
EnglishIt shows that the country is close to completing the accession negotiations.
A jelentés szerint Horvátország közel van a csatlakozási tárgyalások lezárásához.
EnglishNow is the time to initiate real and genuine accession negotiations with the country.
Itt az ideje, hogy az országgal megkezdjük az érdemi csatlakozási tárgyalásokat.
EnglishA multi-speed Europe also makes it easier to continue accession negotiations.
A többsebességes Európa megkönnyíti a csatlakozási tárgyalások folytatását is.
EnglishHungary implemented the necessary legislation by 2004, the time of the accession.
2004-re, a csatlakozás pillanatára Magyarország a szükséges joganyagot implementálta.
English- (SK) 1 May this year marked the 5th anniversary of Slovakia's accession to the EU.
- (SK) Idén május 1-én ünnepeltük Szlovákia EU-csatlakozásának ötödik évfordulóját.
EnglishI am and will remain in favour of Turkey's accession to the European Union.
Én mostanáig és továbbra is pártolom Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz.
EnglishHowever, four years have passed since our accession and nothing has happened so far.
A csatlakozásunk óta azonban már négy év telt el, és eddig semmi nem történt.
EnglishThe problem showed itself in fact when the new countries gained accession.
A probléma valójában akkor mutatkozott meg, amikor az új tagállamok csatlakoztak.
EnglishWhat time scale are we setting for the accession of Ukraine to the European Union?
Milyen időtartamot határozunk meg Ukrajna uniós csatlakozása tekintetében?
EnglishThe first session of Spanish accession negotiations is held at deputy level.
A spanyolországi csatlakozási tárgyalások első, helyettesi szintű fordulója.
English(b) the coefficients referred to in point 2 of Article 97 of the Act of Accession;
b) a csatlakozási okmány 97. cikke (2) bekezdésében említett együtthatók;