EN

accessory {noun}

volume_up
1. general
accessory
2. law
'Accessory to a kidnapping, a conspirator in child abuse.'
- Bűnrészes tehát gyermekrablásban, és kiskorúval való kegyetlenkedés bűnében.
Then, he would have been an accessory without any chance to avert the crime.
És akkor Sam úgy lett volna bűnrészes, hogy nincs lehetősége megakadályozni a tett elkövetését.
Maclean knew what that part of the project was all about, and that made him a kidnapper and accessory to murder, two things he didn't exactly plan to give to these two FBI guys.
Maclean tudta, mire megy ki a projektnek ez a része, és ezért lett ő emberrabló és bűnrészes gyilkosságban, de ezt nem óhajtotta elmesélni ennek a két FBI-osnak.
accessory
You're accessory to murder, you understand that?
Maga bűntárs egy gyilkosságban, felfogja ezt?
accessory

Context sentences for "accessory" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOtherwise, you're looking at obstruction of justice and accessory to manslaughter.
Különben a törvénnyel és a súlyosbító körülményekkel...kell szembenéznie.
EnglishThen, he would have been an accessory without any chance to avert the crime.
És akkor Sam úgy lett volna bűnrészes, hogy nincs lehetősége megakadályozni a tett elkövetését.
English'Accessory to a kidnapping, a conspirator in child abuse.'
- Bűnrészes tehát gyermekrablásban, és kiskorúval való kegyetlenkedés bűnében.
EnglishWas that being an accessory to murder? he asked himself.
És nem jelent ez gyilkosságban való bűnrészességet?, kérdezte magától.
EnglishShe didn't need her eyes to see it, anyway; she had been co-existing with that particular accessory for a long time.
Látta anélkül is, hogy meg kelljen néznie; ezzel a kellékkel már régóta élt együtt.
EnglishThe penalty for being an accessory to murder is worse.
A gyilkosságban való segédkezés büntetése pedig ennél is súlyosabb.
EnglishBut if you refuse to help me, if I get caught, I'll convince the police that you are an accessory, Pittman lied.
Ellenben ha nem segít, és elkapnak, elmondom a rendőrségnek, hogy maga a bűntársam hazudta Pittman.
EnglishShe had made me, you see, an accessory after the fact.
Hiszen, látja, utólag engem is bűntársává tett.
EnglishThus, anyone associated with the incomplete instruments, should they turn up, might also be an accessory to murder.
Így aki csak kapcsolatban van a hiányos hangszerekkel, ha netán előkerülnek, bűnsegédi bűnrészesnek tekinthető.
EnglishYou're accessory to murder, you understand that?
Maga bűntárs egy gyilkosságban, felfogja ezt?
EnglishTell him I believe Gaunt may be an accessory before the fact in the murders of Nettle Cobb and Wilma jerzyck.
- Mondd meg neki azt is, hogy ez a Gaunt szerintem közrejátszott a Nettie Cobb és a Wilma Jerzyck-féle kettős gyilkosságban.
EnglishWindscreen-washer control means a device or accessory for starting and stopping the windscreen-washer system.
"Szélvédőmosó működtető szerelvény": a szélvédőmosó berendezés beindítására illetve leállításra szolgáló berendezés vagy tartozék.
English`Don't ask; you'll be an accessory.
Ne kérdezze, különben bűntársammá válik.
EnglishIt's the ultimate climate control accessory.
EnglishLastly, one final thought about the carpet: the carpet is a useful accessory, and does us a service: people can even wipe their feet on it.
Végezetül még egyszer a szőnyegről: a szőnyeg hasznos kellék, szolgálatot tesz, lábat is lehet törölni benne.
EnglishIt should also be noted that the demand for TCCA is determined by the number of swimming pools installed and that, therefore, TCCA is an accessory.
Az is megjegyzendő, hogy a TCCA iránti keresletet a beszerelt uszodák száma határozza meg, és ezért a TCCA egy tartozék.
EnglishSkipping over the fact that you're Ben Reich's accessory... that you pumped Sam @kins about D'Courtney and got the orbits set for him...
Ne lovagoljunk most azon a tényen, hogy Ben Reich felhajtója vagy, sem azon, hogy DCourtneyt illetően te szedtél ki mindent kinsből.
EnglishNow, that's accessory to murder.
EnglishI'd be an accessory.
EnglishHis favorite Batman accessory had not been the Batpole or the Batarang, not even the Batmobile itself, but the Caped Crusader's utility belt.
Kedvenc Batman-kelléke azonban nem a Batbot vagy a Batarang volt, még csak nem is a Batmobile, hanem a Csuklyás Igazságosztó haszoncélú nadrágöve.