"acclamation" translation into Hungarian

EN

"acclamation" in Hungarian

EN

acclamation {noun}

volume_up
acclamation (also: cheer, cheering, hurrah)
acclamation (also: applause, approval)

Context sentences for "acclamation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishExcept that the People had never given anything to them by public acclamation.
A kérdés csak az volt, hogy mikor történt meg ez az akaratnyilvánítás a nép részéről.
EnglishAdoption of the document by acclamation has a special implication.
A dokumentum közfelkiáltással való elfogadásának különleges jelentősége van.
EnglishOn arrival at Liverpool I was surpised to find that Poirot was welcomed with acclamation.
Liverpoolba megérkezve nagy meglepetéssel láttam, hogy Poirot-t mekkora ujjongással üdvözlik.
EnglishRevival criterion: on the acclamation of the next Line Messiah-elect on the planet Ischeis.
Újraélesztési peremfeltétel: a soron következ messiásjelölt felbukkanása az Ischeis bolygón.
EnglishA murmur of acclamation welcomed the arrival of the personage who had been called the Christian Plato.
Hízelgő moraj fogadta annak a jövetelét, akit a keresztények Platónjának neveztek.
EnglishAnd the people made acclamation, saying: It is the voice of a god, and not of a man.
A nép így kiáltozott: "Ez már az Isten szava, nem emberé!"
EnglishThe election of Petrov to succeed Rudin was carried by acclamation.
Petrovot közfelkiáltással választották Rugyin utódjául.
English'Then let the recorder set down the fact that the suggestion of the Patriarch of Ucera was accepted by general acclamation.
Ez esetben kérem lejegyezni, hogy Ucera pátriárkájának javaslatát a gyűlés egyhangúan, ellenkezés nélkül elfogadta.
EnglishHe was elected by acclamation.
Nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották.
EnglishShall we vote, my brothers, or shall we save some time and just declare Patriarch Dolmant the Archprelate by acclamation?
Folytassuk le a szavazást, testvéreim, vagy takarítsunk meg némi időt, és közakarattal nevezzük ki főprelátussá Dolmantot?
EnglishHe was received with acclamation.
EnglishAnd by popular acclamation to discard the rules under which we operate is indeed an act of arbitrary and despotic rule.
És közfelkiáltással figyelmen kívül hagyni azokat a szabályokat, amelyek szerint működünk, az valóban az önkényes és despotikus uralom aktusa.
EnglishAcclamation from His Highness!
EnglishYour many admirers, amongst whose number I count myself, would long ago have made it yours by acclamation, if only that would not have seemed presumptuous.'
Hatalmas rajongói táborod, amelybe jómagam is beletartozom, rég megszavazta volna közfelkiáltással, ha ezen múlik.
EnglishIn my view it will meet with widespread acclamation tomorrow, including my own support, and, I am very happy to say, that of my British colleagues.
Véleményem szerint a jelentés holnap széles körű támogatásban fog részesülni, beleértve az én támogatásomat és örömmel mondhatom, hogy brit kollégáim támogatását is.
EnglishIn view of the fact that there is only one candidate, I propose that he be elected by acclamation, pursuant to Rule 13(1) of the Rules of Procedure.
Figyelembe véve annak tényét, hogy csak egyetlen jelölt van, azt javaslom, hogy az eljárási szabályzat 13. cikkének (1) bekezdése értelmében közfelkiáltással válasszuk meg.

Synonyms (English) for "acclamation":

acclamation