"accompaniment" translation into Hungarian

EN

"accompaniment" in Hungarian

EN accompaniment
volume_up
{noun}

1. general

accompaniment (also: attendance, cortege, entourage, escort)

2. music

accompaniment

Synonyms (English) for "accompaniment":

accompaniment

Context sentences for "accompaniment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRalph lay down carefully, to the accompaniment of a long sigh from the leaves.
Ralph óvatosan visszafeküdt, a levelek hangos sóhaja kísérte mozdulatait.
EnglishI felt her kissing me and making some little whisper as if in accompaniment to her thoughts.
Gabrielle megcsókolt, és halkan susogott, mintha gondolatait festené alá.
EnglishThen to the accompaniment of the synthetic orchestra the First Solidarity Hymn was sung.
Azután a szintetikus zenekar rázendített az első Szolidaritási Himnuszra, amelyet mindenki énekelt:
EnglishIn the chilly darkness, the only accompaniment to his breathing was the rhythmic ratchet of the crickets.
A fagyos sötétségben lélegzését csupán a tücskök ritmusos ciripelése kísérte.
EnglishAnd, if there is an international accompaniment, that would also be helpful in the negotiations.
Nemzetközi résztvevők jelenléte szintén segíthetné a tárgyalásokat.
EnglishI would sing these praises to the accompaniment of a lyre if I could.
Lantkísérettel is eldalolnám a magasztalásodat, ha tudnám!
EnglishIt was time to begin the chant in the minor key, its puerile lyrics leaping over the accompaniment:
Itt az idő, hogy elkezdődjék az ének, moll hangnemben, infantilis rímekkel szökdécselve a zenekíséret fölött:
EnglishSephrenia stood beside Sparhawk and began to form the incantation in Styric, her fingers weaving an accompaniment.
Sephrenia szorosan Sparhawk mellé lépett, és belekezdett a bonyolult kézmozdulatokkal kísért varázslatba.
EnglishHowever, poverty is not a good accompaniment to progress.
És a szegénység nem jó alap a fejlődéshez.
EnglishRatstomper growled in accompaniment to the question.
Kérdését Patkánylapító mordulása festette alá.
EnglishTo the accompaniment of the rhythmic spell chant, CHOOSE YOUR ENEMIES CAREFULLY Gordon walked to the edge of the ring and faced the wicker man.
A varázsének ritmikus kántálásának hangjaira Gordon odalépett a kör szélére, és szembefordult a szalmabábuval.
EnglishThese Indian squadrons began to enter the plaza to the accompaniment of great songs, and thus entering they occupied every part of the plaza.
Ezek az indián csapatok nagyszerű dalok kíséretében léptek be a piazára, és csakhamar teljes egészében betöltötték.
EnglishThe next day, malicious gossip would be whispered around to the accompaniment of frowns and raised eyebrows.
A következő nap aztán - a sunyi, hátamögötti pletykák, aljas suttogások, megtoldva rosszalló szemöldökráncolásokkal, jelentőséggel teljes ujjmozdulatokkal.
EnglishSo full of exuberance did she feel that she decided to be extravagant and lunch at the Corner House and enjoy the accompaniment of music to her food.
Olyan jókedve kerekedett, hogy elhatározta: kirúg a hámból, és a Corner House-ban ebédel, ahol muzsikálnak is az ebéd mellé.
EnglishIt would be nothing to wall you up so that your screams would not be too loud for us, but merely a pleasing accompaniment to our nightly meditation.
Semmiség lenne befalaztatni téged, hogy sivalkodásod ne legyen túl hangos, csupán kellemes kíséretet szolgáltasson éjszakai elmélkedéseinkhez.
EnglishTheir seven servants had set up a scarlet canopy beneath a tree, and the royal young couple ate a box lunch to the accompaniment of lutes and theorbos.
Hét szolgálójuk egy fa alatt bíbor baldachint állított föl, a királyi ifjú pár pedig úti csomagjából ebédelt, lantok és teorbák kísérete mellett.
EnglishThey interrupted themselves for a moment to sing a synthetic quartet, with full super-orchestral accompaniment and gardenias on the scent organ.
Egy pillanatra félbeszakították tevékenységüket, hogy elénekeljenek egy szintetikus kvartettet, teljes szuperzenekari kísérettel és gardéniákkal az illatorgonán át.
EnglishThe large, docile insects moved about sluggishly in their overcrowded confines, the clicking of their mandibles providing a percussive accompaniment to the yelps and cries of all the other beasts.
A hatalmas, tanulékony rovarok lustán mozogtak zsúfolt helyükön, rágóik kattanása úgy hangzott, mint holmi dobkíséret a többi állat csaholása és üvöltése mellé.