EN

accountability {noun}

volume_up
With their control came a lavish lifestyle, immense personal power, and, ultimately, total personal accountability.
Az irányítással pazarló életmód, mérhetetlen személyes hatalom, végül teljes személyi felelősség járt.
In fact, it is loaded with the responsibility of being the budget of an institution which is particularly committed to transparency and accountability.
Ez a felelősség abban áll, hogy egy olyan intézmény költségvetése, amely esetében különösen is fontos az átláthatóság és az elszámoltathatóság.
Mr Cashman has just said that we need to know who has made what decision and how in order to be able to establish accountability for political actions.
Cashman úr éppen most mondta, ahhoz, hogy létrejöjjön a politikai intézkedésekért viselt felelősség, tudnunk kell, hogy ki hozza a döntéseket és miként.

Context sentences for "accountability" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat is a level of accountability that exists in no other international structure.
Ez a felelősségre vonhatósági szint egyetlen nemzetközi struktúrában sem létezik.
EnglishWhen you talk about democratic accountability, let us not forget one thing.
Amikor demokratikus elszámoltathatóságról beszélünk, egy dolgot ne felejtsünk el.
EnglishThis report deserves credit for demanding accountability from Member States.
Ez a jelentés dicséretet érdemel, mivel a tagállamok elszámoltathatóságát követeli.
EnglishThere is a real asymmetry between European convergence and national accountability.
Valós az aszimmetria az európai konvergencia és a nemzeti elszámoltathatóság között.
EnglishWhere does the supervision and accountability of public administration come in?
Mi köze ennek a közigazgatás felügyeletéhez és elszámoltathatóságához?
EnglishSecondly, for demanding accountability on the revenues generated by the Eurovignette.
Másodszor pedig az euromatricából befolyó bevételek elszámoltathatóságát.
EnglishLet me first emphasise the increased forms of accountability that we have negotiated.
Először is, hadd hangsúlyozzam az általunk megtárgyalt emelt szintű elszámoltathatóságot.
EnglishThis should always be within the bounds of transparency and accountability.
Ennek mindig az átláthatóság és az elszámoltathatóság elveinek alapján kell megvalósulnia.
EnglishSo it is question of credibility and accountability, also on our side.
Tehát a mi oldalunkról nézve is a megbízhatóságról és az elszámoltathatóságról van szó.
EnglishIt requires more efficient spending, more accountability and more responsibility.
A források hatékonyabb felhasználását, nagyobb elszámoltathatóságot és több felelősséget igényel.
EnglishHowever, with greater power there should be greater accountability and transparency.
Mindazonáltal, a nagyobb hatalomnak jobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot kell jelentenie.
EnglishThe report stressed the need for accountability on both sides.
A jelentés hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mindkét oldalt el kell számoltatni.
EnglishHow can accountability be ensured within a complex structure?
Hogyan lehet biztosítani a felelősségre vonást egy összetett struktúrán belül?
EnglishToday we are seeing what happens when markets lack accountability.
Napjainkban tapasztaljuk, hogy mi történik, ha a piacok nem átláthatóak.
EnglishMost importantly, we need transparency, accountability and independent surveillance.
A legfontosabb, hogy átláthatóságra, elszámoltathatóságra és független felügyeletre van szükségünk.
EnglishNo area of policy should escape democratic accountability.
A demokratikus elszámoltathatóság elől egyik politikai terület sem menekülhet.
EnglishIn other words, there is never any sign of public accountability for the crimes committed.
Más szóval az elkövetett bűnök miatt nincsen semmilyen nyilvánosság előtti elszámoltathatóság.
EnglishThis is about accountability to the citizen, because it concerns very important decisions.
Ez a polgárokkal szembeni elszámoltathatóságról szól, mivel nagyon fontos döntésekhez kapcsolódik.
EnglishThis is about the dismantling of bureaucracy and it is about accountability.
Ez a bürokrácia felszámolásáról és a felelősségről szól.
EnglishThis means little transparency and no democratic accountability.
Ez azt jelenti, hogy cselekedetei nem átláthatóak és nincs demokratikus elszámoltathatóságuk.

Synonyms (English) for "accountability":

accountability
accounting
accountant
accountancy
English