EN

accurately {adverb}

volume_up
It was a way to discover quickly and accurately what it was that he believed I might find.
Így gyorsan és pontosan megtalálhattam, amit Tay szerint találnom kellett.
These he copied by hand, quickly and accurately, before replacing all as it had been.
Lemásolta gyorsan és pontosan, majd mindent ugyanúgy visszarakott.
So again, this is all derived accurately from the science.
Ismét, ez mind pontosan és hitelesen van ábrázolva tudományos alapon.

Context sentences for "accurately" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCan I just quote - and I hope I do it accurately - the Commissioner's own words?
Ha megengedik, idézném a biztos úr szavait (remélem, pontosan tudom idézni).
EnglishHe was at least familiar with my platoon of artists, which he described accurately.
Legalábbis jól ismerte művészekből álló szakaszomat, mert nagyon pontosan írta le.
EnglishI said it in Irish, perhaps not very accurately, but that is more or less how it sounds.
Ez most írül mondtam, talán nem a leghelyesebben, de többé-kevésbé így hangzik.
EnglishThe mathematics of quantum mechanics very accurately describes how our universe works.
A kvantummechanika matematikája akkurátusan leírja, hogyan működik a világegyetemünk.
EnglishThere were more aspidistras in it than Gordon had ever accurately counted.
Itt aztán több fikusz díszelgett, mint azt Gordon valaha is meg tudta volna számolni.
EnglishSpeech inside the room is not necessary; breathing can be heard and located accurately.
Nem kell beszélni a szobában, a légzés jól hallható és pontosan betájolható.
EnglishI know you can shoot accurately under pressure, Sir John, he added, with casual respect.
Azt hallottam, hogy stresszhelyzetben is jól tud lőni, Sir John tette hozzá elismerően.
EnglishThis smoke was dropped accurately, and clearly showed the target which was the Kraut positions.
Pontosan szórták, a füst láthatóan megmutatta, hogy hol a cél, a krautok állása.
EnglishMORE ACCURATELY: BROTHER TIMOTHY'S eyelids lifted, but he could not open his
Pontosabban: Timothy testvér szemhéja felnyílt, de a szemét nem nyithatta ki, mert nem volt.
EnglishEach of the coordinates of the H point shall be measured as accurately as possible.
A H-pont minden koordinátáját a lehető legpontosabban le kell mérni.
EnglishInformation could be spread far more widely, more accurately, and in more detail by writing
Az információ sokkal messzebbre, pontosabban és részletesebben juthat el írás útján.
EnglishMore accurately, they'd been told not to react if they ever wanted to see the new radar systems.
A javaslat és a repülőgépalkatrész-szállítmány visszatartása túl sok volt nekik.
EnglishIt was a way to discover quickly and accurately what it was that he believed I might find.
Így gyorsan és pontosan megtalálhattam, amit Tay szerint találnom kellett.
EnglishThe report portrays the present situation of the society rather accurately.
A jelentés meglehetős pontossággal ad képet a jelenlegi helyzetről.
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mr Thaler, for describing this route so accurately.
Szeretném megköszönni az előadónak, Thaler úrnak, hogy ilyen pontosan vázolta ezt az utat.
EnglishThese he copied by hand, quickly and accurately, before replacing all as it had been.
Lemásolta gyorsan és pontosan, majd mindent ugyanúgy visszarakott.
EnglishVirginia stood back a little, and a slip of paper, weighted with a stone, fell accurately at her feet.
Virginia kissé hátralépett, s egy kő köré göngyölt papírszelet esett a lába elé.
EnglishThere are real risks in such a strategy—risks you have fully and accurately recognized.
- Egy ilyen stratégiának vannak kockázatai... olyan kockázatok, amelyeket te felismertél.
EnglishPresently, when Edward asked her, she described him carefully and accurately.
Mikor aztán Edward megkérdezte, gondosan és pontosan leírta.
EnglishThe report, however, also accurately identifies the possible negative effects.
A jelentés azonban pontosan rámutat a negatív hatásokra is.

Synonyms (English) for "accurate":

accurate