EN

aching {adjective}

volume_up
aching (also: ailing)
There was regret in it, and a terrible, aching loss; and more: incomprehension.
Sajnálat volt benne, borzasztó fájó hiány, no meg értetlenség.
It was questioning and filled with a deep sadness and an aching kind of longing.
Tele volt kérdéssel, mély bánattal és fájó vágyakozással.
With no little effort he dismounted and rubbed his aching backside.
Nem csekély erőfeszítéssel lemászott a lóról, és fájó hátsóját dörzsölgette.
He breathed hard and rapidly, and emitted a dull, aching moan.
Nehezen és szaporán szedte a levegőt, s tompa, fájdalmas nyögéseket hallatott.
In the infirmary bed, aching, he smiled through swollen lips when he saw Eliot hurry in.
A betegszoba ágyában fekve, sebesült ajka fájdalmas mosolyra húzódott.
It was a sound which imparted an aching sense of déjà vu for it had been almost thirty years since he had last heard it.
A déjá vu fájdalmas érzetét váltotta ki ez a hang, mert hiszen harminc év is eltelt azóta, hogy utoljára hallotta.

Context sentences for "aching" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe old pain was back, twisting itself around his aching heart like a dirty rag.
Ha már visszatért a régi kín, és úgy csavargatja bensejét, akár a fölmosórongyot?
EnglishBut when she went to fasten her gown, her breasts were still sore and aching.
De amikor be akarta fűzni a ruháját, a keble még mindig duzzadt volt, és fájt.
EnglishHe was still aching all over; he felt weak, cold, jaded, and, above all, bored.
Minden porcikája sajgott, kihűlt, megdermedt de mindenekfölött elfáradt.
EnglishTess struggled to concentrate, her forehead aching with intense frustration.
Tess igyekezett összpontosítani, miközben Craig hadnagy járt az eszében.
EnglishSlowly in Pippin's aching head memory pieced itself together and became separated from dream-
Pippin sajgó fejében az emlékszilánkok lassan különváltak az álom foszlányaitól.
EnglishHis chest aching, Pendleton rushed down a sandy slope toward Bondi
Fájt a mellkasa, miközben lefelé száguldott a homokos lejtőn, Bondi Beach felé.
EnglishWhy was my soul aching still when all the rest of them had struck some balance?
Miért fájt az én lelkem még mindig, amikor a többiek úgy-ahogy visszanyerték az egyensúlyukat?
EnglishAnd she went along the yard, while Morgaine stood, pressing her aching head with one hand.
- És elindult az udvaron át, amíg Morgaine csak állt, és sajgó fejét fogta.
EnglishHis every joint aching he got out, took a piss, then went to look for the lovers.
Sajgó tagokkal kiszállt a kocsiból, könnyített magán, majd a szerelmesek felkutatására indult.
EnglishKinderman settled his aching bulk on the bench with a sigh of content.
Kinderman elégedett sóhajjal helyezte el terjedelmes, sajgó testét a padon.
EnglishShe would go to her room and bathe her aching head and temples in cold water.
Elhatározta, hogy felmegy a szobájába, és hideg vízzel megmossa fájó homlokát és halántékát.
EnglishBut he let the particulars go, leaving only her essential presence in his aching head.
De engedte, hogy a képek peregjenek, és csak a lány tiszta jelenlétét hagyta fájó fejében.
EnglishBeyond it, an aching hour later, was further proof of that endeavor.
Egy gyötrelemmel teli óra elteltével a feltételezés újabb bizonyságot nyert.
EnglishAt last she crept away, her head pounding, her face flushed and sore, aching in every nerve.
A feje lüktetett, az arca lángolt, minden idegvégződése külön-külön sajgott.
EnglishBuggs head was aching with the chaos of power, of the clash of fierce wills.
Poloska feje belesajdult a varázslatok kaotikus viharába, az akaratok egymásnak feszülésébe.
EnglishWith aching muscles, Akki swam slowly out of the notch in which he had rested until dawn.
Akki sajgó izmokkal úszott ki az üregből, amiben hajnalig meghúzta magát.
EnglishThe liquor loosened him up, but he was lonely and aching to talk anyway.
Az ital feloldotta, de magányos volt, és mindenképpen beszélni vágyott.
EnglishThen the wet soaked cold aching thing that he was, on the stretcher.
Aztán már csak a hordágyon fekvő, lucskosra ázott, vacogó, sajgó önmagára emlékezett.
EnglishElminster lay on his back on snowy rocks, stiff, cold, and aching.
Elminster a hátán feküdt a havas sziklákon hidegen, mereven és fájó tagokkal.
EnglishHe rubbed his aching jaw where his teeth had smacked together from the force of his fall.
Megdörzsölte fájó állkapcsát, mert amikor elesett, összecsapta a fogait.

Synonyms (English) for "aching":

aching
English
ache