"acorn" translation into Hungarian

EN

"acorn" in Hungarian

HU
HU
EN

acorn {noun}

volume_up
1. botany
acorn
Every falling acorn should not send us forth to complain that the sky is falling.
Ha lehullik egy szem makk, nem kell azonnal azt gondolni, hogy ránk omlik az égbolt.
I have a little acorn here that I picked up while I was walking on the path earlier this year.
Van nálam egy kis makk, amit akkor vettem fel, amikor még az idén én is az utat jártam.
A word, a wish, and this tree must be an acorn on a branch again, this rope be green in a marsh.
Egy óhaj, egy sóhaj, és ez a fa ismét makk lesz egy ágon, ez a kötél pedig sás egy mocsárban.

Context sentences for "acorn" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEvery falling acorn should not send us forth to complain that the sky is falling.
Ha lehullik egy szem makk, nem kell azonnal azt gondolni, hogy ránk omlik az égbolt.
EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Az étterem egy kicsit hasonlít a Makkházra -- ugyanolyan székek, asztalok.
EnglishSo I started in the center with the acorn for the Ohlone Indian civilization.
Középen kezdtem egy makkal, mely az ohlone-i indián civilizációt jelképezi.
EnglishOaks grow from the occasional acorn that a squirrel forgets to dig up.
A tölgyfák azokból a makkokból nőnek ki, amelyeket a mókusok elfelejtettek kiásni.
EnglishI have a little acorn here that I picked up while I was walking on the path earlier this year.
Van nálam egy kis makk, amit akkor vettem fel, amikor még az idén én is az utat jártam.
EnglishA word, a wish, and this tree must be an acorn on a branch again, this rope be green in a marsh.
Egy óhaj, egy sóhaj, és ez a fa ismét makk lesz egy ágon, ez a kötél pedig sás egy mocsárban.
EnglishDid you see the acorn fall from the oak? asked the priest.
Láttad-e hullni a makkot a tölgyről? rivallt rá a pap.
EnglishThe oaks give pig food and food for the country people-even here we have had to use acorn flour in a bad season.
A tölgyek táplálják a disznókat és a falusi népet - rossz években még mi is használtunk makklisztet.
EnglishOur modern acorn squashes and summer squashes are derived from those American squashes domesticated thousands of years ago.
A mai úritök és cukkíni ezeknek a több ezer évvel ezelőtt nemesített tököknek a leszármazottai.
English'These are the strangest trees that ever I saw,' he said; 'and I have seen many an oak grow from acorn to ruinous age.
Bár volna egy kis szabad időm, hogy elsétálgathatnék közöttük, beszédesek, s előbb-utóbb tán megérteném a gondolataikat.
EnglishThat alone would kill the enthusiasm of any would-be acorn farmer who had defeated the squirrels and remained patient.
Ez már egymagában is bármely leendő makktermesztő lelkesedését letörte volna, hiába bánt el a mókusokkal és várt türelmesen.
EnglishThis is the restaurant, Acorn House.
EnglishCause you're way to little to bust, acorn.
EnglishMany of those trees were my friends creatures I had known from nut and acorn; many had voices of their own that are lost for ever now.
Ezek a fák a barátaim voltak, nagy részüket még mag-és makk-korából ismerem, soknak közülük hangja volt, ami most örökre elhallgatott.
EnglishBut he wore the robes of a bard, and on his forehead was the small tattoo of an acorn crest, and about his wrists the serpents of Avalon writhed.
De a bárdok ruháját viselte, és a homlokára aprócska makk-kupak volt tetoválva, a két csuklóján pedig Avalon kígyói tekeregtek.
EnglishYou owe me a new acorn.
EnglishDid you eat the acorn?
EnglishWhen she was gone, Polly's left hand went to her chest and touched the small bulge, not much bigger than an acorn, that rested under her pink sweater and between her breasts.
Amíg Rosalie kinn tárgyalt a vendéggel, Polly bal keze felkúszott a mellére, és kitapintotta a szvettere alatt a makknál nem nagyobb dudort.
EnglishAcorn House is the element of wood; Waterhouse is the element of water; and I'm thinking, well, I'm going to be making five restaurants based on the five Chinese medicine acupuncture specialities.
Az Makkház a fára, a Vízház meg a vízre, mint elemre utal, és azon gondolkodom, nos, öt éttermet fogok csinálni, a kínai orvosi akupunktúra öt sajátosságára alapozva.

Synonyms (English) for "acorn barnacle":

acorn barnacle