"acreage" translation into Hungarian

EN

"acreage" in Hungarian

EN

acreage {noun}

volume_up
acreage
volume_up
földterület {noun} (acre-ben mért)
Two stone posts marked the entrance to the vast acreage surrounding the Quabbin Reservoir.
Két kőoszlop jelezte a Quabbin Víztárolót körülvevő széles földterület határát.
In addition, we will have to progress from a model where not all farmers receive aid to one where aid is based on acreage.
Ezenkívül el kell mozdulnunk egy olyan modelltől, amelyben nem minden mezőgazdasági termelőnek jár támogatás, egy olyan modell felé, amelyben a földterület képezi a támogatás alapját.
The property line for the acreage owned by the federal government was a quarter of a mile away, but from where the van was sitting there was no sign of a prison.
A szövetségi kormány tulajdonát képező földterület határa onnan négyszáz méternyire húzódott, de ahol a furgon állt, onnan nem lehetett látni a börtönt.

Context sentences for "acreage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBeyond, three small children worked in an acreage planted to oats and pot-herbs.
A zabbal és más növényekkel beültetett konyhakertben három kisgyerek dolgozott.
EnglishAt the end of their service they will be granted a freehold acreage of arable land.
Szolgálati idejük lejártával egy hold szabad tulajdonú termőföldet kapnak...
EnglishTwo stone posts marked the entrance to the vast acreage surrounding the Quabbin Reservoir.
Két kőoszlop jelezte a Quabbin Víztárolót körülvevő széles földterület határát.
EnglishThere it would gather and gain depth before spreading east and west and covering most of our acreage.
Ott majd elkezd lassan növekedni, és fokozatosan elönti minden irányban az ültetvény alsó felét.
EnglishThere are stands of strong, healthy, growing wheat right alongside the affected acreage.
Közvetlenül egy erőős, egészséges, jól növekvőő gabonatábla mellett ott találjuk a károsodott vetés hektárjait.
EnglishI may have to sell off some acreage to cover it.
Majd el kell adnom néhány földemet, hogy ki tudjam fizetni.
EnglishPlant growers tell me that yields for biogas plants can be doubled on good acreage with traditional plant cultivation.
A növénytermesztők azt mondják, hogy a biogáznövények terméshozamai a jó termőföldön a hagyományos növénytermesztéssel is megkétszerezhetők.
EnglishThey formed new companies, used some of his old ones, purchased all or portions of struggling firms, and went about the business of acquiring acreage.
Létrehoztak új vállalatokat, részben vagy teljes egészében megvettek csőd szélén álló cégeket és vásárolták a földet.
EnglishIn addition, we will have to progress from a model where not all farmers receive aid to one where aid is based on acreage.
Ezenkívül el kell mozdulnunk egy olyan modelltől, amelyben nem minden mezőgazdasági termelőnek jár támogatás, egy olyan modell felé, amelyben a földterület képezi a támogatás alapját.
EnglishThe property line for the acreage owned by the federal government was a quarter of a mile away, but from where the van was sitting there was no sign of a prison.
A szövetségi kormány tulajdonát képező földterület határa onnan négyszáz méternyire húzódott, de ahol a furgon állt, onnan nem lehetett látni a börtönt.

Synonyms (English) for "acreage":

acreage
English