"acrid" translation into Hungarian

EN

"acrid" in Hungarian

EN

acrid {adjective}

volume_up
acrid
volume_up
csípős {adj.} (átvitt is)
There was a haze of acrid smoke and the stench of alcohol and Analogue.
Maró füst, alkoholbűz és az azonosulás csípős szaga terjengett a levegőben.
Smoke, acrid and choking, was drifting in through the windows now.
Csípős, fojtogató füst áradt be az ablakokon.
No, for when it wreathed them its acrid bite stung nose and throat setting them coughing.
Nem, mert amikor eljutott hozzájuk, csípős szaga megköhögtette őket.
The drone crackled with miniature lightnings, and acrid smoke billowed out
A robot testén miniatűr villámok cikáztak végig és fanyar füst szállt fel eresztékeiből.
I did this hard work in an acrid cloud of my father's raillery.
Ezt a kemény munkát apám gúnyolódásának fanyar felhőjébe borítva vittem véghez.
The same acrid, almost imperceptible tang in the air.
Ugyanaz a fanyar, alig észlelhető csípős szag a levegőben.
acrid (also: bitter, crabby)
Az egész folyosó bűzlött a keserű lőporfüsttől.
Elegem van a keserű vicceidből.
There was the odor of wild sage, the acrid tang of eucalyptus, and the quiet smell of dust.
A vadzsálya illatát hozta, az eucalyptus keserű, fanyar ízét, elvegyítve a por megszokott szagával.

Context sentences for "acrid" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe air was thick with the acrid smell of freshly burnt wood and paint and carpet.
A levegőben frissen megpörkölődött fa, festék és szőnyeg maró bűze terjengett.
EnglishThe drone crackled with miniature lightnings, and acrid smoke billowed out
A robot testén miniatűr villámok cikáztak végig és fanyar füst szállt fel eresztékeiből.
EnglishThere was a haze of acrid smoke and the stench of alcohol and Analogue.
Maró füst, alkoholbűz és az azonosulás csípős szaga terjengett a levegőben.
EnglishThe pungent, acrid, too-familiar odors of food, antiseptic, and medicine assaulted him.
Étel, fertőtlenítőszerek és gyógyszerek átható, ismerős illata tört rá.
EnglishThe acrid smell of scorched earth wafted on the air, a residue from the watch fires doused.
Kioltott őrtüzek után maradt csípős szag, a megperzselt föld szaga úszott a levegőben.
EnglishI did this hard work in an acrid cloud of my father's raillery.
Ezt a kemény munkát apám gúnyolódásának fanyar felhőjébe borítva vittem véghez.
EnglishAcid burst out from between his fingers in a sphere of acrid purple flames that expanded as it flew.
Sav csapott előre ujjai közül lilás gömbként, mely növekedett előre haladtában.
EnglishNo, for when it wreathed them its acrid bite stung nose and throat setting them coughing.
Nem, mert amikor eljutott hozzájuk, csípős szaga megköhögtette őket.
EnglishThe silence hung in the room as acrid as the smoke of the cigarette.
A némaság úgy áradt szét a szobában, mint a cigaretta kesernyés füstje.
EnglishGlover smelled burned hair mixed with the scent of wood smoke and something even more acrid.
Glover az égő faillat mellett megperzselt szőr szagát és valami csípős, savas szagot érzett.
EnglishA shrill alarm blasted above his head as the acrid smell of oily smoke rolled throughout the control room.
Riadósziréna vijjogott fel, és csípős, olajos füstszag töltötte be a vezérlőt.
EnglishThe smell of the aspirin tablets was acrid, sharp, faintly vinegary.
Fanyar, az ecetre emlékeztető aszpirinszag lengett a levegőben.
EnglishThere was the odor of wild sage, the acrid tang of eucalyptus, and the quiet smell of dust.
A vadzsálya illatát hozta, az eucalyptus keserű, fanyar ízét, elvegyítve a por megszokott szagával.
EnglishOutside, on the busy, noisy, exhaust-acrid sidewalk, she paced.
Kinn, a zsúfolt, zajos, kipufogógáztól bűzlő járdán sétált fel-alá.
EnglishThen she lifted the first bottle of rum, uncapped it, and emptied its acrid contents into the pot.
Aztán felemelte az első palack rumot, kidugaszolta, és beleborította az erős szeszt az üstbe.
EnglishSmoke enveloped them and the acrid stench made him almost vomit.
Hari hirtelen egy kaotikus zűrzavar kellős közepén találta magát.
EnglishMrs Perenna, her lips pursed very tightly together, was distinctly acrid in the few remarks she made.
Mrs. Perenna összeszorította a száját, s ha nagy ritkán megszólalt, minden szava csípős volt.
EnglishAcrid green smoke rose from the surface as the chemicals bubbled and blackened.
Csípős, zöld füst szállt fel a lény testéből, majd az őt alkotó vegyianyagok megfeketedtek, bugyborékolni kezdtek.
EnglishKarl paused at the bottom of the gloomy staircase, smelling acrid aromas from efficiency kitchens.
Karl megállt a homályos lépcső alján; kesernyés illatok áradtak a folyamatosan üzemelő konyhák felől.
EnglishHe rubbed his cheek along his forearm, smelling the acrid scent of salt and sweat and the staleness of dirt.
Arcát végigtörülte karján, beszívta a só, a verejték savanyú szagát, a szenny állott bűzét.

Synonyms (English) for "acrid":

acrid
English
acridity
English